Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvýhodnění na děti si nepřekáží s prázdninami či brigádou studenta, ale pozor na spolupráci potomka při podnikání

Daňové zvýhodnění na děti může rodiči uchovat v peněžence docela příjemnou částku peněz, kterou by jinak musel zaplatit v rámci daňové povinnosti. Pokud je příjem rodiče uplatňujícího zvýhodnění na děti hodně nízký, stává se, že dokonce nemusí na dani z příjmu zaplatit nic a ještě dosáhne na daňový bonus. Na straně druhé má nárok na daňové zvýhodnění na děti svá pravidla a svůj začátek a konec.

Zvýhodnění na děti si nepřekáží s prázdninami či brigádou studenta, ale pozor 2.jpg
Datum článku: 13. 07. 2020

Nárok na daňové zvýhodnění může rodič uplatňovat po dobu nezaopatřenosti dítěte od narození až do studentských 26 let

Zvýhodnění na dítě či děti a případně ještě i daňový bonus mohou čerpat pracující rodiče dětí i studentů, pokud splní podmínky, kterou si tato daňová úleva žádá. Podmínky nároku na tuto slevu se nijak zvlášť nemění ani v roce 2020. Co je dobré si jako rodič čerpající danou slevu uvědomit je že v určitém věku či skončením nezaopatřenosti dítěte nárok na tuto slevu i daňový bonus končí a daňová povinnost rodiče se následně může i malinko zvýšit, pokud nemá možnost uplatnit si jinou daňovou slevu či zvýhodnění.

Nárok na zvýhodnění na dítě má, jak je uvedeno výše pracující rodič zaměstnaný i rodič podnikající jako OSVČ na hlavní činnost. Na jedno nezaopatřené dítě může nárok na daňové zvýhodnění uplatňovat vždy jen jeden z jeho rodičů případně prarodičů, kteří z rozhodnutí soudu převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů. Poprvé si může rodič uplatnit nárok na zvýhodnění na nezaopatřené dítě uplatnit už v měsíci, kdy se dítě narodilo a pokračovat lze po celou dobu, dokud je uvedené dítě z pohledu práva nezaopatřeným dítětem, což znamená až do dosažení věku 26 let.

Pozor si ovšem musí poplatník žádající zvýhodnění na dítě, dát také na splnění podmínky soužití s dítětem ve společné domácnosti. Dítě, na které poplatník žádá uvedené zvýhodnění, s ním musí sdílet společnou domácnost. Pobyt studenta v internátě či jiném ubytování kvůli studiu překážkou není.

Daňové zvýhodnění rodič dostává měsíčně či ročně

Pokud zvýhodnění na dítě uplatňuje rodič zaměstnanec, většinou jej dostává měsíčně  v rámci čisté mzdy. Rodiče OSVČ si nárok na daňové zvýhodnění i případný daňový bonus uplatňují za kalendářní rok v daňovém přiznání k dani z příjmů.

Pokud skončí nezaopatřenost dítěte, tak končí i nárok rodiče na zvýhodnění

Pozor si při uplatňování nároku na daňové zvýhodnění na dítě a daňový bonus musí dát rodiče, kterým se potomci brzy příjmově osamostatní, přestanou studovat, vstoupí do pracovního poměru nebo začnou samostatně podnikat. V uvedených situacích zaniká nárok rodiče na zvýhodnění na daného potomka i v případě, kdy ještě ani zdaleka nedosáhl oné hranice 26 let.

Prázdniny nebo studentská brigáda nároku na zvýhodnění na dítě nepřekáží

Daňové zvýhodnění na dítě a nárok na daňový bonus může rodič čerpat bez přerušení i v období hlavních školních prázdnin v červenci a srpnu, pokud uvedené dítě či student bude v září plynule ve studiu pokračovat. Tyto prázdniny jsou pro účely daně vnímány jako doba studia. Nároku na daňový bonus rodiče nepřekáží ani potomkova brigáda s přivýdělkem, pokud při ní trvá prezenční denní studium.

Pozor pokud se dospělé dítě stává spolupracující osobou v podnikání, nárok na zvýhodnění tím rodičům končí

Jak je uvedeno výše přivýdělek mladistvého či dospělého potomka při trvajícím denním studiu nárok rodiče na uplatňování daňového bonusu neovlivňuje. Pozor, ale pokud se student rozhodne změnit studiu na dálkové a začít si vydělávat zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností, od takového okamžiku přestává být nezaopatřeným dítětem a nárok na uvedenou slevu rodiče tím končí.

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě skončí i rodičům podnikatelům, kteří z potomka udělají spolupracující osobu a převádějí na ně část příjmů a výdajů ze své podnikatelské činnosti.

Výše daňového zvýhodnění na dítě v roce 2020

Výše daňového zvýhodnění na dítě v roce 2020 činí 1267 Kč měsíčně na první dítě. V případě druhého dítěte je to částka 1617 Kč měsíčně a v případě, že rodič čerpá daňové zvýhodnění na třetí, čtvrté či další dítě dostane měsíčně 2017 Kč. Na daňový bonus poplatník dosáhne, pokud je jeho vypočtená daňová povinnost nižší než částka jeho daňového zvýhodnění.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Datum článku: 06. 02. 2023

Příplatek společníka mimo základní kapitál společnosti bývá velkým pomocníkem v případech, když je potřeba…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací