Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění na home office

Pracovní úrazy jsou velmi nepříjemná záležitost a mohou se v nejrůznější podobě pracovníkovi stát, i když pracuje z domova na takzvaný home office. Má však i při tomto způsobu práce zaměstnanec nárok na odškodnění, pokud se takový úraz stane?

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění 2.jpg
Datum článku: 28. 05. 2021

Pracovní úrazy jsou realitou i v době Covidu a pokud se stanou je zde i nárok na odškodnění, protože jde však stále o zvláštní situaci, případy se obtížněji řeší a čeká se na vydání rozhodnutí soudů o postupu

Na první pohled se zdá a dokonce toto zdání potvrzují i čísla některých statistik, že v době koronaviru ubylo pracovních úrazů, a tedy že zaměstnavatelé nemusí tolik řešit alespoň tuto problematiku, když mají jiných starostí nad hlavu. Jenže co zaměstnanci, pokud se jim pracovní úraz v současné zvláštní době stane a ještě k tomu třeba pracují z domova na home office? Má vůbec smysl domáhat se v takovém případě nějakého odškodnění je zde takový nárok i v koronaviru?

Jak napovídá název i úvod tohoto článku problematika pracovních úrazů rozhodně nezmizela a mnoho zaměstnavatelů musí aktuálně řešit tuto problematiku i v současné hektické době. Samozřejmě Covid a vše co s ním souviselo, nuceně změnilo mnoho záležitostí i pravidel. Mnoho zaměstnanců začalo pracovat z domova a úraz se jim tudíž nestal v kanceláři, ale doma, což ovšem neznamená, že nešlo o úraz pracovní. Naopak stále platí, že pokud se úraz stal při výkonu pracovních povinností či v přímé souvislosti s nimi, jde o úraz pracovní. Kromě zaměstnanců pracujících z domova, zde stále bylo i mnoho zaměstnanců, kteří dále pracovali na svých pracovištích, a kterým se tak jako v jiné době úrazy stávaly. Obě skupiny mají v takovém případě nárok na odškodnění za pracovní úraz. Řeší se i nárok na odškodnění pracovníků, kteří se přímo při výkonu své práce nakazili nemocí Covid-19. Konkrétně se řeší to, zda uvedená situace bude z hlediska právního pracovním úrazem a čeká se na judikáty, tedy závazná právní rozhodnutí vydaná k dané záležitosti soudy. Tyto judikáty určí, jak se bude v dané věci postupovat. I ohledně zaměstnanců pracujících z domova se otázky kolem kompenzace případného pracovního úrazu se často hledá jednoznačné řešení nové problematiky.

I podle vyjádření právníků se zákon problematice úrazů při práci z domova zatím příliš nevěnoval a neřešil ji nijak detailně, což ovšem neznamená, že by při úrazu, který se zaměstnanci stane při výkonu práce z domova, neměl zaměstnavatel stejnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci tímto úrazem, jakou má, když se daný úraz stane na pracovišti. A zaměstnanec má samozřejmě nárok na náhradu škody. I zde však platí, že judikatura související a upravující práci na home office se stále ještě vyvíjí a vyvíjet bude.

Jednoznačně platí, že nárok na odškodnění za pracovní úraz je i při práci na home office, ale je k tomu potřeba správně vypracovaná pracovní smlouva, jednoznačné prokázání úrazu a uznání úrazu zaměstnavatelem

Z hlediska obecných právních zásad a ustanovení platí, že pokud se člověk při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s tímto výkonem zraní, má nárok na odškodnění za uvedený úraz. A všichni zaměstnavatelé v Česku mají povinnost, být pro daný případ ze zákona pojištěni. To jestli je práce vykonávána na takzvaný home office nebo na jiném pracovišti určeném zaměstnavatelem a stanoveném v pracovní smlouvě nárok neovlivňuje.

Důležité pro případ pracovního úrazu a jeho odškodnění je, aby v pracovní smlouvě byl výkon práce z domova ukotven. Jednoznačným ustanovením, že práce nebo alespoň její část bude vykonávána z domova. Uvedené ustanovení jde do smlouvy včlenit dodatečně formou dodatku.

Dále je důležité mít alespoň nějaký důkaz, že k úrazu skutečně došlo při výkonu práce. Zapnutá kamera při práci z domova může být někdy skutečně pomocníkem, když například zaznamená zranění učitele při předvádění cviku, úraz při gestikulaci během videokonference nebo něco podobného.

Velmi zásadní v daném případě je, aby nárok poškozeného zaměstnance uznal i sám zaměstnavatel. Důležité je aby k při práci z domova byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vazba a k nahlášení pracovního úrazu by mělo dojít vždy co nejdříve po té, kdy k úrazu došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Náhrada zaměstnanci za poškození zdraví v zaměstnání v roce 2024 se mírně zvýšila

Náhrada zaměstnanci za poškození zdraví v zaměstnání v roce 2024 se mírně zvýšila

Datum článku: 11. 01. 2024

Rok 2024 přináší řadu změn, mezi které patří i změna výše odškodnění pro zaměstnance postižené vážnými…

Více informací
Odchod od zaměstnavatele po pracovním úrazu je třeba dobře zvážit

Odchod od zaměstnavatele po pracovním úrazu je třeba dobře zvážit

Datum článku: 04. 10. 2023

Každé důležité rozhodnutí je třeba vždy promýšlet v širších souvislostech a to platí i o rozhodování…

Více informací
Způsobení pracovního úrazu lehkomyslností zaměstnance musí zaměstnavatel samostatně prokázat

Způsobení pracovního úrazu lehkomyslností zaměstnance musí zaměstnavatel samostatně prokázat

Datum článku: 26. 06. 2023

Pokud se zaměstnanci stane pracovní úraz nebo se u něho vyskytne nemoc z povolání, má zaměstnavatel ze zákona…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací