Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zrušení nebo pozastavení podnikání a podpora v nezaměstnanosti

Situace malých podnikatelů a živnostníků není v dnešní době nikterak růžová. Náklady na samotné podnikání i odvody jsou vysoké a podpora ze strany státu není příliš výrazná. Není proto ojedinělou záležitostí, že firma zkrachuje a z podnikatele se stává nezaměstnaný. Co v takovém případě dělat?

Zrušení nebo pozastavení podnikání a podpora v nezaměstnanosti.jpg
Datum článku: 03. 03. 2015

Situace je řešitelná, ale nezapomeňte na včasné jednání s úřady

Nepříznivé okolnosti mohou zasáhnout každého a cesta z problémů se nalézt dá. Nic však nejde úplně samo i věci nepříjemné je potřeba začít řešit. Živnost je možné buď úplně ukončit nebo jen pozastavit, to záleží na konkrétní situaci a na tom, zda se podnikatel bude chtít k podnikání vrátit či nikoliv. V případě že podnikání je soustředěno na nejrůznější sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství a podobné, není úspěšný restart vyloučen a pouhé přerušení živnosti, kdy si podnikatel najde práci může být řešením.
Pozastavení-přerušení živnosti není nutné bezpodmínečně hlásit na živnostenském úřadě. Povinné však je, tento krok oznámit okresní správě sociálního zabezpečení a totéž je potřeba učinit i na příslušné zdravotní pojišťovně. Není stanoveno žádné omezení pro přerušení živnosti, což znamená, že podnikání může být přerušeno na neomezeně dlouhou dobu a během přerušení se neplatí sociální pojištění. Přerušení provozování živnosti nastává dnem doručení oznámení o přerušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení nebo Živnostenskému úřadu.

Úplné zrušení živnosti je potřeba oznámit na Živnostenském úřadě a vyplnit zde příslušný registrační formulář. Podnikatel nesmí zapomenout na povinnost oznámit uvedenou skutečnost okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Nutno dodržet lhůtu 8 dnů. Oznámení je nutno provést také na finančním úřadě ve lhůtě do 15 dnů. Kromě těchto úkonů je také důležité vypořádat všechny závazky vzniklé v podnikání.

Podporu v nezaměstnanosti může pobírat i živnostník

Pokud podnikatel své podnikání zruší nebo pozastaví a má o tomto úkonu příslušné potvrzení, může se ucházet o zařazení do evidence úřadu práce a žádat i podporu v nezaměstnanosti. Pro získání podpory v nezaměstnanosti bude muset podnikatel splňovat důležitou podmínku.Zásadní podmínkou je, aby měl v rozhodném období před zařazením do evidence úřadu práce hrazeno důchodové pojištění po dobu alespoň dvanácti měsíců. Za rozhodné období se v tomto případě berou dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Pro OSVČ platí, že se jim případná podpora v nezaměstnanosti vypočítává z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Poslední vyměřovací základ potvrdí okresní správa sociálního zabezpečení. Podpora je v období prvních dvou měsíců 65% ze stanovené částky, další dva měsíce už to bude jen 50% a zbytek podpůrčí diby se dotyčná osoba bude muset spokojit jen se 45%..
Pokud není možné z objektivních důvodů doložit výši posledního vyměřovacího základu, podpora bude jen symbolická. V prvních dvou měsících je to 0,15násobek z průměrné mzdy dále 0,12násobek téhož a v posledním období už se jedná jen o 0,11násobek průměrné mzdy.

Z výše uvedeného je patrné že podpora podnikatele je malá. V takovéto siruaci je možné ještě požádat o dávky státní sociální podpory a v mezní situaci i o příspěvek v hmotné nouzi.

O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti může žádat i třeba spisovatel bez živnostenského listu, který má pouze autorskou smlouvu. Při výkonu činnosti na základě autorské smlouvy bude moci uvedená osoba pobírat i podporu v nezaměstnanosti, ale pouze v případě, že odměna za práci vykonávanou na autorskou smlouvu nepřesáhne 10 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Invalidní důchodce, který je zaměstnán nebo podniká, má také nárok na slevy na dani

Invalidní důchodce, který je zaměstnán nebo podniká, má také nárok na slevy na dani

Datum článku: 07. 02. 2019

Daně a na ně vázané přiznání k dani či roční zúčtování se týká i zaměstnaných či podnikajících…

Více informací
Vyšší podporu v nezaměstnanosti v roce 2019 budou pobírat lidé s vysokými výdělky a při rekvalifikaci

Vyšší podporu v nezaměstnanosti v roce 2019 budou pobírat lidé s vysokými výdělky a při rekvalifikaci

Datum článku: 09. 01. 2019

Nezaměstnanost v poslední době sice lidem příliš nehrozí a zaměstnanost již delší dobu s vysokým skóre…

Více informací
Změny v roce 2019 přijdou opět nejen pro podnikatele

Změny v roce 2019 přijdou opět nejen pro podnikatele

Datum článku: 06. 12. 2018

Žádný rok není nikdy totožný s předchozím, vždy přichází mnoho novinek předpokládaných i překvapivých,…

Více informací
Administrativa spojená s daněmi u nás přece jen mírně klesá

Administrativa spojená s daněmi u nás přece jen mírně klesá

Datum článku: 01. 11. 2018

Přiznání, výkazy, hlášení evidence a mnoho dalších nutných povinností si v naší zemi vyžaduje administrativa…

Více informací