Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění na home office

Pracovní úrazy jsou velmi nepříjemná záležitost a mohou se v nejrůznější podobě pracovníkovi stát, i když pracuje z domova na takzvaný home office. Má však i při tomto způsobu práce zaměstnanec nárok na odškodnění, pokud se takový úraz stane?

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění 2.jpg
Datum článku: 28. 05. 2021

Pracovní úrazy jsou realitou i v době Covidu a pokud se stanou je zde i nárok na odškodnění, protože jde však stále o zvláštní situaci, případy se obtížněji řeší a čeká se na vydání rozhodnutí soudů o postupu

Na první pohled se zdá a dokonce toto zdání potvrzují i čísla některých statistik, že v době koronaviru ubylo pracovních úrazů, a tedy že zaměstnavatelé nemusí tolik řešit alespoň tuto problematiku, když mají jiných starostí nad hlavu. Jenže co zaměstnanci, pokud se jim pracovní úraz v současné zvláštní době stane a ještě k tomu třeba pracují z domova na home office? Má vůbec smysl domáhat se v takovém případě nějakého odškodnění je zde takový nárok i v koronaviru?

Jak napovídá název i úvod tohoto článku problematika pracovních úrazů rozhodně nezmizela a mnoho zaměstnavatelů musí aktuálně řešit tuto problematiku i v současné hektické době. Samozřejmě Covid a vše co s ním souviselo, nuceně změnilo mnoho záležitostí i pravidel. Mnoho zaměstnanců začalo pracovat z domova a úraz se jim tudíž nestal v kanceláři, ale doma, což ovšem neznamená, že nešlo o úraz pracovní. Naopak stále platí, že pokud se úraz stal při výkonu pracovních povinností či v přímé souvislosti s nimi, jde o úraz pracovní. Kromě zaměstnanců pracujících z domova, zde stále bylo i mnoho zaměstnanců, kteří dále pracovali na svých pracovištích, a kterým se tak jako v jiné době úrazy stávaly. Obě skupiny mají v takovém případě nárok na odškodnění za pracovní úraz. Řeší se i nárok na odškodnění pracovníků, kteří se přímo při výkonu své práce nakazili nemocí Covid-19. Konkrétně se řeší to, zda uvedená situace bude z hlediska právního pracovním úrazem a čeká se na judikáty, tedy závazná právní rozhodnutí vydaná k dané záležitosti soudy. Tyto judikáty určí, jak se bude v dané věci postupovat. I ohledně zaměstnanců pracujících z domova se otázky kolem kompenzace případného pracovního úrazu se často hledá jednoznačné řešení nové problematiky.

I podle vyjádření právníků se zákon problematice úrazů při práci z domova zatím příliš nevěnoval a neřešil ji nijak detailně, což ovšem neznamená, že by při úrazu, který se zaměstnanci stane při výkonu práce z domova, neměl zaměstnavatel stejnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci tímto úrazem, jakou má, když se daný úraz stane na pracovišti. A zaměstnanec má samozřejmě nárok na náhradu škody. I zde však platí, že judikatura související a upravující práci na home office se stále ještě vyvíjí a vyvíjet bude.

Jednoznačně platí, že nárok na odškodnění za pracovní úraz je i při práci na home office, ale je k tomu potřeba správně vypracovaná pracovní smlouva, jednoznačné prokázání úrazu a uznání úrazu zaměstnavatelem

Z hlediska obecných právních zásad a ustanovení platí, že pokud se člověk při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s tímto výkonem zraní, má nárok na odškodnění za uvedený úraz. A všichni zaměstnavatelé v Česku mají povinnost, být pro daný případ ze zákona pojištěni. To jestli je práce vykonávána na takzvaný home office nebo na jiném pracovišti určeném zaměstnavatelem a stanoveném v pracovní smlouvě nárok neovlivňuje.

Důležité pro případ pracovního úrazu a jeho odškodnění je, aby v pracovní smlouvě byl výkon práce z domova ukotven. Jednoznačným ustanovením, že práce nebo alespoň její část bude vykonávána z domova. Uvedené ustanovení jde do smlouvy včlenit dodatečně formou dodatku.

Dále je důležité mít alespoň nějaký důkaz, že k úrazu skutečně došlo při výkonu práce. Zapnutá kamera při práci z domova může být někdy skutečně pomocníkem, když například zaznamená zranění učitele při předvádění cviku, úraz při gestikulaci během videokonference nebo něco podobného.

Velmi zásadní v daném případě je, aby nárok poškozeného zaměstnance uznal i sám zaměstnavatel. Důležité je aby k při práci z domova byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vazba a k nahlášení pracovního úrazu by mělo dojít vždy co nejdříve po té, kdy k úrazu došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Datum článku: 09. 06. 2021

Jak už včera tyto stránky čtenáře informovaly, právě od včerejšího dne Ministerstvo zdravotnictví sjednotilo…

Více informací
Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Datum článku: 08. 06. 2021

Chaos ohledně toho čím, kde prokázat svoji bezinfekčnost na ohledně nemoci Covid-19 od dnešního dne, tedy 8. června…

Více informací
Všechny služby už mohou otevřít vnitřní prostory, ale prokazování bezinfekčnosti a dodržování určitých opatření platí dál

Všechny služby už mohou otevřít vnitřní prostory, ale prokazování bezinfekčnosti a dodržování určitých opatření platí dál

Datum článku: 31. 05. 2021

Věci se někdy mění skutečně velmi rychle. Téměř ze dne na den mohou své vnitřní prostory otevřít zákazníkům…

Více informací

Všechny služby už mohou otevřít vnitřní prostory, ale prokazování bezinfekčnosti a dodržování určitých opatření platí dál

Věci se někdy mění skutečně velmi rychle. Téměř ze dne na den mohou své vnitřní prostory otevřít zákazníkům všechny služby. Od 31. 5. 2021 mohou být hosté uvnitř restaurací, barů, heren i bazénů. Přístupné jsou znovu i wellness, solné jeskyně a podobná zařízení. Opatření k ochraně zdraví před nemocí Covid-19 je však potřeba stále dodržovat.

Do restaurace, herny, bazénu i sauny od 31. 5. ano, ale s potvrzenou bezinfekčností a dodržováním pravidel

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR musí nastat velká vlna rozvolňovacích opatření o čtrnáct dnů dříve, než se předpokládalo. Od dnešního dne, to znamená, posledního květnového dne mohou své vnitřní prostory návštěvníkům znovu otevřít restaurace, bary i kavárny. Je možné jít relaxovat do sauny i wellness, užít si vodní radovánky ve vodních centrech nebo se vydat do vnitřních prostor památek.

Kýžené rozvolnění je tedy zde, ale je třeba při něm stále pamatovat na pravidla ochrany zdraví svého i svých spoluobčanů. Zásadní pro návštěvu restaurace, klubu, kasína bazénu či jiných otevíraných prostor je i nadále mít u sebe potvrzení bezinfekčnosti, to znamená platný negativní test, potvrzení o očkování alespoň první dávkou vakcíny proti Covidu. Pozor, musí být alespoň tři týdny od prvního očkování, pokud se jedná o očkování dvěma dávkami. U jednodávkového očkování stačí, pokud uplynulo čtrnáct dnů. Bezinfekčnost lze dokládat i lékařským potvrzením o prodělání Covidu od něhož  ještě neuplynulo 180 dnů. Stále a ve všech prostorech je nutné myslet na dodržování rozestupů i na to, že restaurace a další stravovací zařízení musí regulovat počty návštěvníků. U jednoho stolu ve vnitřních i venkovních prostorách mohou být v jeden okamžik nejvýše čtyři lidé.

V bazénech i jinde krom sezení v restauracích platí, pravidlo jedné osoby na 15 metrů čtverečních. Sauny mohou fungovat s vyhříváním minimálně 80 stupňů bez používání ledových studní. Ve wellness zařízeních může být zaplněno maximálně 30 procent kapacity.

Na mezinárodní kongresy a vzdělávací akce jsou nutné národní certifikáty o prodělaném očkování

Už je možné i na našem území opět pořádat mezinárodní kongresy, pracovní setkání a vzdělávací akce. Uvedené akce musí mít vždy regulovánu kapacitu účastníků, záleží na kapacitě sálu, protože sál může být obsazen vždy jen z 50 procent. I zde musí účastníci prokázat svoji bezinfekčnost a jde to pouze národními certifikáty o provedeném očkování. Pro vzájemné uznávání těchto certifikátů platí stejná pravidla ohledně očkování jako pro české občany. To znamená, platí certifikát, který účastníkovi stvrzuje, že je naočkován alespoň první dávkou v případě dvoufázové vakcíny a od uvedeného očkování musí uplynout minimálně 22 dnů. Pokud jde o očkování, kde je celé očkování hotovo jednou dávkou, pak musí od naočkování uplynout minimálně čtrnáct dnů.

Ke své činnosti zkoušení i vystupování se mohou také vrátit pěvecké sbory, ale i zde je nutné hlídat omezení kapacity účastníků. Sbor může zkoušet či vystupovat maximálně v počtu 30 lidí.