Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Bezúhonnost nově dle novely zákona o obchodních korporacích

Již od 1. 7. 2023 začne být účinná novela zákona o obchodních korporacích, která zpřísní kritéria v otázce bezúhonnosti u členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku.

Bezúhonnost nově dle novely zákona o obchodních korpo 2.jpg
Datum článku: 09. 06. 2023

U osoby volené za člena orgánu obchodní společnosti nesmí existovat nově hned několik překážek stojících v cestě bezúhonnosti

Bezúhonnost člověka znamená nejen to, že člověk nebyl v průběhu dosavadního života odsouzen za trestný čin, ale že jde celkově o osobu, která nepáchá přestupky, plní zákonem uložené povinnosti a vede celkově spořádaný život. Prokázání bezúhonnosti je požadováno všude, kde má jedinec plnit zásadně důležitý úkol v rámci společnosti a kde je nutné, aby uvedená osoba vykazovala vysokou morální úroveň. Bezúhonnost je proto taktéž jedním z nejzákladnějších kritérií u osob volených do orgánů obchodních společností a zapisovaných do obchodního rejstříku.

Požadavky na bezúhonnost u členů volených orgánů obchodních společností byly vždy, upravuje je § 46 zákona o obchodních korporacích, kde je stanoveno, že osoba, která má být členem orgánu obchodní společnosti, musí být bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a nesmí u ní být překážka v provozování živnosti.

Jenže doba i nároky na bezúhonnost se mění, překážek, které se staví do cesty a neslučují s výkonem funkce člena orgánu obchodní společnosti je stále více. Proto je zákon o obchodních korporacích v dané otázce novelizován a účinnost této novelizace nastane od 1. července 2023.

Novelizace zavádí nové podmínky bezúhonnosti a překážek, které se z bezúhonností neslučují a nesmí se, tudíž u člena voleného orgánu obchodní korporace vyskytovat bude nově hned několik.

V cestě bezúhonnosti volené osobě tedy může stát:

  • Zákaz výkonu funkce řídícího, kontrolního či správního orgánu právnické osoby uložený orgánem veřejné moci České republiky, některým ze států EU nebo některým státem EHS.
  • Rozhodnutí o zákazu výkonu funkce vydané orgánem veřejné moci třetích zemí čili jiným státem, než ČR, zeměmi EU či státy Evropského hospodářského společenství.
  • Pravomocné odsouzení za trestné činy zpronevěry, závažné přečiny v oblasti daní a poplatků či v oblasti tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou.
  • Bezúhonnosti bude v cestě stát také rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek volené osoby vydané v ČR nebo některém jiném státě.

Nově zavedená evidence vyloučených osob

Jak je vidět výčet překážek, které budou překážkou v bezúhonnosti členů volených orgánů je mnohem obsáhlejší a je tudíž potřeba vést novou evidenci osob, u kterých některá z uvedených překážek existuje a není tudíž žádoucí, aby se do zásadních funkcí obchodních společností dostávali.

Vznikne tedy nově Evidence vyloučených osob, v níž budou zapsány osoby, u kterých se výše uvedené překážky nalézají. V evidenci budou údaje o osobě a o překážce či překážkách v její bezúhonnosti.

Nově, tak při zápisu osob do obchodního rejstříku bude moci notář zkontrolovat před zápisem rejstřík vyloučených osob a bude mít jasno v tom, zda uvedená osoba do obchodního rejstříku zapsána být může, nebo zda zápisu a tím i výkonu funkce, stojí v cestě nějaká překážka. Volená osoba již při zápisu do obchodního rejstříku nebude muset dokládat výpis z rejstříku trestů, jak je tomu nyní, ale postačí údaje z výše uvedené evidence vyloučených osob.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací