Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový odpočet hypotéky, stavebního spoření či životního pojištění se vyplatí i v roce 2022

Daňový odpočet i v roce 2022 znamená moci si regulérně snížit daňovou povinnost i o tisíce korun. Výborným pomocníkem k takovému kroku jsou zaplacené úroky z hypotéky na bydlení či úroky ze stavebního spoření nebo úhrady penzijního připojištění a životního pojištění provedené v roce 2021. Fakt, že je téměř konec dubna, není uvedenému kroku na překážku, pokud se daňové přiznání teprve bude odevzdávat.

Daňový odpočet hypotéky, stavebního spoření či životního pojištění se vyplat 2.jpg
Datum článku: 25. 04. 2022

Daňové odpočty hypotéky na bydlení, úroků ze stavebního spoření i jiné se díky elektronickému přiznání či přiznání s poradcem dají v roce 2022 realizovat do 2. května nebo až do 1. července

Daňový poplatníci, kteří mají povinnost v roce 2022 podat přiznání k dani z příjmu za rok 2021 a povinnost mají zatím nesplněnu, protože přiznání si budou podávat elektronicky samostatně nebo daným úkolem pověřili daňového poradce, mají stále ještě čas snížit si daňovou povinnost díky uplatnění odpočtů.

První skupina uvedených poplatníků tedy ti, kteří si budou v roce 2022 podávat daňové přiznání k dani z příjmů samostatně a samozřejmě elektronickou formou, má na podání čas do 2. května 2022. Uvedený den je posledním dnem lhůty právě pro přiznání k dani z příjmu elektronicky bez poradce. Kdo se rozhodl podávat v roce 2022 přiznání za rok 2021 s pomocí poradce má na splnění povinnosti i přemýšlení jaký odpočet si uplatní čas až do 1. července.

Daňový odpočet je poplatníkem vynaložený státem uznávaný náklad, kterým si poplatník může svoji daňovou povinnost k dani z příjmu vůči státu snížit. Takovéto snížení čili úprava příjmů, z níž se poplatníkovi bude nakonec počítat daň, se rozhodně vyplatí, protože ve výsledku může nakonec poplatník platit o tisíce korun na dani méně.

K populárním odpočtům, které si poplatník může uplatnit, patří nejen poskytnutí darů na dobročinné účely nebo třeba dárcovství krve, patří ještě častěji odpočty zaplacených úroků z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, odpočty na zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření či odpočty za placené životní pojištění.

Jaké částky si lze daňově uplatnit na uvedené finanční produkty v přiznání podávaném v roce 2022

Prostřednictvím doplňkového penzijního spoření respektive příspěvků do něj zasílaných si lze za celý rok 2021 odečíst částku až 24 000 Kč. Aby si poplatník mohl uplatnit toto maximum, musí být jeho měsíční spoření na penzi ve výši 3000 Kč a po uplatnění odpočtu v přiznání podaném v roce 2022 ušetří na dani částku 3600 Kč

O stejnou částku tedy 24 000 Kč za rok si lze snížit daň z příjmu také při úhradě životního pojištění, ale musí být splněna podmínka doby pojištění od 5 do 15 let a minimální pojistné částky. Minimální pojistná částka je u doby od 5 do 15 let 40 tisíc Kč. Při době trvání pojištění nad 15 let musí být pojistná částka minimálně 70 000 Kč.

Na zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření je možné si uplatnit odpočet až 300 000 Kč za rok, pokud byl úvěr uzavřen před datem 1. 1. 2021. Pokud byl úvěr uzavřen později lze uplatňovat roční odpočet jen 150 000 Kč. Podmínkou využití odpočtu je, že úvěr musí být vždy na zajištění bytové potřeby. Ušetřit se takto na dani za celý rok dá 45 000 Kč u vyšší částky nebo 22 500 Kč v případě nižší částky.

Pokud poplatník žádá o odpočet hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení poprvé musí doložit výpis z katastru nemovitostí, kterým prokáže, že odpočet uplatňuje u úvěru na zajištění bydlení s ne na komerční či rekreační nemovitost. Dále musí poplatník každý rok při uplatnění odpočtu doložit potvrzení poskytovatele úvěru, o výši zaplacených úroků.

Potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru či o hrazení penzijního spoření či životního pojištění zasílají banky vždy začátkem roku za rok uplynulý. Uživatelé internetového bankovnictví si dané potvrzení své banky mohou stáhnout také přímo v internetovém bankovnictví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací
Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přivýdělkem

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Datum článku: 20. 03. 2023

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení…

Více informací