Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Bezúhonnost nově dle novely zákona o obchodních korporacích

Již od 1. 7. 2023 začne být účinná novela zákona o obchodních korporacích, která zpřísní kritéria v otázce bezúhonnosti u členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku.

Bezúhonnost nově dle novely zákona o obchodních korpo 2.jpg
Datum článku: 09. 06. 2023

U osoby volené za člena orgánu obchodní společnosti nesmí existovat nově hned několik překážek stojících v cestě bezúhonnosti

Bezúhonnost člověka znamená nejen to, že člověk nebyl v průběhu dosavadního života odsouzen za trestný čin, ale že jde celkově o osobu, která nepáchá přestupky, plní zákonem uložené povinnosti a vede celkově spořádaný život. Prokázání bezúhonnosti je požadováno všude, kde má jedinec plnit zásadně důležitý úkol v rámci společnosti a kde je nutné, aby uvedená osoba vykazovala vysokou morální úroveň. Bezúhonnost je proto taktéž jedním z nejzákladnějších kritérií u osob volených do orgánů obchodních společností a zapisovaných do obchodního rejstříku.

Požadavky na bezúhonnost u členů volených orgánů obchodních společností byly vždy, upravuje je § 46 zákona o obchodních korporacích, kde je stanoveno, že osoba, která má být členem orgánu obchodní společnosti, musí být bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a nesmí u ní být překážka v provozování živnosti.

Jenže doba i nároky na bezúhonnost se mění, překážek, které se staví do cesty a neslučují s výkonem funkce člena orgánu obchodní společnosti je stále více. Proto je zákon o obchodních korporacích v dané otázce novelizován a účinnost této novelizace nastane od 1. července 2023.

Novelizace zavádí nové podmínky bezúhonnosti a překážek, které se z bezúhonností neslučují a nesmí se, tudíž u člena voleného orgánu obchodní korporace vyskytovat bude nově hned několik.

V cestě bezúhonnosti volené osobě tedy může stát:

  • Zákaz výkonu funkce řídícího, kontrolního či správního orgánu právnické osoby uložený orgánem veřejné moci České republiky, některým ze států EU nebo některým státem EHS.
  • Rozhodnutí o zákazu výkonu funkce vydané orgánem veřejné moci třetích zemí čili jiným státem, než ČR, zeměmi EU či státy Evropského hospodářského společenství.
  • Pravomocné odsouzení za trestné činy zpronevěry, závažné přečiny v oblasti daní a poplatků či v oblasti tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou.
  • Bezúhonnosti bude v cestě stát také rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek volené osoby vydané v ČR nebo některém jiném státě.

Nově zavedená evidence vyloučených osob

Jak je vidět výčet překážek, které budou překážkou v bezúhonnosti členů volených orgánů je mnohem obsáhlejší a je tudíž potřeba vést novou evidenci osob, u kterých některá z uvedených překážek existuje a není tudíž žádoucí, aby se do zásadních funkcí obchodních společností dostávali.

Vznikne tedy nově Evidence vyloučených osob, v níž budou zapsány osoby, u kterých se výše uvedené překážky nalézají. V evidenci budou údaje o osobě a o překážce či překážkách v její bezúhonnosti.

Nově, tak při zápisu osob do obchodního rejstříku bude moci notář zkontrolovat před zápisem rejstřík vyloučených osob a bude mít jasno v tom, zda uvedená osoba do obchodního rejstříku zapsána být může, nebo zda zápisu a tím i výkonu funkce, stojí v cestě nějaká překážka. Volená osoba již při zápisu do obchodního rejstříku nebude muset dokládat výpis z rejstříku trestů, jak je tomu nyní, ale postačí údaje z výše uvedené evidence vyloučených osob.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací
Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Datum článku: 31. 08. 2023

Alespoň minimální daň z příjmu 15% budou muset v naší zemi povinně nově odvádět všechny velké skupiny…

Více informací
Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně ze zákona

Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně ze zákona

Datum článku: 28. 07. 2023

Internetové stránky jsou dnes běžnou součástí informačních zdrojů k informování široké veřejnosti…

Více informací