Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při pracovních cestách budou muset být zase o něco vyšší

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2021 budou vysílat své zaměstnance na pracovní cesty, ať už tuzemské či zahraniční, které budou trvat déle než pět hodin, musí počítat s tím, že bude nutné těmto pracovníkům poskytnout více peněz na náhradu nákladů, než v roce předchozím. Opět se zvýšily ceny pro tuzemské i zahraniční stravné. O několik haléřů se zvyšuje i náhrada za používání motorových vozidel při pracovní cestě, ale naproti tomu průměrná cena pohonných hmot je proti loňsku nižší.

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při p 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2021

 

Zaměstnanci vysílanému v roce 2021 na pracovní cestu je nutné poskytnout více peněz na stravné i použití dopravního prostředku, ať už bude pracovní úkoly plnit doma nebo v cizině

Stejně jako v letech předchozích má zaměstnavatel, který v roce 2021 vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu, ze zákona povinnost hradit formou cestovních náhrad náklady, které zaměstnanci prokazatelně vzniknou při plnění těchto pracovních povinností. Danou povinnost zaměstnavatelům ukládá zákoník práce a týká se především náhrad na tuzemské i zahraniční stravné a náhrad souvisejících s použitím silničních motorových vozidel.

Tuzemské stravné pro rok 2021

Zásadní podmínky pro nárok zaměstnance na stravné při výkonu pracovní cesty platí i v roce 2021. Platí tedy, že zaměstnanec, ať už je zaměstnán ve sféře státní nebo u soukromé firmy, má nárok na stravné, pokud je vyslán za plněním pracovních úkolů mimo své standardní místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě a pokud toto služební vyslání trvá nejméně pět hodin a více.

Minimální hranice výše u tuzemského stravného se v roce 2021 zvedá o čtyři, sedm a jedenáct korun na den, podle délky trvání pracovní cesty. Stejně jako v letech minulých může být rozdíl v cestovních náhradách zaměstnance pracujícího ve státní sféře a zaměstnance pracujícího pro soukromou firmu.

Pro zaměstnance ve státní sféře je výše stravného přesně určena v rozmezí od do, veřejnou, vyhláškou a zaměstnanec nemůže na stravné dostat více, než stanoví tato vyhláška. Pro rok 2021 platí následující určení příspěvku:

 • 91 až 108 Kč při délce pracovní cesty 5 až 12 hodin,
 • 138 až 167 Kč při délce cesty překračující 12 hodin a trvající až 18 hodin,
 • 217 až 259 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin.

 

V podnikatelské čili soukromé sféře se musí stravné zaměstnanci konajícímu v roce 2021 také zvýšit, ale není zde stanovena horní hranice částky. Je zde pouze hranice zákonného minima, která je:

 • 91 Kč při délce cesty 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč při cestě 12 až 18 hodin a
 • 217 Kč při cestě delší než 18 hodin.

Uvedené znamená, že u soukromé firmy může zaměstnanec dostat na stravné při pracovní cestě zákonné minimum nebo třeba i více než dostane na stejné cestě státní zaměstnanec, protože zde není omezující horní hranice.

Krácení stravného

Tak jako v jiných letech pro stravné pro pracovní cesty platí, že pokud je pro zaměstnance konajícího pracovní cestu zajištěno nějaké plnohodnotné jídlo přímo v rámci této cesty, stravné se krátí. Za každé jídlo poskytnuté na pracovní cestě, které má povahu snídaně, oběda či večeře se  stravné krátí o:

 • 70 procent, když cesta trvá v rozsahu 5 až 12 hodin,
 • 35 procent, když jde o cestu 12 až 18 hodin a
 • 25 procent, když jde o cestu delší než 18 hodin.

Pokud jsou zaměstnanci konajícímu pracovní cestu v délce, 5 až 12 hodin poskytnuta v průběhu cesty dvě plnohodnotná jídla stravné už mu nepřísluší. Stejné je to se zaměstnancem, jehož cesta trvá 12 až 18 hodin a jsou během ní poskytnuta tři jídla výše uvedeného charakteru.

 

Zahraniční stravné

Stravné samozřejmě náleží i zaměstnanci, který koná pracovní cestu v zahraničí a základní rámec podmínek je stejný. Příspěvek se opět váže na délku pracovní cesty a taktéž záleží, na tom  zda je nějaké jídlo zaměstnanci předem zajištěno či nikoli.

Výše základních sazeb je každým rokem stanovena k tomu určenou vyhláškou. Pro rok 2021 se tyto základní sazby zvyšují u sedmnácti zemí. V Evropě jde o Albánii, Bulharsko a Slovinsko kde se cena zvyšuje z 35 euro na 40 euro. K danému zvýšení dochází taktéž u Švédska, kde se sazba zvedá z 50 euro na 55 euro.

 

Pohonné hmoty a náhrady za požívání silničního motorového vozidla při pracovní cestě

Zaměstnanci na pracovní cestě musí zaměstnavatel poskytnout také cestovní náhradu za dopravu zvláště při použití vlastního vozidla zaměstnance. Určující veličinou je zde pohonná hmota. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se stanoví vynásobením spotřebované pohonné hmoty aktuální platnou průměrnou cenou pohonné hmoty.

V roce 2021 podle zákoníku práce činí výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty:

 • 27,80 Kč za litr benzínu 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za litr benzínu 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za litr motorové nafty
 • 5,00 Kč za kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady při používání silničních motorových vozidel zaměstnancem na pracovní cestě pro rok 2021

Sazbu základní náhrady za 1 km jízdy opět stanoví pro danou záležitost zákoník práce na minimálně:

 • 1,20 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 4,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel,
 • 8,80 Kč u nákladních automobilů, autobusů případně traktorů.
 • U přívěsů k silničním motorovým vozidlům zaměstnavatel sazbu základní náhrady za kilometr jízdy zvýší nejméně o 15 procent.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

 • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
 • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
 • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací