Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé po zemřelých zaměstnancích budou od ledna 2023 opět o něco vyšší.

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnán2.jpg
Datum článku: 01. 12. 2022

Zaměstnanci po úrazu či nemoci z povolání dostanou od ledna 2023 o něco vyšší náhrady za ztrátu výdělku a zvýšení podpory se týká i pozůstalých po zemřelých zaměstnancích

Současná těžká ekonomická situace dopadá ještě tíživěji než kdy dříve mimo jiné také na zaměstnance, kteří v zaměstnání utrpěli těžký úraz s následky, bojují či bojují s nemocí z povolání. Ještě těžší pak bývá finanční situace těch, kterým blízcí a velmi často živitelé na následky úrazu či nemoci z povolání zemřeli.

Obě skupiny by se měli od ledna 2023 dočkat o něco vyšší podpory na vyplácených náhradách za ztrátu výdělku, případně náhradách pro pozůstalé po zemřelém zaměstnanci.

Obě uvedené podpory se valorizují, čili zvyšují pravidelně podobně jako důchody vždy na začátku roku, ale v mimořádných situacích může dojít stejně jako v případě důchodů i ke zvýšení mimořádnému pokud inflace překročí určitou hranici a dojde k výkyvu v růstu životních nákladů. Právě rok 2022 ukázal, že uvedené mimořádné zvýšení může být i opakované a náhrady se mimořádně zvedaly dvakrát naposledy v září 2022.

Uvedené náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů a ta od ledna 2023 kvůli pravidelné valorizaci stoupne o 5,1 procenta. Vzrůst náhrad bude tedy stejný, stoupne totiž také příjmová částka, z níž se náhrady počítají. Náhrady za ztrátu výdělku představují vždy rozdíl mezi průměrným příjmem dosahovaným před úrazem či nemocí a průměrným příjmem zaměstnance dosahovaným po úrazu či nemoci kam se započítává i případný invalidní důchod a daný rozdíl se právě dorovnává. Náhrada pozůstalým po člověku, který zemřel při pracovním úrazu či z důvodu nemoci z povolání odpovídá části průměrného výdělku daného zaměstnance před úmrtím. Pokud zemřelý ze svého příjmu živil jednu osobu, odpovídá částka náhrady polovině příjmu. V případě, že zemřelý vyživoval více osob, činí náhrada 80 procent příjmu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací