Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Milostivé léto bude nejspíš i v roce 2023 a pomůže s dluhy na daních

Problémy s dluhy jsou v současné těžké ekonomické situaci ještě palčivější než kdykoli dříve a rozhodně nelze říci, že by jich ubývalo. Je jasné, že nemalá skupina lidí bude nepříjemné dluhové problémy řešit i v roce 2023. Mnohým z uvedených nešťastníků možná opět pomůže oddlužovací akce Milostivé léto, která s největší pravděpodobností proběhne potřetí od července do listopadu 2023.

Milostivé léto bude nejspíš i v roce 2023 a pomůže s dluhy  2.jpg
Datum článku: 04. 01. 2023

Třetí Milostivé léto v roce 2023 by mělo pomoci zbavit se dluhů u České správy sociálního zabezpečení nebo Finanční správy ČR nejen občanům, ale i firmám

V roce 2023 se chystá nejedna důležitá událost. Jednou z takových zcela zásadních událostí zejména pro dlužníky má být i třetí oddlužovací akce státu ve formě takzvaného Milostivého léta. Právě v těchto dnech by měla podmínky třetího Milostivého léta projednávat vláda a poté je předat k projednání Parlamentu ČR. Pokud návrh ministerstva financí a ministerstva práce na opětovné opakování této oddlužovací akce projde bez problémů, mělo by Milostivé léto s číslem 3 probíhat od července do listopadu 2023.

Připomeňme si, že Milostivé léto je akce státu na pomoc s oddlužením tedy se zvládnutím problémů s dluhy. Milostivé léto nezbavuje dlužníka odpovědnosti za vzniklý dluh samotný, ale zbavuje příslušenství k dluhu prominutím daného příslušenství, čímž je řešení dluhu pro dlužníka snesitelnější. Dlužník, který se rozhodne do akce zapojit, musí, aby se od dluhu osvobodil, vždy zaplatit jistinu dluhu čili samotný dluh a k němu poplatek za zastavení exekuce. Pokud je uvedené splněno, tak se dlužník od dluhu osvobodí, protože všechny ostatní poplatky a penále z dluhu se mu odpouští.

Jak je uvedeno jmenovaná oddlužovací akce proběhla již dvakrát, poprvé v roce 2021 a podruhé v roce 2022. V obou případech pomohla velkému množství dlužníků z řad fyzických osob, kteří se předtím třeba i léta marně snažili splatit dluh vzniklý například z nezaplacení pokuty dopravním podnikům, poplatku obcím nebo třeba z nezaplaceného zdravotního pojištění. Dlužnou částku se nedařilo uhradit právě proto, že narostla o penále a další poplatky spojené s dluhem. Právě proto že akce milostivého léta dané poplatky promíjí, stal se dluh pro dané dlužníky po letech únosným čili splatitelným. Obě uvedené akce se však vztahovaly pouze na dluhy vůči samosprávě a jejím organizacím a dluhy vymáhané soudními exekutory. Záležitost se nevztahovala na dluhy, které vymáhají samy úřady bez exekutorů a nevztahovala se  na dluhy daňové u finančních úřadů ani na dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení. Právě proto se chystá ještě třetí Milostivé léto, aby šanci dosáhnout oddlužení dostali lidé i firmy, kteří se předchozích akci účastnit nemohli, protože jejich dluhy jsou právě u finančních úřadů nebo u ČSSZ.

I v případě třetího milostivého léta se bude muset dlužník o své oddlužení aktivně starat a splatit jistinu čili původní dlužnou částku

Základní princi a pravidla pro dlužníky budou i u třetího milostivého léta shodná s jeho předchůdci. Bude tedy platit, že dlužník, který se chce dluhu zbavit, bude muset s institucí, u níž má dluh aktivně komunikovat a jednat, tak aby se dluhu zbavil, čili splatit co splaceno být musí. To znamená uvědomit danou instituci o tom, že má zájem o vypořádání dluhu právě prostřednictvím dané akce a opět bude nutné zaplatit samotnou jistinu dluhu a stát poté odpustí příslušenství daného dluhu.

 U daňových dluhů se bude odpouštět:

úrok s prodlení s platbou,

penále,

úrok z posečkané částky i

pokuta za opožděné tvrzení daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Datum článku: 07. 02. 2023

Doba plnění povinnosti podání daňového přiznání je za dveřmi. Pojďme si připomenout, že se tato povinnost…

Více informací
Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Datum článku: 07. 02. 2023

Výchovné je novou sociální podporou důchodců od ledna 2023. Jak již ale mnozí vědí, na uvedenou dávku nemají…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Datum článku: 06. 02. 2023

Příplatek společníka mimo základní kapitál společnosti bývá velkým pomocníkem v případech, když je potřeba…

Více informací