Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zrušení účtu, na nějž je vyplácena zaměstnanci mzda či plat může být velký problém

Mzdu či plat, zkrátka odměnu za vykonanou práci je zaměstnavatel ze zákona povinen vyplatit zaměstnanci vždy bez prodlení po splnění pracovních úkolů buď přímo na pracovišti hotovostně, nebo po vzájemné dohodě převodem na účet, který zaměstnanec nahlásí. Výplata na účet je dnes daleko používanější než vyplácení mzdy hotovostně, nicméně to však neznamená, že u tohoto způsobu nemohou nastat pro zaměstnavatele i zaměstnance nepříjemné těžkosti.

Zrušení účtu, na nějž je vyplácena zaměstnanci mzd 2.jpg
Datum článku: 03. 02. 2022

Pokud zaměstnanec bez nahlášení zruší účet pro zasílání mzdy či platu porušuje podmínky dohody se zaměstnavatelem, nemusí dostat mzdu včas a může za to platit

Jak je řečeno výše výplata mzdy nebo platu zaměstnanci na účet se v dnešní době jeví jako ten zcela nejpřirozenější a nejjistější způsob dané výplaty. Velká většina zaměstnavatelů a zaměstnanců má dnes takový postup výplaty peněz za práci dohodnut a jinou možnost už si skoro ani nedovedou představit. U velké většiny zaměstnanců i zaměstnavatelů je daný postup výplaty mzdy bez problémů a funguje ke spokojenosti obou stran, ale bohužel nemusí to tak být vždy.

Jsou totiž i zaměstnanci, kteří si s dodržováním nějakých pravidel příliš hlavu nelámou nebo prostě mají s pravidly od přírody problém a nesnaží se situaci řešit. Taková záležitost vždy působí řadu nepříjemností jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci a tyto problémy se samozřejmě mohou objevit i v záležitostech výplaty mzdy.

Problém může nastat ve chvíli, kdy má takový nespolehlivý zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnuto, že mu mzda bude vyplácena převodem na bankovní účet, který zaměstnavateli nahlásí, ale po nějaké době zaměstnanec daný účet z jakýchkoli příčin bez uvědomění zaměstnavatele zruší. Komplikace z uvedeného jednání nastávají pro zaměstnavatele, který nemůže správně plnit jednu z nejzákladnějších zákonných povinností zaměstnavatele, kterou právě výplata mzdy je, respektive musí řešit jiný způsob výplaty danému zaměstnanci. Protože jak napovídá úvod tohoto článku a potvrzuje zákoník práce v § 141 hned v prvním bodě mzda či plat musí být zaměstnanci vyplacena vždy nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy na ni zaměstnanci vznikne právo po vykonání práce. Co má v takovém případě zaměstnavatel dělat, aby se nedostal do problému se zákonem pro nesplnění výplaty mzdy?

I v uvedeném případě samozřejmě pro zaměstnavatele platí, že mzdu vyplatit musí a je třeba to udělat bez zbytečného odkládání, ale nemusí to být bezpodmínečně ve výplatním termínu, protože zaměstnanec v daném případě porušil podmínky vzájemné dohody a neposkytl  součinnost k tomu, aby mzda mohla být v řádném termínu vyplacena. Zaměstnavatel může v daném případě vyplatit zaměstnanci mzdu v hotovosti na pracovišti nebo ji může případně zaměstnanci zaslat později na jiný účet, pokud mu zaměstnanec nějaký účet pro daný úkon následně sdělí. Zaměstnavatel má v tomto případě také právo požadovat po zaměstnanci úhradu nákladů, které v souvislosti s nastalou nenahlášenou změnou způsobu výplaty vznikly.

Porušení dohodnutých pravidel v pracovní smlouvě sice v daném případě nepovede k výpovědi pro zaměstnance, ale pracovněprávní vztahy to poškodí

Zákoník práce samozřejmě také stanoví, že zaměstnavatel i zaměstnanec si musí poskytovat vzájemnou součinnost k plnění svých povinností plynoucích z dohodnutých pracovněprávních vztahů dohodnutých v pracovní smlouvě či některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Uvedená součinnost spočívá právě i v tom, že zaměstnanec je povinen oznamovat zaměstnavateli všechny zásadní změny týkající se osoby zaměstnance a vzájemných závazků dohodnutých v pracovněprávních vztazích. Pokud zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli s náležitým předstihem zrušení účtu, na nějž má být zasílána mzda, je jasné, že tím daný zaměstnanec porušil součinnost, jednal proti dohodnutým podmínkám a znemožnil zaměstnavateli dohodnuté podmínky plnit. Takový postup zaměstnance sice není přímo na výpověď z pracovního poměru, ale platit za něj zaměstnanec bude a jak napovídají řádky výše, nebude to zdaleka jen pošramocením vzájemných vztahů, ale i platba fyzická v podobě výše uvedených nákladů zaměstnavateli.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací
Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Datum článku: 02. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zdravotnické záchranáře nebo členy jednotky hasičského záchranného sboru…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací