Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny ve zdravotním pojištění

Být pojištěncem některé zdravotní pojišťovny je povinné pro každého občana České republiky. Zdravotní pojištění si platí všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Za děti, důchodce, matky na mateřské a další státní pojištěnce je pojištění hrazeno státem. U zdravotního pojištění platí solidarita zdravých s nemocnými, proto je platí všichni z celého svého příjmu. V roce 2014 není pro platbu zdravotního pojištění žádný limit od kterého se neplatí, jako je tomu u sociálního pojištění. V roce 2015 se zvýší minimální mzdy. Projeví se tyto změny i v platbách zdravotního pojištění?

1439178_43194456.jpg
Datum článku: 29. 09. 2014

Změny nastávají již nyní a není to jen v souvislosti s chystaným zvýšením minimální mzdy.

Více za státní pojištěnce

V souvislosti s rušením regulačních poplatků a s tím související stabilizací zdravotnického systému, dostávají zdravotní pojišťovny více za státní pojištěnce. Měsíční platba za státního pojištěnce se zvýšila z částky 787 Kč na částku 845 Kč. Od července mají pojišťovny na státní pojištěnce o 58 Kč více.

Vyšší minimální mzda se promítne do plateb OBZP

OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů jsou osoby, které nejsou zaměstnanci ani OSVČ a nespadají do skupiny státních pojištěnců. I tyto osoby musí splnit svoji povinnost a odvést minimální měsíční pojistné 1 148 Kč své zdravotní pojišťovně. Zvýšení minimální mzdy se promítne do této částky, protože tato částka z minimální mzdy vychází. Od ledna příštího roku OBZP zaplatí 1 242 Kč měsíčně na zdravotním pojištění. OBZP budou odvádět o 94 Kč více než letos.

Je potřeba dodržovat termíny

Termín platby zdravotního pojištění je potřeba dodržet. Pojistné musí být uhrazeno vždy do 8 dne následujícího kalendářního měsíce. Pojištěnci, kteří si odvádějí pojistné, toto často zapomínají a zbytečně se vystavují penále z prodlení.

OSVČ a zaměstnanci

V příštím roce se nebude měnit procentní výměra zdravotního pojištění a ta činní 13,5 %. OSVČ mají povinnost odvést alespoň minimální pojistné z minimálního vyměřovacího základu, který tvoří polovina základu daňového. I když je skutečný základ nižší než základ vyměřovací, musí být pojistné odvedeno z minimálního základu. Minimální roční vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění by měl zůstat na současných 155 652 Kč. Takže na zdravotním pojištění musí OSVČ zaplatit minimálně 21 014 Kč ročně.

Povinnost odvádět zdravotní pojištění za zaměstnance má vždy zaměstnavatel. Zaměstnanec platí 4,5 % ze své hrubé mzdy a 9 % je na zaměstnavateli a to je opět částka 13,5 %. Pojišťovna musí na každého zaměstnance dostat minimálně 1 148 Kč měsíčně, což je 13,5 % ze současné minimální mzdy, která činí 8 500 Kč. Se zvýšením minimální mzdy od roku 2015 se zvýší i tato částka a bude činit 1 242 Kč na zaměstnance.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Datum článku: 13. 05. 2020

Funkce jednatele ve společnosti s. r. o. je velmi klíčová a náročná činnost zvláště v případě malých třeba…

Více informací
Samoplátci musí i při epidemii platit zdravotní pojištění

Samoplátci musí i při epidemii platit zdravotní pojištění

Datum článku: 03. 04. 2020

Platby zdravotního pojištění si samoplátci musí hlídat i při epidemii a platit zdravotní pojišťovně alespoň…

Více informací
Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Datum článku: 24. 03. 2020

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh…

Více informací

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh na důchodové pojištění. A včera se vláda dohodla na tom, že stejný postup bude platit i pro zdravotní pojištění.

K prominutým platbám na důchodové pojištění se přidává i prominutí plateb zdravotního pojištění

Dnes Parlament na mimořádné schůzi schvaluje daňové úlevy pro OSVČ těžce zkoušené současnou virovou krizí. Jak už informovaly tyto stránky včera, jedná se o kromě jiného o prominutí plateb pro OSVČ na důchodové pojištění a po včerejším dalším jednání se vláda rozhodla taktéž dané skupině prominout i platby na zdravotní pojištění.

Protože OSVČ jsou teď jednou z nejohroženějších skupin, protože většina z nich za současného stavu nemůže konat svou práci a nemá však nárok na náhradu mzdy, budou jim odpuštěny povinné platby na sociální i zdravotní pojištění. Platby budou odpuštěny všem OSVČ do výše minimálních záloh za období březen až srpen 2020.

OSVČ s vyšší než minimální zálohou doplatí rozdíl příští rok v ročním vyúčtování

Povinnými platbami se v krizové situaci nemusí zabývat ani OSVČ, kteří mají povinnost vyšší než minimální. Pro tyto podnikatele platí taktéž prominutí minimálních záloh a to co mají zaplatit nad minimum, si mohou doplatit v příštím roce po vyúčtování.