Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při pracovních cestách budou muset být zase o něco vyšší

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2021 budou vysílat své zaměstnance na pracovní cesty, ať už tuzemské či zahraniční, které budou trvat déle než pět hodin, musí počítat s tím, že bude nutné těmto pracovníkům poskytnout více peněz na náhradu nákladů, než v roce předchozím. Opět se zvýšily ceny pro tuzemské i zahraniční stravné. O několik haléřů se zvyšuje i náhrada za používání motorových vozidel při pracovní cestě, ale naproti tomu průměrná cena pohonných hmot je proti loňsku nižší.

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při p 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2021

 

Zaměstnanci vysílanému v roce 2021 na pracovní cestu je nutné poskytnout více peněz na stravné i použití dopravního prostředku, ať už bude pracovní úkoly plnit doma nebo v cizině

Stejně jako v letech předchozích má zaměstnavatel, který v roce 2021 vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu, ze zákona povinnost hradit formou cestovních náhrad náklady, které zaměstnanci prokazatelně vzniknou při plnění těchto pracovních povinností. Danou povinnost zaměstnavatelům ukládá zákoník práce a týká se především náhrad na tuzemské i zahraniční stravné a náhrad souvisejících s použitím silničních motorových vozidel.

Tuzemské stravné pro rok 2021

Zásadní podmínky pro nárok zaměstnance na stravné při výkonu pracovní cesty platí i v roce 2021. Platí tedy, že zaměstnanec, ať už je zaměstnán ve sféře státní nebo u soukromé firmy, má nárok na stravné, pokud je vyslán za plněním pracovních úkolů mimo své standardní místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě a pokud toto služební vyslání trvá nejméně pět hodin a více.

Minimální hranice výše u tuzemského stravného se v roce 2021 zvedá o čtyři, sedm a jedenáct korun na den, podle délky trvání pracovní cesty. Stejně jako v letech minulých může být rozdíl v cestovních náhradách zaměstnance pracujícího ve státní sféře a zaměstnance pracujícího pro soukromou firmu.

Pro zaměstnance ve státní sféře je výše stravného přesně určena v rozmezí od do, veřejnou, vyhláškou a zaměstnanec nemůže na stravné dostat více, než stanoví tato vyhláška. Pro rok 2021 platí následující určení příspěvku:

 • 91 až 108 Kč při délce pracovní cesty 5 až 12 hodin,
 • 138 až 167 Kč při délce cesty překračující 12 hodin a trvající až 18 hodin,
 • 217 až 259 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin.

 

V podnikatelské čili soukromé sféře se musí stravné zaměstnanci konajícímu v roce 2021 také zvýšit, ale není zde stanovena horní hranice částky. Je zde pouze hranice zákonného minima, která je:

 • 91 Kč při délce cesty 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč při cestě 12 až 18 hodin a
 • 217 Kč při cestě delší než 18 hodin.

Uvedené znamená, že u soukromé firmy může zaměstnanec dostat na stravné při pracovní cestě zákonné minimum nebo třeba i více než dostane na stejné cestě státní zaměstnanec, protože zde není omezující horní hranice.

Krácení stravného

Tak jako v jiných letech pro stravné pro pracovní cesty platí, že pokud je pro zaměstnance konajícího pracovní cestu zajištěno nějaké plnohodnotné jídlo přímo v rámci této cesty, stravné se krátí. Za každé jídlo poskytnuté na pracovní cestě, které má povahu snídaně, oběda či večeře se  stravné krátí o:

 • 70 procent, když cesta trvá v rozsahu 5 až 12 hodin,
 • 35 procent, když jde o cestu 12 až 18 hodin a
 • 25 procent, když jde o cestu delší než 18 hodin.

Pokud jsou zaměstnanci konajícímu pracovní cestu v délce, 5 až 12 hodin poskytnuta v průběhu cesty dvě plnohodnotná jídla stravné už mu nepřísluší. Stejné je to se zaměstnancem, jehož cesta trvá 12 až 18 hodin a jsou během ní poskytnuta tři jídla výše uvedeného charakteru.

 

Zahraniční stravné

Stravné samozřejmě náleží i zaměstnanci, který koná pracovní cestu v zahraničí a základní rámec podmínek je stejný. Příspěvek se opět váže na délku pracovní cesty a taktéž záleží, na tom  zda je nějaké jídlo zaměstnanci předem zajištěno či nikoli.

Výše základních sazeb je každým rokem stanovena k tomu určenou vyhláškou. Pro rok 2021 se tyto základní sazby zvyšují u sedmnácti zemí. V Evropě jde o Albánii, Bulharsko a Slovinsko kde se cena zvyšuje z 35 euro na 40 euro. K danému zvýšení dochází taktéž u Švédska, kde se sazba zvedá z 50 euro na 55 euro.

 

Pohonné hmoty a náhrady za požívání silničního motorového vozidla při pracovní cestě

Zaměstnanci na pracovní cestě musí zaměstnavatel poskytnout také cestovní náhradu za dopravu zvláště při použití vlastního vozidla zaměstnance. Určující veličinou je zde pohonná hmota. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se stanoví vynásobením spotřebované pohonné hmoty aktuální platnou průměrnou cenou pohonné hmoty.

V roce 2021 podle zákoníku práce činí výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty:

 • 27,80 Kč za litr benzínu 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za litr benzínu 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za litr motorové nafty
 • 5,00 Kč za kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady při používání silničních motorových vozidel zaměstnancem na pracovní cestě pro rok 2021

Sazbu základní náhrady za 1 km jízdy opět stanoví pro danou záležitost zákoník práce na minimálně:

 • 1,20 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 4,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel,
 • 8,80 Kč u nákladních automobilů, autobusů případně traktorů.
 • U přívěsů k silničním motorovým vozidlům zaměstnavatel sazbu základní náhrady za kilometr jízdy zvýší nejméně o 15 procent.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací