Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při práci během mateřské či rodičovské je třeba si zajistit, aby výdělek nesnížil budoucí důchod

Možná to někoho překvapí, ale práce během mateřské či rodičovské dovolené může negativně působit, nebo respektive působí na budoucí výši starobního důchodu, protože jej snižuje. O uvedené záležitosti je dobré vědět, protože onen rodič čili budoucí důchodce, může do záležitosti zasáhnout, aby k uvedenému negativnímu dopadu nedošlo.

Při práci během mateřské či rodičovské je třeba si zajistit, aby výdělek nesnížil b 2.jpg
Datum článku: 20. 09. 2023

Pokud má rodič na mateřské či rodičovské nízké příjmy započítávané do vyměřovacího základu bude třeba si při žádosti o důchod požádat o vyloučenou dobu, aby důchod nebyl nižší

Ekonomická aktivita rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené má také svůj rub i líc, takže může mít i negativní efekt, který se onomu rodiči bohužel ukáže až daleko v budoucnu ve starobním důchodu. Může se totiž stát, že nízké příjmy právě z uvedeného období mateřské či rodičovské dovolené započítané do vyměřovacího základu způsobí, že vypočítaný starobní důchod bude nižší, než kdyby tyto příjmy nebyly.

Uvedená situace se dá řešit, žádostí na ČSSZ o takzvané přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám. Jinými slovy si uvedený rodič budoucí důchodce, který měl při mateřské nebo rodičovské nízké započítávané příjmy může požádat, aby se mu uvedená doba péče o dítě počítala jako doba vyloučená a popisované příjmy se do výpočtu důchodu nezapočítaly. O uvedené opatření si však osoba, které se situace týká, musí ve správný čas požádat sama z vlastní iniciativy. Pokud si jedinec o upřednostnění vyloučené doby nepožádá, tak Česká správa sociálního zabezpečení dotčené příjmy do výpočtu automaticky zahrne.

O uvedenou úpravu ve výpočtu důchodu se žádá při žádosti o starobní důchod nebo do měsíce po rozhodnutí o důchodu

Jak je naznačeno výše o popsanou úpravu ohledně vyloučené doby pro žádost o starobní důchod je třeba požádat ve správný čas. Znamená to, že nelze požádat kdykoli si člověk vzpomene. Není tedy například možné si o toto opatření požádat třeba hned po mateřské. Žádost se podává až při sepisování žádosti o starobní důchod nebo do 30 dnů po doručení rozhodnutí o starobním důchodu.

Pokud žádné příjmy z ekonomické aktivity na rodičovské nejsou nebo jsou jen příjmy, z nichž se neodvádí povinně důchodové pojištění, tak věc není třeba řešit

Popsanou situaci nemusí řešit všichni rodiče na mateřské nebo rodičovské dokonce, ani když nějaký ten přivýdělek během uvedené doby mají. Pokud rodič během uvedené doby má pouze příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu a neodvádí se z nich povinně důchodové pojištění, tak o žádnou úpravu vyloučené doby žádat nemusí. Přivýdělky z dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ s odměnou do zákonem stanoveného limitu se do vyměřovacího základu nezahrnují a pojistné se z nich neodvádí, takže výpočet důchodu neovlivní.

Stejně tak výše popsanou situaci nemusí řešit rodič, který během mateřské nebo rodičovské žádné příjmy ze zaměstnání ani podnikání nemá a pobírá jen dávky náležející při péči o dítě nebo i ještě jiné sociální dávky. U takového rodiče se doba strávená péčí o dítě na mateřské a rodičovské počítá automaticky jako doba vyloučená, která výši budoucího důchodu nesnižuje.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový bonus na děti důchody nezvyšuje ani nesnižuje

Daňový bonus na děti důchody nezvyšuje ani nesnižuje

Datum článku: 23. 10. 2023

Stát poskytuje daňový bonus na děti pracujícím rodičům s nejnižšími příjmy. Tento bonus je jakousi odměnou…

Více informací
Průměrný starobní důchod by od ledna 2024 měl činit 20 700 Kč

Průměrný starobní důchod by od ledna 2024 měl činit 20 700 Kč

Datum článku: 19. 07. 2023

Od ledna 2024 se opět zvýší všechny druhy důchodů, vzrostou tedy kromě důchodů starobních i ty invalidní…

Více informací
Odchod do předčasného důchodu o týden později může znamenat více peněz

Odchod do předčasného důchodu o týden později může znamenat více peněz

Datum článku: 14. 06. 2023

O tom, že odchod do předčasného starobního důchodu je třeba předem dobře zvážit a neuspěchat se již psalo…

Více informací
Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Datum článku: 22. 05. 2023

Rodičovský příspěvek čili dávka vyplácená státem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, by se…

Více informací