Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kolik stojí oddlužení?

Cena oddlužení je komplexní záležitostí, která zahrnuje několik různých složek. Předně je třeba zohlednit odměnu za sepsání a podání návrhu na oddlužení. Tento krok je základem celého procesu a je nesmírně důležitý, protože kvalitně sepsaný návrh může výrazně ovlivnit úspěch celého oddlužení. Náklady na sepsání tohoto návrhu se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci dlužníka, a také na tom, kde žijete a jaké služby vyhledáváte.

kolik stojí oddluž 2.jpg
Datum článku: 04. 06. 2024


Kromě této počáteční odměny je zde ještě další významná složka nákladů, a tou je odměna insolvenčního správce za dobu splácení. Insolvenční správce je klíčovou postavou v celém procesu oddlužení, protože dohlíží na správný průběh splácení dluhu, komunikaci mezi dlužníkem a věřiteli, a zajišťuje, že vše probíhá v souladu se zákonem. Tato služba obvykle trvá po celou dobu splácení, což je standardně 5 let.


Za celou tuto dobu je třeba počítat s celkovou částkou přibližně 70 000 Kč včetně DPH. Tato částka pokrývá zmíněné odměny a další související náklady na správní a administrativní služby spojené s vaším oddlužením. Je důležité si uvědomit, že tato částka může být pro některé lidi poměrně vysoká, a proto je nutné ji zohlednit při plánování osobního bankrotu.


Situace se mírně komplikuje, pokud jde o oddlužení manželů. V takovém případě jsou totiž zpracovávány dva návrhy na oddlužení, což obnáší více práce jak pro sepisovatele návrhu, tak i pro insolvenčního správce. Tím pádem se také úměrně zvyšují celkové náklady. Cena osobního bankrotu pro manžele se tak pohybuje kolem 100 000 Kč včetně DPH za pětileté období splácení. Tento vyšší náklad bere v úvahu komplexitu a rozsah administrativních úkonů spojených s řešením oddlužení dvou osob.


Je také důležité zmínit, že uvedené částky jsou pouze orientační a konkrétní cena oddlužení může být rozdílná v závislosti na konkrétních okolnostech jednotlivých případů. Důležité je rovněž zvážit, zda se chcete obrátit na specializovanou firmu nebo advokátní kancelář, což může také ovlivnit celkové náklady.


V neposlední řadě je třeba zaměřit se na další potenciální výdaje, které mohou vzniknout v rámci celého procesu oddlužení. Může se jednat o různé poplatky související s komunikací s věřiteli, soudními poplatky, nebo dalšími nezbytnými výdaji, které musí být uhrazeny, aby oddlužení probíhalo hladce. Doporučuje se tedy důkladně si projít veškeré podmínky a předem si vytvořit alespoň hrubý finanční plán, který vám pomůže lépe zvládat celý proces oddlužení bez zbytečných nepříjemných překvapení.


Celkově vzato, oddlužení není jen o placení konkrétní částky, ale o celém procesu, který zahrnuje několik kroků a fází, z nichž každý má svůj význam a specifické náklady. Proto je důležité vše pečlivě zvážit a připravit se nejen finančně, ale i psychicky na období, které může trvat až pět let, během nichž je třeba dodržovat určité závazky a povinnosti, aby došlo k úspěšnému vyřešení vaší finanční situace.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter