Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce s evidencí ohledně DPH není zrovna málo, ale jde i usnadnit

Daňové administrativy mají podnikatelé stále nad hlavu i navzdory ujišťování politiků, že se daný proces zjednodušuje. Zapomenout se nesmí a správně se musí plnit povinnosti nejen ohledně daně z příjmů a odvodů, ale taktéž většinou i ohledně daně z přidané hodnoty čili DPH. Povinností ohledně DPH je hned několik a není úplně snadné je splnit, ale přece jen již existují systémy, které mohou s těmito povinnostmi výrazně pomoci.

Práce s evidencí ohledně DPH není zrovna málo, ale jde i 2.jpg
Datum článku: 25. 05. 2023

Plátce DPH musí vést vždy daňovou evidenci, tak aby z ní kdykoli sestavil dokumentaci pro finanční úřad, kontrolory i třeba dokumenty pro zákazníky či partnery

Podnikatelé, kteří jsou ze zákona plátci DPH i podnikatelé které zákon o DPH, označuje jako osoby identifikované k uvedené dani, mají tedy ještě více nutných administrativních povinností vůči správci daně, než jejich kolegové, kteří těmito plátci nejsou.

Povinná dokumentace, kterou musí plátci DPH i identifikované osoby přímo poskytnout nebo mít připravenu k poskytnutí úřadům či třeba obchodním partnerům je ještě rozsáhlejší než u ostatních podnikatelů.

Základním pilířem této dokumentace je vždy precizně vedená evidence k DPH, kterou musí vést každý plátce ze zákona vždy i v případech, kdy nemá povinnost vést účetnictví. Podnikatel, který je ze zákona plátcem DPH nemusí mít ze zákona povinnost vést účetnictví, pokud jeho obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhne částku 25 milionů, tak účetnictví vést nemusí. Evidenci k DPH však musí vést plátce daně vždy pravidelně a pečlivě, tak aby z ní mohl kdykoli sestavit povinné pravidelné přiznání k DPH i kontrolní a souhrnné hlášení.

Evidenci si podnikatel musí vést systematicky a pečlivě i proto, aby jejím prostřednictvím mohl kdykoli prokázat své splnění povinností vůči DPH i nárok na případné přeplatky. V neposlední řadě se dle této dokumentace sestavují též doklady zákazníkům.

Evidence si plátce daně musí vést:

  • ohledně zdanitelných plnění, která uskutečnil a u nichž se platí DPH. U plnění, která se budou v kontrolním hlášení uvádět jednotlivě, je nutné mít zaznamenáno také číslo původního daňového dokladu, DIČ odběratele a datum přiznání DPH,
  • evidenci plnění, u kterých bude uplatňován nárok na odpočet. Opět je nutné evidovat jednoznačně nezaměnitelně s přesnými daty a čísly dokladů,
  • přehled uskutečněných plnění osvobozených od DPH včetně plnění, která nejsou předmětem DPH,
  • přehled obchodního majetku a
  • pokud je pořizováno zboží z jiného členského státu EU, tak je nutná i evidence hodnot pořízeného zboží v jednotlivých zemích.

Evidovat je možné do excelových tabulek nebo použít účetní software přímo pro daňovou evidenci, který mnoho úkonů udělá za podnikatele

Jak ukazují výše uvedené řádky, tak je nezbytné k evidenční administrativě ohledně DPH usedat s železnou pravidelností a dobře se soustředit, aby vše bylo vyplněno správně. Ulehčení této řehole však v dnešní době chytrých systémů přece jen existuje.

Popsanou evidenci je možné vést prostřednictvím klasických Excelových tabulek, což je činnost poměrně zdlouhavá a vyžadující opravdu velké soustředění. Je zde však i možnost vedení této dokumentace pohodlněji s pomocí účetního software určeného přímo k účelu zpracování této evidence, Stále aktualizované nástroje daného systému řadu úkonů udělají při dané činnosti za podnikatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Osoby mimo EU a žádost o vrácení DPH do konce června 2023

Osoby mimo EU a žádost o vrácení DPH do konce června 2023

Datum článku: 05. 06. 2023

Požádat si o vrácení DPH čili daně z přidané hodnoty mohou všichni plátci DPH, pokud měli podnikatelské výdaje…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Datum článku: 24. 05. 2023

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná…

Více informací
Snížení DPH u stavebních prací proti zvýšení daně z nemovitostí nepomůže

Snížení DPH u stavebních prací proti zvýšení daně z nemovitostí nepomůže

Datum článku: 18. 05. 2023

Vláda čarující s daňovými škrty v takzvaném ozdravném daňovém balíčku chce občanům kromě zvyšování daní…

Více informací