Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Milostivé léto v roce 2024 bude s výrazným omezením

Oddlužovací akce státu pod názvem Milostivé léto má v roce 2024 za cíl pomoci lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti kvůli nesplacenému zdravotnímu pojištění. Koncepce této akce se oproti minulým ročníkům výrazně změnila a je nyní zaměřena pouze na dlužníky, u kterých vymáhání nezaplaceného pojistného a penále probíhá formou daňové exekuce. Milostivé léto tedy nespadá na dlužníky, jejichž dluhy podléhají soudní exekuci, což je zásadní změna oproti předchozím letům.

Milostivé léto vůči dlužníkům 2024 2.jpg
Datum článku: 31. 05. 2024


Zaměření této akce na daňové exekuce bylo od počátku velmi kritizováno. Odborníci zabývající se dluhovou problematikou i Senát upozorňovali na to, že toto omezení vyloučí velkou část dlužníků, kteří by si díky Milostivému létu mohli pomoci. Přes tuto kritiku se však nepodařilo dosáhnout žádných změn pravidel a akce tedy zůstává platná v této formě. To znamená, že Milostivé léto v roce 2024 mohou využít pouze fyzické osoby, které mají nedoplatky na penále z pojistného nebo nedoplatky na exekučních nákladech souvisejících s daňovou exekucí, které zdravotní pojišťovna evidovala k 31. prosinci 2023. Novější dluhy nejsou do této milosti zahrnuty.


Akce Milostivého léta bude probíhat od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024. V tomto období musí spotřebitel uhradit jistinu dluhu, a pokud tak učiní, zdravotní pojišťovna mu odpustí zmíněné penále a náklady na vymáhání. Tento postup má za cíl ulehčit situaci těm, kteří se chtějí aktivně zbavit svého dluhu a začít novou kapitolu bez finanční zátěže.


Pro dlužníky s vyššími závazky, konkrétně těmi, kteří dluží více než 5000 Kč, platí výjimka z výše zmíněného termínu. Tito dlužníci mohou své dluhy hradit ve splátkách, pokud to ovšem do 30. listopadu oznámí své zdravotní pojišťovně. Po tomto oznámení jim pojišťovna sdělí výši jednotlivých splátek, jejich splatnost, způsob úhrady a platební údaje. Tento krok zajišťuje, že i ti s většími závazky mají reálnou šanci se svých dluhů zbavit.


Pokud výše dlužného pojistného nepřesahuje částku 50 tisíc Kč, bude dluh rozložen do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek. V případě, že dluh přesahuje tuto částku, bude rozložen do 36 po sobě jdoucích měsíčních splátek. V obou případech je nutné, aby první splátka byla uhrazena nejpozději do 31. prosince 2024. Splatnost dalších splátek pak bude vždy nejpozději do posledního kalendářního dne daného měsíce.

Pokud by dlužník nesplnil termín splatnosti, zanikne mu možnost splatit závazek ve splátkách a rovněž šance na odpuštění příslušenství dluhu.
Neuhrazené penále z dlužného pojistného a náklady exekučního vymáhání zaniknou odpuštěním za předpokladu, že fyzická osoba písemně požádá svoji zdravotní pojišťovnu v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024 o jejich odpuštění. Zároveň musí plně uhradit do daného termínu dlužné pojistné, se kterým neuhrazené penále a exekuční náklady souvisejí.

 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter