Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Začínajících podnikatelů v poslední době příliš nepřibývá, trend je spíše opačný. Důvodem této nepříjemné situace nejsou jen celková nestabilní ekonomická situace, inflační problémy a stále číhající problémy covidové, ale nejednou to je i nechuť a někdy i strach z vedení účetnictví. I když je možné u některých podnikatelů místo účetnictví vést daňovou evidenci, tak v mnoha případech se vedení účetnictví vyhnout nelze.

Vedení účetnictví se v určitých situacích 2.jpg
Datum článku: 25. 07. 2022

Jsou situace, kdy i podnikající fyzické osoby a OSVČ účetnictví vést povinně musí

Většina podnikatelů, i když má v podnikání neskromné plány, které se jim dokonce daří uskutečňovat, si přeje mít pokud možno co nejjednodušší povinnou administrativu. Protože úplně bez administrativních povinností žádné podnikání provozovat nelze je podnikatel ochoten většinou svolit k daňové evidenci, ale vedení účetnictví je strašákem, který mnoho lidí odrazuje.

Pravidla toho, kdo si při podnikání vystačí s vedení daňové evidence, čili pouze se zaznamenáváním příjmů a výdajů s evidencí majetku, a u koho, už musí být záznamy podrobné právě pomocí účetnictví, jsou stanovena zákony. Pravidla, kdy je možné vést daňovou evidenci, určuje zákon o daních z příjmů a pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví.

OSVČ, musí ze zákona vést účetnictví, když její roční obrat přesáhne 25 milionů korun. Povinnost vést účetnictví vznikne každé podnikající fyzické osobě, která je z jakýchkoli důvodů zapsána v obchodním rejstříku, může to být, když jí roční obrat překročí 120 milionů korun dvakrát za sebou tedy ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. Povinnost vést účetnictví může podnikající fyzické osobě vzniknout i ve chvíli, kdy vstoupí do podnikání se společníkem, který vede účetnictví nebo pokud se podnikatel nechá zapsat od obchodního rejstříku na vlastní žádost, protože v takové chvíli se stává účetní jednotkou a všechny účetní jednotky v obchodním rejstříku zapsané musí vést povinně účetnictví a plnit úkoly s tím spojené.

Pokud se fyzická osoba nechá zapsat do obchodního rejstříku, tak musí po dobu dalších nejméně pěti let účetnictví povinně vést.

Účetnictví je podrobným přehledem o tom v jaké kondici podnik či podnikatel hospodářsky je a může být vedeno v plném rozsahu nebo zjednodušeně

Účetnictví je podrobným přehledem o tom, jak se firmě či podnikateli daří nebo nedaří a zda vydělává nebo je ve ztrátě. Hlavní nejpodstatnější veličinou v účetnictví je hospodářský výsledek, který se ukáže, když se od výnosů odečtou náklady. Účetní operace se vždy sousledně zapisují na dva účty, na účet Má dáti a proti němu na účet dal. Velká část středních a velkých účetních jednotek má povinnost vést účetnictví v plném rozsahu, což znamená pravidelně zjišťovat hospodářský výsledek a pravidelně sestavovat rozvahu a výsledovku – výkaz zisku a ztráty i pravidelnou účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pro malé a mikro účetní jednotky je zde možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu bez nutnosti mít pravidelně auditorem ověřovanou účetní závěrku mohou mít právě drobní podnikatelé fyzické osoby a také právnické osoby založené za účelem nevýdělečného podnikání nejrůznější spolky, nadace, příspěvkové organizace, bytová družstva a další podnikatelské subjekty.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Datum článku: 19. 09. 2022

Skutečné a formální sídlo, čili sídlo zapsané v obchodním rejstříku, u většiny větších firem nebývá…

Více informací
Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Datum článku: 14. 09. 2022

Daň z přidané hodnoty je pro státní rozpočet jednou z nejdůležitějších daní. Na správný odvod této daně si…

Více informací
Předávací protokol u smlouvy o dílo jistí práva objednatele i zhotovitele

Předávací protokol u smlouvy o dílo jistí práva objednatele i zhotovitele

Datum článku: 29. 08. 2022

V okamžiku, kdy dochází na objednávku ke zhotovení nějakého díla či provedení služby, musí být vždy daný…

Více informací