Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Důchodové pojištění a dávky

Důchodové pojištění a dávky

Slovo důchod je obecného charakteru. Původně toto slovo označovalo pravidelný příjem z nějakého majetku. Teprve později se začalo používat ve smyslu peněžní výsluhy za celoživotní práci. Termín důchod je používaný i v národohospodářství, například národní důchod. Toto slovní spojení se však nevztahuje na oblast sociální, jedná se o slovo z ekonomické terminologie.

Nejčastěji bývá myšlen důchod starobní, nebo invalidní. Existují však i důchody vdovské, vdovecké a sirotčí.

Starobní důchod je vyplácen z důchodového fondu. Nárok na starobní důchod má podle zákona č. 155/1995 Sb. Každý, kdo si platil minimální dobu pojištění a je věku, kdy již splňuje nárok na starobní důchod.

Invalidní důchod je vyplácen osobě, jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav způsobil pokles pracovních schopností a výkonu o minimálně 35% v porovnání s člověkem zcela zdravým.  Invalidní důchod je vyplácen pouze lidem, kteří z důvodu  věku  pod 65 let ještě nemají nárok na starobní důchod. Také u invalidních důchodů je důležité, aby žadatel o invalidní důchod splnil podmínku placení minimální doby pojištění. Tato podmínka však neplatí v případě přiznání invalidního důchodu z důvodu trvalých následků pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání.

Vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává pozůstalé  manželce , manželovi v případě, že zesnulá/ý pobíral/a starobní nebo invalidní důchod, popřípadě nárok na přiznání těchto důchodů byla v době úmrtí splněna. K přiznání vdovského, nebo vdoveckého důchod dochází i tehdy, pokud došlo k pracovnímu úrazu s následkem smrti. Vdovský a vdovecký důchod se vyplácí po dobu pouze jednoho roku od úmrtí dané osoby.  Delší doba vyplácení je podmíněna péčí o nezaopatřené dítě zemřelé osoby, invaliditou třetího stupně pozůstalé osoby, nebo péčí o rodiče své, nebo rodiče zemřelého.
 

Sirotčí důchod je vyplácen nezaopatřenému dítěti, které z důvodu úmrtí blízké osoby přišlo o jednoho nebo o oba rodiče. Zemřelý rodič musí v době úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod, nebo musí splňovat podmínky pro takovéto vyplácení. Důchod se vyplácí i v případě, že výše uvedené podmínky nebyly splněny, ale k úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte došlo z důsledku pracovního úrazu. Nárok na sirotčí důchod je možné uplatňovat na oba rodiče, pokud v době úmrtí splňovaly podmínky uvedené výše v tomto textu.    

Texty zákona o důchodovém pojištění č.155/1995 Sb.

Životnímu stylu a finančním prostředkům je potřeba stále udávat směr

Životnímu stylu a finančním prostředkům je potřeba stále udávat směr

Datum článku: 22. 06. 2017

Záleží na každém z nás, jak si nastavíme svůj život a sladíme jej s prací, aby nás i při podnikání…

Více informací
Odpracovaná doba do důchodu, zvýšení minimální mzdy a zdravotní pojištění z dohod o provedení práce

Odpracovaná doba do důchodu, zvýšení minimální mzdy a zdravotní pojištění z dohod o provedení práce

Datum článku: 09. 06. 2017

Získávání příjmů a pravidla s uvedenou činností související procházejí neustálým vývojem. Z uvedeného…

Více informací
Registraci na pracovním úřadě rozhodně neházejte za hlavu

Registraci na pracovním úřadě rozhodně neházejte za hlavu

Datum článku: 08. 06. 2017

Pracovní úřad není jen poskytovatelem podpory v nezaměstnanosti či pomocníkem při hledání práce, pomůže…

Více informací
Vyšší platy a důchody a jak se pojistit na dovolenou i proti terorismu

Vyšší platy a důchody a jak se pojistit na dovolenou i proti terorismu

Datum článku: 06. 06. 2017

Výše platů či důchodů dokáže vyvolat nejednu žhavou debatu i ostřejšího charakteru, ale diskutovat nestačí.…

Více informací
Manželství, důchod i práce s počítačem vyžadují rozvahu a zajištění

Manželství, důchod i práce s počítačem vyžadují rozvahu a zajištění

Datum článku: 16. 05. 2017

Všechny naše životní kroky vyžadují pečlivě promyšlené jednání a zajištění. Bez pragmatického uvažování,…

Více informací
Zálohy na daň, pojištění i důchodové záležitosti je dobré si hlídat

Zálohy na daň, pojištění i důchodové záležitosti je dobré si hlídat

Datum článku: 24. 04. 2017

Platbu daně, zdravotního a sociálního pojištění, úvěrů hypoték a podobné záležitosti je třeba si pečlivě…

Více informací
Předčasný důchod a příjem ze zaměstnání nelze pobírat současně

Předčasný důchod a příjem ze zaměstnání nelze pobírat současně

Datum článku: 02. 02. 2017

Pobírání předčasného důchodu nevylučuje, aby důchodce měl i další příjem, ale je potřeba, si dávat pozor…

Více informací
Zvýšení důchodů od ledna 2017

Zvýšení důchodů od ledna 2017

Datum článku: 20. 12. 2016

Rok 2017 už stojí za dveřmi a je čas podívat se co přinese do peněženek důchodcům. Stejně jako v letech…

Více informací
Důchody by měly v budoucnu růst a dávat prostor pokojnému stáří

Důchody by měly v budoucnu růst a dávat prostor pokojnému stáří

Datum článku: 14. 12. 2016

Myšlenky na seniorský věk zneklidňují nejednoho spoluobčana. Obavy vyvolává nejen zhoršení zdravotního stavu…

Více informací
Peníze z druhého pilíře penzijního spoření míří ke klientům

Peníze z druhého pilíře penzijního spoření míří ke klientům

Datum článku: 18. 10. 2016

Letošní podzim se nese ve znamení dvojí sklizně. Tentokrát se nesklízí jen úroda z polí a luk, ale svoji…

Více informací