Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jaký je rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí?

Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí je poměrně zásadní a pochopení těchto rozdílů je klíčové pro každého podnikatele. Účetnictví, konkrétně podvojné účetnictví, slouží k zjišťování hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek je komplexní informace o tom, jak firma hospodaří, a zahrnuje údaje o zisku či ztrátě. Těmito výkazy podnik zjišťuje více než jen základ daně; poskytují podrobný přehled o finančním zdraví celé firmy.

rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evi 2.jpg
Datum článku: 10. 06. 2024


Podvojný zápis v účetnictví, známý jako Má dáti/Dal, představuje způsob, jak každou ekonomickou transakci zaznamenat do dvou částí účtu, což zajišťuje přesnost a úplnost účetních záznamů. Tento systém vyžaduje pravidelné sestavování ročních výkazů, jako je rozvaha, která se vypočítává na začátku účetního období, a výsledovka, která se sestavuje na konci účetního období. Tyto dokumenty poskytují komplexní pohled na majetek, závazky, vlastní kapitál, výkony a náklady firmy. Je nutné zdůraznit, že pro velké firmy s ročními obraty překračujícími určitou zákonem danou hranici je vedení účetnictví povinné ze zákona a nelze se této povinnosti vyhnout.


Oproti tomu daňová evidence má jednodušší strukturu a je určena především pro menší podnikatele. Tento systém se zaměřuje především na správné zjištění základu daně. Daňová evidence sleduje rozdíl mezi příjmy a výdaji, aby se správně stanovila daňová povinnost. Na rozdíl od podvojného účetnictví, kde je třeba zachycovat širokou škálu ekonomických transakcí, při daňové evidenci stačí zaznamenat základní údaje jako typ dokladu, datum, popis, částku a informace o dani.


Vedení daňové evidence je tak vhodné pro podnikatele, kteří nedosahují vysokých částek ročního obratu, což ušetří značné množství administrativní práce a času, který je zapotřebí při vedení plnohodnotného podvojného účetnictví. Přesto však nelze říci, že by tento systém byl méně důležitý; pro malé podnikatele může být právě daňová evidence klíčovým nástrojem pro udržování přehledu o finančních tocích a správné plnění daňových povinností.
Méně komplikované záznamy mohou umožnit podnikatelům více se soustředit na samotné provozování svého podnikání, aniž by museli věnovat nepřiměřeně mnoho času a prostředků na administrativní záležitosti.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter