Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v zákoně o DPH u některých finančních nástrojů

Ministerstvo financí České republiky se připravuje na realizaci zásadních změn v zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH). Tyto změny se zaměřují na specifické oblasti finančních činností, zejména na investiční nástroje, které dosud byly za určitých podmínek osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet.

peníze DPH zákony 2.jpg
Datum článku: 17. 05. 2024


Jednou z hlavních oblastí, které se změny týkají, je zrušení osvobození od DPH u některých finančních činností. Konkrétně se jedná o obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy, pokud je součástí tohoto majetku některý investiční nástroj. Tímto krokem se ministerstvo snaží zohlednit aktuální směrnici o dani z přidané hodnoty Soudního dvora Evropské unie, která stanovuje, že správa a úschova investičních nástrojů nesplňují podmínky pro osvobození od daně.


Nové změny zákona vstoupí v platnost od 1. ledna 2025. Toto datum bylo zvoleno s cílem poskytnout dostatečný časový rámec pro přizpůsobení se novým pravidlům jak pro správce majetku, tak pro jejich klienty. Zrušení osvobození od DPH se bude týkat i služby vedení evidence investičních nástrojů, což je další významná oblast, kde dosud platilo osvobození. Ministerstvo financí tímto krokem sleduje harmonizaci s evropskou legislativou a zajištění rovného přístupu ke všem finančním činnostem v rámci Evropské unie.


Důvodem pro tuto změnu je mimo jiné i to, že uvedené činnosti, jako je správa a úschova majetku či vedení evidence investičních nástrojů, nejsou považovány za operace s cennými papíry. Podle směrnice o dani z přidané hodnoty Soudního dvora EU tyto činnosti nesplňují podmínky pro osvobození od DPH, jelikož se jedná především o služby správy a úschovy, nikoliv o transakce s cennými papíry. Tato změna tedy přichází jako reakce na nutnost sladit národní legislativu s evropskými normami.


Pro finanční sektor to znamená, že dojde k úpravám v účtování a cenotvorbě služeb spojených s investičními nástroji. Správci majetku a finanční instituce budou muset přehodnotit své smluvní vztahy s klienty a přizpůsobit své služby tak, aby byly v souladu s novými požadavky na DPH. To může vést k zvýšení nákladů na poskytované služby, což se může následně promítnout do zvýšení cen pro koncové zákazníky.


Celkově lze říci, že plánované změny v zákoně o dani z přidané hodnoty představují významný krok směrem k harmonizaci českého právního rámce s evropskými normami. Tyto změny budou mít široký dopad na finanční sektor a vyžadují pečlivou přípravu a adaptaci všech dotčených subjektů. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že tyto kroky jsou nezbytné pro zajištění transparentnosti a rovného přístupu k finančním službám v rámci celé Evropské unie.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter