Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy se musí vrátit náborový příspěvek?

Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku, kterou zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírá při poskytnutí tohoto příspěvku hned v začátku pracovního vztahu, je důležitým právním dokumentem, který stanovuje nejen podmínky a výši náborového příspěvku, ale i podmínky jeho vrácení. Tento náborový příspěvek je často motivací pro potenciální nové zaměstnance, aby přijali pracovní nabídku a stali se součástí dané organizace. Podpisem této smlouvy se oba účastníci zavazují dodržovat určitá pravidla a podmínky, které jsou v ní uvedeny.

kdy se musí náborový příspěvek vr 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2024


Jedním z klíčových prvků této smlouvy je ujednání o vrácení náborového příspěvku nebo jeho části v případě, že zaměstnanec poruší určené podmínky. Toto ustanovení je zcela zásadní, protože zajišťuje, že poskytnutí náborového příspěvku není zneužíváno a že zaměstnanec dodržuje své závazky vůči zaměstnavateli. Tento aspekt smlouvy je důležité chápat v celém jeho rozsahu, aby zaměstnanec nepřekročil rámec smluvních povinností a nezpůsobil tak škodu nejen sobě, ale i zaměstnavateli.


Z logiky věci jednoznačně vyplývá, že pokud zaměstnanec nedodrží nebo hrubě poruší smluvené podmínky svázané s poskytnutím náborového příspěvku, zaměstnavatel má právo požadovat vrácení celé částky nebo alespoň poměrné části příspěvku. Tato podmínka je obvykle zakotvena ve smlouvě a jasně stanovuje, za jakých okolností může zaměstnavatel tento krok podniknout. Může se jednat o různé situace, jako je například předčasné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, neoprávněné absence na pracovišti, nebo jiné závažné porušení pracovních povinností a firemních pravidel.


Když zaměstnanec nedodrží podmínky smlouvy, například kdyby po krátké době od nástupu dal výpověď a odešel k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatel by měl dostatečné důvody k tomu, aby požadoval vrácení tohoto příspěvku. Jedná se o ochranné ustanovení, které zajišťuje, že náborový příspěvek není pouhým finančním benefitem bez jakékoliv záruky návratu investice do nového zaměstnance. Zaměstnanec má v takovém případě povinnost příspěvek podle smluvně stanovených podmínek vrátit.


Tento postup je nejen právně správný, ale také spravedlivý, protože zajišťuje, že zaměstnavatelé nejsou finančně poškozeni nekalými praktikami některých zaměstnanců. Při uzavření smlouvy by měla obě strany podstoupit důkladné seznámení se všemi podmínkami a ujednáními, aby nedošlo k nedorozuměním v budoucnu. Transparentní komunikace a jasné stanovení podmínek všechna rizika minimalizují.
Ve smlouvě by mělo být také přesně specifikováno, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu musí být náborový příspěvek vrácen. To zahrnuje detailní pokyny ohledně termínů vrácení. 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter