Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co jsou mimořádné daňové odpisy?

Mimořádné daňové odpisy představují zvláštní typ odpisů, které jsou zavedeny českým zákonem o dani z příjmů v situacích, kdy je třeba podpořit podnikatelské prostředí a celkovou ekonomickou stabilitu. Tento speciální nástroj se objevuje především v okamžicích mimořádné ekonomické potřeby, kdy by běžné ekonomické procesy nestačily k udržení či zlepšení ekonomické výkonnosti. Zjednodušeně řečeno, jedná se o způsob, jakým stát stimuluje ekonomiku pomocí daňových úlev, které podnikatelům umožňují rychleji odepsat hodnotu svého majetku z daní, čímž se zvyšuje jejich likvidita a motivace k dalším investicím.

co jsou mimořá 2.jpg
Datum článku: 27. 05. 2024


Podstatou mimořádných odpisů je jejich schopnost umožnit firmám mnohem rychleji daňově odepsat majetek, než by to bylo možné při použití standardních metod, jako jsou rovnoměrné nebo zrychlené daňové odpisy. Tento typ odpisu je tedy výhodnější z hlediska časového horizontu, během kterého lze odepsat hodnotu majetku. Standardní odpisy totiž často rozložují odepisování majetku do delšího časového období, což může být v ekonomicky náročných obdobích málo efektivní.


V České republice byly mimořádné daňové odpisy zavedeny v roce 2021 jako reakce na koronavirovou pandemii, která měla dalekosáhlé ekonomické dopady. Pandemická situace vytvořila naléhavou potřebu podporovat podnikatele a ekonomiku, a to nejen skrze přímé dotace, ale také prostřednictvím daňových úlev. Zavedení mimořádných odpisů umožnilo podnikatelům rychleji odepisovat hmotný majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny, čímž si mohli významně snížit svůj daňový základ a zlepšit svoji finanční situaci. Živnostníkům a firmám to poskytlo nezanedbatelnou finanční injekci, kterou mohli využít k dalším investicím, udržení zaměstnanosti nebo pokrytí provozních nákladů.


I když mimořádné odpisy přinesly značné výhody, jejich platnost byla časově omezená. Původně zavedené pro zdaňovací období roku 2021, jejich fungování bylo prodlouženo i na roky 2022 a 2023 a 2024. Avšak v dalších letech již tento systém odpisů uplatnit nepůjde. Zavedením tohoto mechanismu má jak už název napovídá sloužit pro mimořádné situace a období.


Celkově lze tedy říci, že mimořádné daňové odpisy jsou cenným nástrojem ekonomické politiky, který může hrát klíčovou roli v obdobích ekonomické krize. Jejich zavedení a správné použití mohou výrazně přispět k oživení ekonomiky a k podpoře podnikatelského prostředí, což je klíčové pro dlouhodobý udržitelný růst a stabilitu.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter