Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy nejpozději zaplatit DPH?

Plátci DPH často stojí před otázkou: "Kdy nejpozději zaplatit DPH?" Odpověď na tuto otázku je klíčová pro to, aby se vyhnuli případným sankcím nebo penalizacím ze strany finančního úřadu. DPH, tedy daň z přidané hodnoty, je třeba uhradit do 25. dne po skončení  zdaňovacího období. Toto zdaňovací období může být buď měsíční, nebo čtvrtletní, v závislosti na tom, jakou povinnost má konkrétní plátce stanovenu.

kdy nejpozději zaplatit DPH 2.jpg
Datum článku: 20. 05. 2024


Pokud má plátce DPH povinnost vykazovat a platit tuto daň na měsíční bázi, znamená to, že musí uhradit DPH nejpozději do 25. dne následujícího měsíce. Například, pokud se jedná o DPH za měsíc leden, musí být tato daň zaplacena do 25. února. V tomto případě je důležité, aby plátce pečlivě sledoval své účetnictví a včas připravil veškeré potřebné podklady, aby mohl daň řádně a včas uhradit.


Na druhé straně, pokud je plátce zařazen do čtvrtletního cyklu, termín pro úhradu DPH je rovněž 25. den, avšak po skončení příslušného čtvrtletí. To znamená, že například za první čtvrtletí, které zahrnuje měsíce leden, únor a březen, je termín pro platbu DPH 25. dubna. Plátci v tomto režimu by měli plánovat své finanční toky a účetnictví tak, aby měli dostatek času na přípravu a úhradu daně bez zbytečných komplikací.


Je také důležité zmínit, že pokud vznikne nárok na vrácení DPH, je tento nárok řešen finančním úřadem a vrácen na účet plátce. Tento proces může trvat různě dlouho, v závislosti na administrativní náročnosti a rychlosti zpracování jednotlivých žádostí. Proto je vhodné sledovat komunikaci s finančním úřadem a zajišťovat, aby všechny potřebné údaje byly správně a včas podány.


Plátci by měli rovněž brát v úvahu, že finanční úřady mohou provádět kontroly a audity, aby ověřily správnost vykázaných a zaplacených daní. Proto je pečlivá a přesná evidence a dokumentace klíčová pro hladký průběh těchto kontrol a pro minimalizaci rizika případných sankcí.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter