Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dávky pří ošetřování blízkých – Ošetřovné

Skoro každý zaměstnanec zažil někdy situaci, kdy se potřeboval postarat o nemocného blízkého člověka. Tuto situaci důvěrně znají zaměstnaní rodiče malých dětí, ale i další zaměstnané osoby. Jak v takovém případě postupovat? Kdo, kdy a na jakou dávku má vlastně nárok? Podívejme se na věci podrobněji...

916038_59674899.jpg
Datum článku: 09. 09. 2014

Ve výše uvedených případech máme nárok na Ošetřovné. Ošetřovné je nemocenská dávka upravená zákonem o nemocenském pojištění.

Komu náleží ošetřovné

Zaměstnanci, který je aktuálně zaměstnaný a za něhož zaměstnavatel odvádí dávky nemocenského pojištění.

Ošetřovné náleží zaměstnanci, který dočasně musel opustit zaměstnání z důvodu:

  • ošetřování dítěte mladšího 10 let, které onemocnělo nebo utrpělo úraz
  • z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože dětskému či školskému zařízení ve kterém dítě  pobývá byla nařízena karanténa pro nepředvídanou  událost (epidemie, havárie)
  • z důvodu, kdy dítěti mladšímu 10 let byla  lékařem nařízena karanténa a dítě nemůže navštěvovat  dětské zařízení či školu kam jinak dochází
  • z důvodu onemocnění, úrazu, nebo karantény osoby, která běžně pečuje o dítě do 10 let věku

Mohou nastat i další důvody kdy máme nárok na žádání ošetřovného například:

  • jestliže ošetřujeme člena domácnosti jehož zdravotní stav následkem nemoci či úrazu vyžaduje nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou
  • jestliže pečujeme o členku domácnosti, která je krátce po porodu a její stav vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou

I rozvedený rodič nebydlící s dítětem má nárok na ošetřovné

Jsou situace, kdy péči o dítě musí převzít rodič, který nebydlí s dítětem ve společné domácnosti. I v tomto případě existuje nárok na ošetřovné. Jestliže se jedná o dítě do deseti let věku, má vždy nárok na ošetřovné i rodič, který s dítětem trvale nebydlí, ale v době nemoci o ně pečuje. Pokud se jedná o dítě od deseti let výše, musí rodič, který s dítětem nebydlí a v době nemoci o ně pečuje, dodat rozhodnutí soudu o společné, nebo střídavé péči obou rodičů a poté má také nárok na ošetřovné.

Situace, kdy ošetřovné žádat nemůžeme

Na ošetřovné nemají nárok osoby samostatně výdělečně činné, rodiče pobírající mateřskou nebo rodičovský příspěvek, osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Délka ošetřovného

Běžná délka ošetřovného je stanovena na devět kalendářních dnů a započítávají se do této doby i soboty, neděle a svátky. Zákon zohledňuje i případy rozvedených rodičů a rodičů ovdovělých a situace, kdy je jeden z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody v délce přesahující jeden rok. V uvedených situacích má pečující rodič nárok na 16 dnů ošetřovného.

Kolik nám náleží při ošetřovném v roce 2014

Částka ošetřovného se vypočítává z denního vyměřovacího základu a je stanovena na 60% z tohoto základu. Záleží na době ošetřovného, zda se jedná o 9 nebo mimořádných 16 dnů. Pro ošetřovné platí, že pokud denní vyměřovací základ je vyšší nad 2 595 Kč, ošetřovné se již nezvyšuje. Tudíž můžeme dostat maximálně 7 712 Kč při 9 dnech a 13 709 Kč při 16 dnech ošetřování. Z uvedeného vidíme, že částka není nikterak vysoká.

Co udělat pro získání ošetřovného

Postup pro získání ošetřovného je obdobný jako u běžné pracovní neschopnosti. Na základě lékařských potvrzení předaných zaměstnavateli, je dávka v následujícím měsíci vyplacena.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Datum článku: 04. 06. 2020

Nemocenská je dávkou, která v situaci posledních týdnů a měsíců zajímá daleko větší část národa než kdykoli…

Více informací
Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Datum článku: 03. 06. 2020

Léto a prázdniny se kvapem blíží i v době Koronavirové a mnoho zaměstnanců, zvláště těch, kteří byli…

Více informací
Ošetřovné má nový formulář, ale náleží i po otevření školy či školky, když jsou k němu trvající důvody

Ošetřovné má nový formulář, ale náleží i po otevření školy či školky, když jsou k němu trvající důvody

Datum článku: 01. 06. 2020

Mnoho zaměstnaných i OSVČ rodičů malých dětí i těch trochu větších školáků se v těchto dnech stále…

Více informací
Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Datum článku: 22. 05. 2020

Každá činnost má svůj rub i líc a i v případě vyplácení pomoci a podpor je důležité kontrolovat, zda…

Více informací