Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co nesmí chybět ve vnitřních účetních předpisech firem

Základní pravidla ohledně účetních a daňových záležitostí se ve všech firmách samozřejmě musí vždy vzejít z příslušných zákonů, ale kromě toho musí také každá firma mít i vnitřní účetní předpisy, které vychází z individuality a potřeb fungování každé jednotlivé účetní firmy a dávají účetní jednotce, řád ušitý na míru jejím účetním potřebám.

Co nesmí chybět ve vnitřních účetních předpisech 2.jpg
Datum článku: 22. 06. 2023

Vnitřní účetní předpisy dávají firmě účetní řád dle firemních potřeb a současně navenek informují o použitých účetních metodách a způsobech účtování

Zákon o účetnictví pro všechny účetní jednotky stanoví, že jsou vždy povinny vést účetnictví správně, průkazně a srozumitelně a samozřejmě přehledně způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Vše požadované jde splnit vždy jen za používání pravidel. Pravidla jsou však různého druhu a musí fungovat jak v záležitostech platných pro větší celky, tak v záležitostech individuálních dle konkrétních potřeb jednotlivců či struktur.

Jak naznačuje úvod, i v účetnictví jsou potřebná, jak pravidla společná obecně platná pro všechny účetní jednotky dávající účetnímu systému základní pilíře, na nichž je účetnictví postaveno, tak jsou vždy nezbytná i pravidla individuální vycházející z potřeb konkrétní firmy, místa, kde sídlí jejích zákazníků dodavatelů a dalších záležitostí. I sám zákon o účetnictví reflektuje to, že účetní metody a postupy nemohou být pro všechny firmy ve všem jednotné a že i v této záležitosti je nutná možnost volby. Na straně druhé však také platí, že ani při možnosti volby nesmí nastat chaos a právě k tomu jsou nutné vnitřní účetní předpisy firem.

Vnitřní účetní předpis dává účetní řád konkrétní účetní jednotce, kde je stanoveno jaké účetní metody a postupy i způsoby odepisování jednotka používá. Vnitřní účetní směrnice tedy většinou vytváří účetní specialista s majitelem či majiteli firmy a k ruce si berou ještě daňového specialistu případně i další ekonomické odborníky, to vždy záleží na velikosti firmy jejím zaměření i řadě dalších záležitostí.

Vnitřní účetní předpisy musí jasně a přehledně ukazovat jakou metodou je účetnictví zpracováváno i další důležité informace

Z vnitřních účetních předpisů musí být na první pohled jasné, jakou zákonnou účetní metodou je účetnictví dané jednotky zpracováváno, jaké jsou použity postupy a nástroje.

Vnitřní účetní předpisy musí říkat také to, jaké účetní doklady jednotka používá, kdo účetnictví zpracovává i kdo a v jakých situacích má k účetní dokumentaci přístup,

V uvedených pravidlech nesmí chybět účetní rozvrh i postupy účtování jednotlivých záležitostí. To znamená popis procesu, jak jednotka účtuje o majetku, zásobách finančních záležitostech i dalších věcech. Jasně musí být z daných předpisů viditelné také to, jakým způsobem firma pořizuje a také vyřazuje majetek i to jak jej odepisuje. Z vnitřních předpisů by mělo být taktéž patrné, jak se účtuje na nákladových i výnosových účtech.

V žádných vnitřních předpisech nesmí chybět informace, z jaké právní normy se při tvorbě uvedené dokumentace vycházelo, kdy byly předpisy vytvořeny, kým byly vytvořeny a od jakého data jsou účinné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Datum článku: 01. 09. 2023

Vše co má určitou hodnotu a je užitečné pro společnost i jednotlivce je potřeba opatrovat a chránit. Stále…

Více informací
Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Datum článku: 31. 08. 2023

Alespoň minimální daň z příjmu 15% budou muset v naší zemi povinně nově odvádět všechny velké skupiny…

Více informací
Nový online portál pomáhající s certifikačním procesem u technologií

Nový online portál pomáhající s certifikačním procesem u technologií

Datum článku: 03. 08. 2023

Czechinvest uvádí na trh inovativní online platformu s názvem "Jak na certifikaci". Tato platforma byla vytvořena…

Více informací