Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění na home office

Pracovní úrazy jsou velmi nepříjemná záležitost a mohou se v nejrůznější podobě pracovníkovi stát, i když pracuje z domova na takzvaný home office. Má však i při tomto způsobu práce zaměstnanec nárok na odškodnění, pokud se takový úraz stane?

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění 2.jpg
Datum článku: 28. 05. 2021

Pracovní úrazy jsou realitou i v době Covidu a pokud se stanou je zde i nárok na odškodnění, protože jde však stále o zvláštní situaci, případy se obtížněji řeší a čeká se na vydání rozhodnutí soudů o postupu

Na první pohled se zdá a dokonce toto zdání potvrzují i čísla některých statistik, že v době koronaviru ubylo pracovních úrazů, a tedy že zaměstnavatelé nemusí tolik řešit alespoň tuto problematiku, když mají jiných starostí nad hlavu. Jenže co zaměstnanci, pokud se jim pracovní úraz v současné zvláštní době stane a ještě k tomu třeba pracují z domova na home office? Má vůbec smysl domáhat se v takovém případě nějakého odškodnění je zde takový nárok i v koronaviru?

Jak napovídá název i úvod tohoto článku problematika pracovních úrazů rozhodně nezmizela a mnoho zaměstnavatelů musí aktuálně řešit tuto problematiku i v současné hektické době. Samozřejmě Covid a vše co s ním souviselo, nuceně změnilo mnoho záležitostí i pravidel. Mnoho zaměstnanců začalo pracovat z domova a úraz se jim tudíž nestal v kanceláři, ale doma, což ovšem neznamená, že nešlo o úraz pracovní. Naopak stále platí, že pokud se úraz stal při výkonu pracovních povinností či v přímé souvislosti s nimi, jde o úraz pracovní. Kromě zaměstnanců pracujících z domova, zde stále bylo i mnoho zaměstnanců, kteří dále pracovali na svých pracovištích, a kterým se tak jako v jiné době úrazy stávaly. Obě skupiny mají v takovém případě nárok na odškodnění za pracovní úraz. Řeší se i nárok na odškodnění pracovníků, kteří se přímo při výkonu své práce nakazili nemocí Covid-19. Konkrétně se řeší to, zda uvedená situace bude z hlediska právního pracovním úrazem a čeká se na judikáty, tedy závazná právní rozhodnutí vydaná k dané záležitosti soudy. Tyto judikáty určí, jak se bude v dané věci postupovat. I ohledně zaměstnanců pracujících z domova se otázky kolem kompenzace případného pracovního úrazu se často hledá jednoznačné řešení nové problematiky.

I podle vyjádření právníků se zákon problematice úrazů při práci z domova zatím příliš nevěnoval a neřešil ji nijak detailně, což ovšem neznamená, že by při úrazu, který se zaměstnanci stane při výkonu práce z domova, neměl zaměstnavatel stejnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci tímto úrazem, jakou má, když se daný úraz stane na pracovišti. A zaměstnanec má samozřejmě nárok na náhradu škody. I zde však platí, že judikatura související a upravující práci na home office se stále ještě vyvíjí a vyvíjet bude.

Jednoznačně platí, že nárok na odškodnění za pracovní úraz je i při práci na home office, ale je k tomu potřeba správně vypracovaná pracovní smlouva, jednoznačné prokázání úrazu a uznání úrazu zaměstnavatelem

Z hlediska obecných právních zásad a ustanovení platí, že pokud se člověk při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s tímto výkonem zraní, má nárok na odškodnění za uvedený úraz. A všichni zaměstnavatelé v Česku mají povinnost, být pro daný případ ze zákona pojištěni. To jestli je práce vykonávána na takzvaný home office nebo na jiném pracovišti určeném zaměstnavatelem a stanoveném v pracovní smlouvě nárok neovlivňuje.

Důležité pro případ pracovního úrazu a jeho odškodnění je, aby v pracovní smlouvě byl výkon práce z domova ukotven. Jednoznačným ustanovením, že práce nebo alespoň její část bude vykonávána z domova. Uvedené ustanovení jde do smlouvy včlenit dodatečně formou dodatku.

Dále je důležité mít alespoň nějaký důkaz, že k úrazu skutečně došlo při výkonu práce. Zapnutá kamera při práci z domova může být někdy skutečně pomocníkem, když například zaznamená zranění učitele při předvádění cviku, úraz při gestikulaci během videokonference nebo něco podobného.

Velmi zásadní v daném případě je, aby nárok poškozeného zaměstnance uznal i sám zaměstnavatel. Důležité je aby k při práci z domova byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vazba a k nahlášení pracovního úrazu by mělo dojít vždy co nejdříve po té, kdy k úrazu došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Krizové ošetřovné pro případ lokálně uzavřených škol

Krizové ošetřovné pro případ lokálně uzavřených škol

Datum článku: 21. 09. 2021

Otázka krizového ošetřovného pro rodiče pečující o děti, které nemohou do školy, či školky kvůli uzavřenému…

Více informací
Nejefektivnější imunita vzniká po prodělané nemoci a očkování

Nejefektivnější imunita vzniká po prodělané nemoci a očkování

Datum článku: 13. 09. 2021

Ministerstvo zdravotnictví pokračuje v diskusích ohledně covidové imunity. Největší rozpory panují stále ohledně…

Více informací
Na co se připravit po návratu z dovolené do zaměstnání v současné době covidové?

Na co se připravit po návratu z dovolené do zaměstnání v současné době covidové?

Datum článku: 18. 08. 2021

Přítomnost onemocnění Covid-19 už druhým rokem nějakým způsobem zasahuje a nějakým způsobem ovlivňuje téměř…

Více informací
Práce na home-office má i své problémové stránky, kterým je třeba věnovat pozornost

Práce na home-office má i své problémové stránky, kterým je třeba věnovat pozornost

Datum článku: 18. 08. 2021

Období koronavirovými okolnostmi vynuceného masívního rozšíření práce na home-office jasně ukázalo…

Více informací