Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdo platí zdravotní pojištění po ukončení studia?

Placení zdravotního pojištění po ukončení studia je velmi důležitou otázkou, která závisí na několika faktorech, především na tom, kdy a jakým způsobem je studium ukončeno. Pojďme se proto podrobněji podívat na různé scénáře.

Studentům, kteří měli v roce 2023 několik brigád, se vyplatí podat v ro 2.jpg
Datum článku: 24. 05. 2024


Pokud je studium ukončeno na základní škole a žák se rozhodne nepokračovat ve středoškolském vzdělání, situace je následující. Stát za takového žáka bude platit zdravotní pojištění ještě po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin.  Před skončením prázdnin však nastává kritický moment, kdy je nutné další pojištění vyřešit. 

 

Žák může začít pracovat jako zaměstnanec, a tím pádem za něj bude z jeho mzdy zdravotní pojištění odvádět zaměstnavatel. Pokud se nenajde zaměstnání, měl by se mladž pojištěnec registrovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, což zajistí, že pojistné bude hradit stát. Další možností je, že zdravotní pojištění budou hradit rodiče nebo jiný zákonný zástupce.


Stejný princip platí také pro studenty středních škol. Po složení maturitní zkoušky, pokud student nepokračuje na vysoké škole, zdravotní pojištění bude za něj stát platit ještě do konce školního roku a během navazujících prázdnin. Po prázdninách je situace obdobná jako po ukončení základní školy. Pokud student nenastoupí do zaměstnání, je potřeba, aby se zaregistroval na úřadě práce, což zajistí úhradu pojištění státem. Má-li student podnikatelské plány, může začít podnikat, ale v tom případě je povinen odvádět zdravotní pojištění sám jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Konečně, pokud se student rozhodne nepracovat ani nepodnikat, může si pojištění hradit samostatně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).


Při ukončení studia na vysoké škole je situace opět specifická. Stát za studenta platí zdravotní pojištění naposledy za měsíc, ve kterém student vykoná poslední závěrečnou zkoušku. Po tomto měsíci je opět potřeba vyřešit platbu zdravotního pojištění. Absolvent může nastoupit do zaměstnání, kde za něj bude pojistné odvádět zaměstnavatel. Pokud nenajde práci ihned, měl by se zaregistrovat na úřadu práce, aby pojistné hradil stát. Je-li jeho plánem podnikání, stejně jako v předchozích případech, bude pojištění platit sám jako OSVČ. Další variantou je samostatné hrazení pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.


Každá z těchto situací vyžaduje pečlivé plánování a informovanost, aby nedošlo k problémům s neuhrazeným zdravotním pojištěním. Je důležité si uvědomit, že pravidelná platba zdravotního pojištění je zásadní pro zachování nároku na zdravotní péči a další sociální benefity.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter