Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co může získat podnikatel od úřadu práce?

Podnikatelé vždy hledají cesty, jak získat potřebné zdroje a podporu pro zahájení a rozvoj svého podnikání. Jedním z užitečných míst, které mohou někteří využít, je Úřad práce České republiky. Tento úřad poskytuje nejen služby uchazečům o zaměstnání, ale také podporu lidem, kteří se chtějí stát nezávislými podnikateli. Podpora v založení samostatné výdělečné činnosti uchazečů o zaměstnání je jednou z velmi důležitých aktivit tohoto úřadu, která může mít výrazný dopad na úspěch začínajících podnikatelů.

co může podnikatel dostat o2.jpg
Datum článku: 05. 06. 2024

Příspěvek na podnikání a Překlenovací příspěvek pomohou rozjet podnikání po nezaměstnanosti


Úřady práce mohou za tímto účelem poskytovat budoucím podnikatelům z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání dva na sebe navazující příspěvky. Tyto nenárokové příspěvky jsou navrženy tak, aby zmírnily finanční tlak, který obvykle doprovází začátky podnikání, a tím zvýšily šance na jeho úspěch. Prvním z těchto příspěvků je Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro samostatnou výdělečnou činnost, zkráceně nazývaný jako příspěvek na podnikání.


Příspěvek na podnikání je určen na pokrytí nákladů souvisejících se zřízením pracovního místa k výkonu samostatné výdělečné činnosti. To může zahrnovat širokou škálu výdajů, jako je nákup strojů, nářadí, zařízení a vybavení provozovny, tedy věcí trvalého charakteru, které jsou nezbytné pro úspěšný start podniku. Tento příspěvek může dramaticky usnadnit první kroky podnikatele, který se často musí potýkat s vysokými počátečními investicemi, jež by jinak byly velkou překážkou v rozjezdu jejich podnikatelské činnosti.


Výše příspěvku může být až šestinásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Tato průměrná mzda je pro aktuální kalendářní rok upravena příslušným předpisem MPSV, což umožňuje flexibilitu a přizpůsobení reálným ekonomickým podmínkám. O konkrétní výši příspěvku a dalších podmínkách rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce České republiky. Tato výše je vždy ovlivněna i různými faktory, jako jsou aktuální podmínky nezaměstnanosti v daném regionu. Jinými slovy, regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti mohou mít větší podporu pro začínající podnikatele, což odráží potřebu stimulovat místní ekonomiku a zvyšovat zaměstnanost.


Dalším příspěvkem navazujícím na poskytnutí uvedeného příspěvku na podnikání je Překlenovací příspěvek. Tento příspěvek se poskytuje osobám, které přestaly být uchazeči o zaměstnání a již dostaly od ÚP příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro OSVČ. Překlenovací příspěvek je klíčový pro pokrytí zvýšených provozních nákladů, které jsou často spojeny s počáteční fází podnikání. Této fázi čelí mnoho nových podnikatelů, kdy se musí vyrovnat s různými nečekanými výdaji a zároveň udržet stabilitu jejich podnikání.


Překlenovací příspěvek se poskytuje na přechodnou dobu maximálně prvních pěti měsíců po začátku podnikání. Tato doba je záměrně stanovena, aby pokryla období, kdy nové podnikání nejvíce potřebuje finanční podporu, než dosáhne stabilního cash flow. To znamená, že podnikatel má možnost lépe plánovat své výdaje a soustředit se na strategické rozhodování a růst svého podniku, aniž by byl přetížen obavami z nedostatku prostředků na pokrytí základních provozních nákladů.


Veškeré tyto mechanismy podpory od Úřadu práce ČR sledují společný cíl: usnadnit a podpořit začínající podnikatele, kteří jsou evidovanými uchazeči o zaměstnání. Tím, že úřad práce poskytuje finanční podporu a zároveň konzultace a poradenství, přispívá k vytváření nových podnikatelských subjektů, což má pozitivní dopad na zaměstnanost a ekonomiku jako celek. V konečném důsledku tato kombinace finanční a nefinanční podpory může zvýšit úspěšnost nových podniků a přispět k ekonomické prosperitě v daném regionu i celé republice.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter