Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zrušení nebo pozastavení podnikání a podpora v nezaměstnanosti

Situace malých podnikatelů a živnostníků není v dnešní době nikterak růžová. Náklady na samotné podnikání i odvody jsou vysoké a podpora ze strany státu není příliš výrazná. Není proto ojedinělou záležitostí, že firma zkrachuje a z podnikatele se stává nezaměstnaný. Co v takovém případě dělat?

Zrušení nebo pozastavení podnikání a podpora v nezaměstnanosti.jpg
Datum článku: 03. 03. 2015

Situace je řešitelná, ale nezapomeňte na včasné jednání s úřady

Nepříznivé okolnosti mohou zasáhnout každého a cesta z problémů se nalézt dá. Nic však nejde úplně samo i věci nepříjemné je potřeba začít řešit. Živnost je možné buď úplně ukončit nebo jen pozastavit, to záleží na konkrétní situaci a na tom, zda se podnikatel bude chtít k podnikání vrátit či nikoliv. V případě že podnikání je soustředěno na nejrůznější sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství a podobné, není úspěšný restart vyloučen a pouhé přerušení živnosti, kdy si podnikatel najde práci může být řešením.
Pozastavení-přerušení živnosti není nutné bezpodmínečně hlásit na živnostenském úřadě. Povinné však je, tento krok oznámit okresní správě sociálního zabezpečení a totéž je potřeba učinit i na příslušné zdravotní pojišťovně. Není stanoveno žádné omezení pro přerušení živnosti, což znamená, že podnikání může být přerušeno na neomezeně dlouhou dobu a během přerušení se neplatí sociální pojištění. Přerušení provozování živnosti nastává dnem doručení oznámení o přerušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení nebo Živnostenskému úřadu.

Úplné zrušení živnosti je potřeba oznámit na Živnostenském úřadě a vyplnit zde příslušný registrační formulář. Podnikatel nesmí zapomenout na povinnost oznámit uvedenou skutečnost okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Nutno dodržet lhůtu 8 dnů. Oznámení je nutno provést také na finančním úřadě ve lhůtě do 15 dnů. Kromě těchto úkonů je také důležité vypořádat všechny závazky vzniklé v podnikání.

Podporu v nezaměstnanosti může pobírat i živnostník

Pokud podnikatel své podnikání zruší nebo pozastaví a má o tomto úkonu příslušné potvrzení, může se ucházet o zařazení do evidence úřadu práce a žádat i podporu v nezaměstnanosti. Pro získání podpory v nezaměstnanosti bude muset podnikatel splňovat důležitou podmínku.Zásadní podmínkou je, aby měl v rozhodném období před zařazením do evidence úřadu práce hrazeno důchodové pojištění po dobu alespoň dvanácti měsíců. Za rozhodné období se v tomto případě berou dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Pro OSVČ platí, že se jim případná podpora v nezaměstnanosti vypočítává z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Poslední vyměřovací základ potvrdí okresní správa sociálního zabezpečení. Podpora je v období prvních dvou měsíců 65% ze stanovené částky, další dva měsíce už to bude jen 50% a zbytek podpůrčí diby se dotyčná osoba bude muset spokojit jen se 45%..
Pokud není možné z objektivních důvodů doložit výši posledního vyměřovacího základu, podpora bude jen symbolická. V prvních dvou měsících je to 0,15násobek z průměrné mzdy dále 0,12násobek téhož a v posledním období už se jedná jen o 0,11násobek průměrné mzdy.

Z výše uvedeného je patrné že podpora podnikatele je malá. V takovéto siruaci je možné ještě požádat o dávky státní sociální podpory a v mezní situaci i o příspěvek v hmotné nouzi.

O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti může žádat i třeba spisovatel bez živnostenského listu, který má pouze autorskou smlouvu. Při výkonu činnosti na základě autorské smlouvy bude moci uvedená osoba pobírat i podporu v nezaměstnanosti, ale pouze v případě, že odměna za práci vykonávanou na autorskou smlouvu nepřesáhne 10 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Česká spořitelna by ráda ohledně žádostí o Covid III uspokojila maximum žadatelů, ale ani tentokrát nedosáhnou na pomoc všichni

Česká spořitelna by ráda ohledně žádostí o Covid III uspokojila maximum žadatelů, ale ani tentokrát nedosáhnou na pomoc všichni

Datum článku: 29. 05. 2020

Už od příštího týdne bude moci Česká spořitelna aktivně pomáhat svým klientům zasaženým dopady Koronaviru…

Více informací
Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Datum článku: 26. 05. 2020

Největší omezení kvůli pandemii sice pomíjí a běžný život opět dostává šanci, ale podnikatelům a firmám…

Více informací
Úvěrový program Covid III už je schválen vládou

Úvěrový program Covid III už je schválen vládou

Datum článku: 20. 05. 2020

Podnikatelé, kteří řeší finanční problémy vzniklé následky Koronaviru, mají naději, že se na ně dostane…

Více informací
Podpora v nezaměstnanosti si kvůli Koronaviru žádá zvýšení alespoň dočasné

Podpora v nezaměstnanosti si kvůli Koronaviru žádá zvýšení alespoň dočasné

Datum článku: 18. 05. 2020

Je zde reálná naděje pro nezaměstnané v Česku, že budou brzy alespoň dočasně pobírat vyšší podporu…

Více informací