Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně zatěžující pro firmy. Kromě zvýšení daně z příjmů totiž současně balíček právě firmám chystá velmi zásadní omezení možnosti získání dotací. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury má firmám toto snížení dotací kompenzovat možnost zrychlených odpisů v letech 2023 s 2024, které mají firmám pomáhat ke zvýšení jejich investiční aktivity.

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškr 2.jpg
Datum článku: 30. 05. 2023

Podnikatelé a firmy se budou muset kvůli úsporným opatřením snažit udržet vlastní aktivitou, kterou budou podporovat zrychlené odpisy místo dotací

Rok 2023 se již pomalu dostává ke své polovině a firmám a podnikatelům je již většinou jednoznačně jasné, že to rozhodně pro ně nebude rok snadný a úlevný a žádnou přílišnou možnost uvolnění nelze čekat ani v roce 2024.

Kvůli nadále trvajícímu nepříznivému stavu ekonomiky, stále vysoké inflaci, ale hlavně kvůli stále se prohlubujícím dluhům státního rozpočtu se vláda chystá šetřit, kde se dá. Ministr financí Zbyněk Stanjura již několikrát jasně řekl, že šetřit čili škrtat se výrazně bude i na dotační pomoci firmám a podnikatelům. Razantní seškrtání dotací však není jedinou nemilou záležitostí, které vláda pro firmy v rámci plánovaných úsporných opatření chystá. Pro firmy se taktéž počítá se zvýšením daně z příjmů právnických osob ze současných 19 % na 21% a kromě toho ještě stoupne i daň z nemovitostí. Boj o udržení se a fungování bude tedy v mnoha firmách pokračovat a mnohde nejspíše s ještě větším úsilím, než v předchozích těžkých dobách pandemie.

O pomoc formou dotací od státu se tudíž opřít nepůjde a firmy se opět budou muset udržet vlastní aktivitou. Jako pomocníka od státu je v tomto nesnadném úsilí má podle ministra financí podporovat možnost pokračujícího zrychleného odpisování majetku. Možnost mimořádně zrychleně daňově odepisovat majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pomůže firmám odvádět státu legálně méně na daních a ušetřit tím zcela v souladu se zákonem na daních 9 miliard za rok 2023 a stejnou částku i za rok 2024. Uvedená pomoc je dle ministra mnohem efektivnější, než podpora formou dotací, protože přirozeně pomáhá firmám aktivním a snaživým.

Mimořádné daňové odpisy nelze použít u každého majetku. Musí být přesně na měsíce a nelze je přerušit nebo uplatnit v nižší hodnotě

Mimořádné rychlejší daňové odpisy byly jako pomoc podnikatelům zavedeny již v době koronavirové krize a od té doby se tedy jejich fungování prodlužuje. Jak je řečeno výše podnikatelé je budou moci ke snížení základu daně, tedy k tomu, aby nemuseli státu odvést povinně tolik peněz na daních použít i v letech 2023 a 2024 stejně jako v roce 2021 a 2022.

Háček je v tom, že uvedený nástroj pomoci nelze použít vždy u každého majetku a nemusí být vhodný pro každého podnikatele. Mimořádné rychlejší daňové odpisy může podnikatel použít u nově pořízeného hmotného majetku zařazeného v první či druhé odpisové skupině. U jiných skupin tuto formu uplatnit nelze. A vždy nutně musí jít o majetek nový, u něhož je firma či podnikatel, který majetek pořídil prvním odepisovatelem.

Při uvedeném způsobu odepisování majetku se majetek řazený do první odpisové skupiny odepíše za 12 měsíců místo standardní lhůty 3 let. Majetek zařazený do druhé odpisové skupiny se takto odepíše za 24 měsíců místo standardních 5 let.

Pokud se poplatník rozhodne, že chce uvedenou metodu použít, musí vědět, že kromě toho, že musí jít o majetek nově pořízený patřící do uvedených odpisových skupin, musí být splněna i další specifická pravidla, která si žádají přesnost a nepřerušení odpisu.

Při použití uvedené metody musí poplatník pomatovat na to, že se nejedná o klasické roční odpisy, ale majetek je třeba odepisovat důsledně přesně po měsících. Odepisování začíná od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl předmětný majetek pořízen a pak je nutné již v procesu s železnou pravidelností pokračovat až do úplného dokončení, proces po započetí nelze přerušit nebo uplatnit odpisy v nižší hodnotě, než s jakou se začalo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Datum článku: 26. 09. 2023

Jakákoli podpora se v dnešní ekonomicky náročné době podnikatelům hodí ještě více než kdykoli v době…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Datum článku: 01. 09. 2023

Vše co má určitou hodnotu a je užitečné pro společnost i jednotlivce je potřeba opatrovat a chránit. Stále…

Více informací