Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K zaslání mzdového výměru na e-mail nebude nutný souhlas zaměstnance

Už od roku 2025 má být možné doručovat zaměstnancům podepsané platové a mzdové výměry na firemní e-mail bez nutnosti předchozího speciálně uděleného souhlasu zaměstnancem. Tato změna by měla přinést významnou novinku oproti současné praxi, kdy je nezbytné, aby zaměstnanec nejprve poskytl výslovný souhlas k e-mailovému doručování těchto dokumentů. Připravovaná novelizace zákoníku práce tak umožní zaměstnavatelům pružněji a efektivněji předávat důležité dokumenty zaměstnancům elektronickou cestou.

zasílání výměrů na em 2.jpg
Datum článku: 28. 05. 2024


Nový přístup k doručování mzdových a platových výměrů na firemní e-mail bude pro zaměstnavatele znamenat značné usnadnění. Již nebude potřeba zřizovat speciální souhlas od každého zaměstnance před samotným zasláním dokumentu, což často zahrnovalo další administrativní a časově náročné kroky. Zaměstnavatelé tak budou schopni rychleji a méně komplikovaně zajistit, aby zasílání obdrželi mzdových či platových dokumentů komfortněji pro obě strany. Cílem novelizace je zefektivnit komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a učinit tento proces přehlednějším.

Doručení na firemní e-mail bude jednou z možností jak zaměstnancům předávat mzdové či platové výměry


Účinky doručení na e-mail nastanou okamžikem, kdy zaměstnanec potvrdí převzetí kliknutím na potvrzení o přečtení dokumentu. Tento postup umožní, aby elektronický firemní systém přesně zaznamenal okamžik převzetí. Pokud však zaměstnanec do 15 dnů od odeslání dokumentu toto potvrzení neprovede, doručení se považuje za neúčinné. V takovém případě bude mít zaměstnavatel ze zákona několik možností, jak postupovat dál. Může buď zkusit doručení na tentýž e-mail znovu, nebo zvolit jinou formu doručení, jako je například předání mzdového výměru zaměstnanci na pracovišti, zaslání dokumentu do datové schránky zaměstnance nebo využití klasické pošty.


Novela zákoníku práce tedy neukládá zaměstnavatelům povinnost doručovat mzdové a platové výměry výhradně na e-mail. Namísto toho je tato metoda pouze jednou z několika možných forem doručování těchto dokumentů. Tímto způsobem si zaměstnavatelé zachovají flexibilitu ve výběru metody, která nejlépe odpovídá potřebám dané situace a preferencím zaměstnanců.


Zaměstnavatelé tedy budou mít možnost nadále využívat všechny dosavadní způsoby doručování mzdových a platových výměrů, čímž se zajistí, že každá organizace najde optimální řešení pro své specifické provozní podmínky. Toto přizpůsobení legislativy aktuálním potřebám a nástrojům elektronické komunikace je krokem vstříc modernizaci a digitalizaci pracovního práva a procesních postupů v oblasti zaměstnanecké komunikace.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter