Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při pracovních cestách budou muset být zase o něco vyšší

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2021 budou vysílat své zaměstnance na pracovní cesty, ať už tuzemské či zahraniční, které budou trvat déle než pět hodin, musí počítat s tím, že bude nutné těmto pracovníkům poskytnout více peněz na náhradu nákladů, než v roce předchozím. Opět se zvýšily ceny pro tuzemské i zahraniční stravné. O několik haléřů se zvyšuje i náhrada za používání motorových vozidel při pracovní cestě, ale naproti tomu průměrná cena pohonných hmot je proti loňsku nižší.

Cestovní náhrady v roce 2021 poskytované zaměstnanci při p 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2021

 

Zaměstnanci vysílanému v roce 2021 na pracovní cestu je nutné poskytnout více peněz na stravné i použití dopravního prostředku, ať už bude pracovní úkoly plnit doma nebo v cizině

Stejně jako v letech předchozích má zaměstnavatel, který v roce 2021 vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu, ze zákona povinnost hradit formou cestovních náhrad náklady, které zaměstnanci prokazatelně vzniknou při plnění těchto pracovních povinností. Danou povinnost zaměstnavatelům ukládá zákoník práce a týká se především náhrad na tuzemské i zahraniční stravné a náhrad souvisejících s použitím silničních motorových vozidel.

Tuzemské stravné pro rok 2021

Zásadní podmínky pro nárok zaměstnance na stravné při výkonu pracovní cesty platí i v roce 2021. Platí tedy, že zaměstnanec, ať už je zaměstnán ve sféře státní nebo u soukromé firmy, má nárok na stravné, pokud je vyslán za plněním pracovních úkolů mimo své standardní místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě a pokud toto služební vyslání trvá nejméně pět hodin a více.

Minimální hranice výše u tuzemského stravného se v roce 2021 zvedá o čtyři, sedm a jedenáct korun na den, podle délky trvání pracovní cesty. Stejně jako v letech minulých může být rozdíl v cestovních náhradách zaměstnance pracujícího ve státní sféře a zaměstnance pracujícího pro soukromou firmu.

Pro zaměstnance ve státní sféře je výše stravného přesně určena v rozmezí od do, veřejnou, vyhláškou a zaměstnanec nemůže na stravné dostat více, než stanoví tato vyhláška. Pro rok 2021 platí následující určení příspěvku:

 • 91 až 108 Kč při délce pracovní cesty 5 až 12 hodin,
 • 138 až 167 Kč při délce cesty překračující 12 hodin a trvající až 18 hodin,
 • 217 až 259 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin.

 

V podnikatelské čili soukromé sféře se musí stravné zaměstnanci konajícímu v roce 2021 také zvýšit, ale není zde stanovena horní hranice částky. Je zde pouze hranice zákonného minima, která je:

 • 91 Kč při délce cesty 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč při cestě 12 až 18 hodin a
 • 217 Kč při cestě delší než 18 hodin.

Uvedené znamená, že u soukromé firmy může zaměstnanec dostat na stravné při pracovní cestě zákonné minimum nebo třeba i více než dostane na stejné cestě státní zaměstnanec, protože zde není omezující horní hranice.

Krácení stravného

Tak jako v jiných letech pro stravné pro pracovní cesty platí, že pokud je pro zaměstnance konajícího pracovní cestu zajištěno nějaké plnohodnotné jídlo přímo v rámci této cesty, stravné se krátí. Za každé jídlo poskytnuté na pracovní cestě, které má povahu snídaně, oběda či večeře se  stravné krátí o:

 • 70 procent, když cesta trvá v rozsahu 5 až 12 hodin,
 • 35 procent, když jde o cestu 12 až 18 hodin a
 • 25 procent, když jde o cestu delší než 18 hodin.

Pokud jsou zaměstnanci konajícímu pracovní cestu v délce, 5 až 12 hodin poskytnuta v průběhu cesty dvě plnohodnotná jídla stravné už mu nepřísluší. Stejné je to se zaměstnancem, jehož cesta trvá 12 až 18 hodin a jsou během ní poskytnuta tři jídla výše uvedeného charakteru.

 

Zahraniční stravné

Stravné samozřejmě náleží i zaměstnanci, který koná pracovní cestu v zahraničí a základní rámec podmínek je stejný. Příspěvek se opět váže na délku pracovní cesty a taktéž záleží, na tom  zda je nějaké jídlo zaměstnanci předem zajištěno či nikoli.

Výše základních sazeb je každým rokem stanovena k tomu určenou vyhláškou. Pro rok 2021 se tyto základní sazby zvyšují u sedmnácti zemí. V Evropě jde o Albánii, Bulharsko a Slovinsko kde se cena zvyšuje z 35 euro na 40 euro. K danému zvýšení dochází taktéž u Švédska, kde se sazba zvedá z 50 euro na 55 euro.

 

Pohonné hmoty a náhrady za požívání silničního motorového vozidla při pracovní cestě

Zaměstnanci na pracovní cestě musí zaměstnavatel poskytnout také cestovní náhradu za dopravu zvláště při použití vlastního vozidla zaměstnance. Určující veličinou je zde pohonná hmota. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se stanoví vynásobením spotřebované pohonné hmoty aktuální platnou průměrnou cenou pohonné hmoty.

V roce 2021 podle zákoníku práce činí výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty:

 • 27,80 Kč za litr benzínu 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za litr benzínu 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za litr motorové nafty
 • 5,00 Kč za kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady při používání silničních motorových vozidel zaměstnancem na pracovní cestě pro rok 2021

Sazbu základní náhrady za 1 km jízdy opět stanoví pro danou záležitost zákoník práce na minimálně:

 • 1,20 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 4,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel,
 • 8,80 Kč u nákladních automobilů, autobusů případně traktorů.
 • U přívěsů k silničním motorovým vozidlům zaměstnavatel sazbu základní náhrady za kilometr jízdy zvýší nejméně o 15 procent.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Datum článku: 15. 01. 2021

Stravenkový paušál je jednou z největších novinek roku 2021. Mnoho lidí jej vítá jako skutečně efektivní podporu…

Více informací
Zaměstnanci v sociální péči v přímém kontaktu s klienty budou očkováni v první fázi přednostně a nemusí se registrovat v rezervačním systému

Zaměstnanci v sociální péči v přímém kontaktu s klienty budou očkováni v první fázi přednostně a nemusí se registrovat v rezervačním systému

Datum článku: 14. 01. 2021

Po včerejším jednání vlády o očkovacím plánu potvrzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, že pracovníci…

Více informací
Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Datum článku: 14. 01. 2021

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný…

Více informací

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný rok stanoví nařízení vlády. Když odměna za práci v kalendářním měsíci nedosáhne výše aktuálně platné minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek do minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2021 znovu vyšší a tomu je třeba náležitě přizpůsobit vše, co s tímto souvisí včetně doplatku ke mzdě zaměstnanců, kteří na minimální mzdu pro nižší výkonost nedosáhnou

Jak je řečeno v úvodu, minimální mzda je ze zákona nejnižší přípustná výše odměny za zaměstnancovu práci, což znamená, že nižší než tuto mzdu zaměstnanec dostat nesmí, ani v případech, kdy je třeba méně výkonný, ať už z vlastní viny či nezaviněně.

Nařízení vlády č. 487/2020 o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví, že od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc a samozřejmě se zvyšuje i základní sazba minimální mzdy za hodinu na částku 90,50 Kč. Uvedené platí při standardní pracovní době 40 hodin týdně. Do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se započítávají taktéž osobní příplatky, příplatky za specializaci, vedení, zastupování pedagogickou činnost a všechny mimořádné odměny. V podnikatelské sféře se jedná o odměny typu prémie, cílové odměny, fakultativní příplatkové mzdy a mimořádné odměny z rozhodnutí zaměstnavatele. Do výše minimální mzdy ze zákona naopak nezasahují mzda za práci přesčas a příplatky za práci o víkendech, svátcích či příplatky za práci v noci.

Pokud však mzda, plat či odměna z dohody u zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci ani se započítáním všeho co započteno být má, výše minimální mzdy, pak je zaměstnavatel povinen danému zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek do výše minimální mzdy. Doplatek se poskytuje bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost zaměstnance.

Na dodržování správného odměňování minimální mzdou se často zaměřují kontroly

Na dodržování zákonů v oblasti odměňování zaměstnanců se velmi často soustředí Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách, proto je důležité mít i v roce 2021 vše v pořádku a přizpůsobeno aktuální výši minimální mzdy.