Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Začínajících podnikatelů v poslední době příliš nepřibývá, trend je spíše opačný. Důvodem této nepříjemné situace nejsou jen celková nestabilní ekonomická situace, inflační problémy a stále číhající problémy covidové, ale nejednou to je i nechuť a někdy i strach z vedení účetnictví. I když je možné u některých podnikatelů místo účetnictví vést daňovou evidenci, tak v mnoha případech se vedení účetnictví vyhnout nelze.

Vedení účetnictví se v určitých situacích 2.jpg
Datum článku: 25. 07. 2022

Jsou situace, kdy i podnikající fyzické osoby a OSVČ účetnictví vést povinně musí

Většina podnikatelů, i když má v podnikání neskromné plány, které se jim dokonce daří uskutečňovat, si přeje mít pokud možno co nejjednodušší povinnou administrativu. Protože úplně bez administrativních povinností žádné podnikání provozovat nelze je podnikatel ochoten většinou svolit k daňové evidenci, ale vedení účetnictví je strašákem, který mnoho lidí odrazuje.

Pravidla toho, kdo si při podnikání vystačí s vedení daňové evidence, čili pouze se zaznamenáváním příjmů a výdajů s evidencí majetku, a u koho, už musí být záznamy podrobné právě pomocí účetnictví, jsou stanovena zákony. Pravidla, kdy je možné vést daňovou evidenci, určuje zákon o daních z příjmů a pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví.

OSVČ, musí ze zákona vést účetnictví, když její roční obrat přesáhne 25 milionů korun. Povinnost vést účetnictví vznikne každé podnikající fyzické osobě, která je z jakýchkoli důvodů zapsána v obchodním rejstříku, může to být, když jí roční obrat překročí 120 milionů korun dvakrát za sebou tedy ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. Povinnost vést účetnictví může podnikající fyzické osobě vzniknout i ve chvíli, kdy vstoupí do podnikání se společníkem, který vede účetnictví nebo pokud se podnikatel nechá zapsat od obchodního rejstříku na vlastní žádost, protože v takové chvíli se stává účetní jednotkou a všechny účetní jednotky v obchodním rejstříku zapsané musí vést povinně účetnictví a plnit úkoly s tím spojené.

Pokud se fyzická osoba nechá zapsat do obchodního rejstříku, tak musí po dobu dalších nejméně pěti let účetnictví povinně vést.

Účetnictví je podrobným přehledem o tom v jaké kondici podnik či podnikatel hospodářsky je a může být vedeno v plném rozsahu nebo zjednodušeně

Účetnictví je podrobným přehledem o tom, jak se firmě či podnikateli daří nebo nedaří a zda vydělává nebo je ve ztrátě. Hlavní nejpodstatnější veličinou v účetnictví je hospodářský výsledek, který se ukáže, když se od výnosů odečtou náklady. Účetní operace se vždy sousledně zapisují na dva účty, na účet Má dáti a proti němu na účet dal. Velká část středních a velkých účetních jednotek má povinnost vést účetnictví v plném rozsahu, což znamená pravidelně zjišťovat hospodářský výsledek a pravidelně sestavovat rozvahu a výsledovku – výkaz zisku a ztráty i pravidelnou účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pro malé a mikro účetní jednotky je zde možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu bez nutnosti mít pravidelně auditorem ověřovanou účetní závěrku mohou mít právě drobní podnikatelé fyzické osoby a také právnické osoby založené za účelem nevýdělečného podnikání nejrůznější spolky, nadace, příspěvkové organizace, bytová družstva a další podnikatelské subjekty.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Datum článku: 31. 05. 2023

Jak již většina občanů stačila postřehnout, chystá vláda kvůli obrovským dluhům státního rozpočtu razantní…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací
Občanský průkaz v mobilu by měl být k použití od roku 2024

Občanský průkaz v mobilu by měl být k použití od roku 2024

Datum článku: 15. 05. 2023

Legislativní cestu si v současnosti prošlapává novela zákona o právu na digitální služby, která by už od roku…

Více informací