Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy soud povolí oddlužení?

Insolvenční soud povolí oddlužení v případě, že dlužník splňuje zákonem stanovené podmínky pro oddlužení, které jsou definovány v insolvenčním zákoně České republiky. Tento zákon zahrnuje různé specifické požadavky, které musí dlužník splnit, aby mohl být považován za způsobilého pro proces oddlužení. Mezi nejdůležitější podmínky patří dlužníkova schopnost splácet své dluhy, i když tato schopnost nemusí vždy zahrnovat plnou úhradu všech pohledávek.

kdy soud vydá povolení k oddlu 2.jpg
Datum článku: 04. 06. 2024


Schopnost splácet je definována jako schopnost dlužníka uhradit během pěti let alespoň 30 % svých dluhů, a to buď prostřednictvím splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetku. Dlužník musí být schopen prokázat, že má pravidelný příjem, který mu umožňuje hradit sjednané měsíční splátky. V praxi to často znamená, že dlužník musí doložit své příjmy z pracovního poměru, podnikání nebo jiných zdrojů, jako jsou například sociální dávky či důchody. Při posuzování schopnosti splácet může soud také vzít v úvahu dlužníkovy výdaje a zůstatek po uhrazení nezbytných životních nákladů.


Pokud dlužník splňuje všechny podmínky stanovené zákonem, soud obvykle vydá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Toto rozhodnutí je klíčovým krokem v celém procesu a umožňuje dlužníkovi začít s reorganizací svých financí pod dohledem insolvenčního správce. Insolvenční správce poté zpracuje plán oddlužení, který může zahrnovat prodej majetku dlužníka nebo stanovení splátkového kalendáře, podle kterého bude dlužník své dluhy splácet.


Samotné vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení trvá obvykle kolem čtyř týdnů od podání správně sepsaného návrhu na povolení oddlužení. Tento návrh musí být podán na předepsaném formuláři a musí obsahovat veškeré požadované informace, jako jsou osobní údaje dlužníka, jejich finanční situace, seznam pohledávek a potvrzení o příjmu.


V rámci dalšího řízení může být dlužník povinen poskytovat soudu a insolvenčnímu správci pravidelné aktualizace o své finanční situaci. Další povinnosti mohou zahrnovat spolupráci při zpeněžení majetku nebo pravidelné splácení schválených měsíčních splátek. Pokud dlužník úspěšně splní všechny požadavky a ukončí pětiletý plán oddlužení, může mu být zbytek jeho dluhů odpuštěn a on získává čerstvý finanční start.


Proces oddlužení je tedy složitý a časově náročný, avšak pro mnoho dlužníků představuje možnost, jak se zbavit neudržitelných dluhů a začít znovu. Důkladná příprava a spolupráce s insolvenčním správcem a soudem jsou klíčovými faktory, které mohou významně ovlivnit úspěch této snahy o finanční záchranu a stabilizaci.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter