Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Dlouhodobější neplacené volno v zaměstnání třeba na měsíc i déle už není zase až tak výjimečným jevem. Zaměstnanci po něm sahají nejen ze závažných zdravotních či rodinných důvodů, ale i třeba z důvodů získávání nových poznatků, učení se jazykům a postupu ve vlastní realizaci, či prostě jen když chtějí na nějakou dobu jen pracovně vypnout. I zaměstnavatelé vycházejí častěji takovému volnu vstříc a udělují jej. Aby však takové volno přineslo jen pozitiva, Musí zaměstnanec a zaměstnavatel jeho podmínky přesně nastavit a hlavně jednoznačně vyjasnit otázku zdravotního pojištění.

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavat 2.jpg
Datum článku: 23. 07. 2021

 

Neplacené volno v práci si dnes zaměstnanci zdaleka nežádají jen kvůli krizovým záležitostem a zaměstnavatelé jej udělují stále častěji, protože chtějí odpočaté a výkonné zaměstnance

Vzít si v práci na delší dobu neplacené volno už zdaleka není tak ojedinělá záležitost, jak tomu bylo ještě před několika lety. Mladší zaměstnanci zvláště na vrcholových postech a v náročnějších profesích o toto volno žádají své šéfy stále častěji a stále častější je také jeho udělení třeba i na dobu delší než jeden měsíc.

Zákoník práce uznává udělení neplaceného volna a omluvení delší nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti jen z důvodů kalamitních a krizových pohrom typu tornádo, povodeň či zemětřesení, kdy se zaměstnanec skutečně nemůže dostavit do zaměstnání a zachraňuje životy či majetek. Žádný jiný důvod k udělení neplaceného volna zákon nestanoví.

Doba se však mění a mění se i přístup k práci jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců. Zaměstnavatelé chtějí vyrovnané, stále výkonnější a aktivnější zaměstnance a mnoho z nich už ví, že vstřícnost a benefity se vyplácí. Zaměstnanci naopak chtějí stále flexibilnější práci, možnost skloubení práce nejen s rodinou, ale i vlastními zájmy. Celý tento vývoj pak sebou tedy nese i častější požadavek neplaceného volna v zaměstnání i jeho splnění.

Podmínky udělení pracovního volna je nutné vždy jednoznačně písemně určit, hlavně z hlediska zákonných povinností daňových a pojistných zejména zdravotního pojištění

Aby delší neplacené pracovní volno poskytnuté zaměstnanci nad rámec zákonné dovolené skutečně mohlo posloužit svému účelu a nebylo příčinou nepříjemností či dokonce až opuštění zaměstnání. Musí být vždy písemně a přesně  podmínky poskytnutí tohoto volna mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuty, aby se předešlo případným pozdějším nedorozuměním a nesrovnalostem hlavně v otázce daňových a odvodových záležitostí.

První co musí být v dohodě o poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci jednoznačně písemně řečeno, je, že zaměstnavatel souhlasí s udělením neplaceného volna danému zaměstnanci na určitou vymezenou dobu. Jednoznačně písemně vyjádřený souhlas zaměstnavatele je důležitý proto, protože zkrátka není povinností zaměstnavatele uvedené volno udělovat. A v případě, že zaměstnavatel udělení tohoto volna neschválí a zaměstnanec přesto nepřijde do práce, může zaměstnavatel tuto nepřítomnost zaměstnance v práci brát jako neomluvenou absence. Taková absence pak následně může vést až k výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci.

Další záležitost, kterou je nutné jasně stanovit, když zaměstnavatel s udělením neplaceného volna souhlasí, je, jak to bude s úhradou povinného zdravotního pojištění.

Zaměstnanec na neplaceném volnu logicky nedostává od zaměstnavatele mzdu či plat, nemá tedy zdanitelný příjem a nemusí odvádět daň z příjmu. Stejně tak nemusí tento zaměstnanec odvádět sociální pojistné. Neplacení sociálního pojištění se sice negativně projeví v nároku na budoucí důchod, ale to už je věcí zaměstnance a žádný bezprostřední postih z toho nehrozí.

Nutné však je, vyřešit otázku platby zdravotního pojištění. Pravidelná měsíční úhrada zdravotního pojištění musí být zajištěna u každého pojištěnce vždy. I když je zaměstnanec na dlouhodobém neplaceném pracovním volnu a nepracuje ani nepobírá mzdu, tak zůstává zaměstnancem a zaměstnavatel za něho musí odvádět zákonné zdravotní pojištění, pokud nejde o zaměstnance, který je pro účely zdravotního pojištění státním pojištěncem. Za zaměstnance státní pojištěnce, hradí zdravotní pojištění stát i v případě čerpání neplaceného volna.

V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno měsíc nebo i déle a není státním pojištěncem, zaměstnavatel za něho musí zdravotní pojišťovně stejně jako jindy odvést minimálně 13,5 procenta z částky aktuálně platné minimální mzdy. V roce 2021 je to každý měsíc částka 2052 Kč. V dohodě o čerpání neplaceného volna je tedy potřeba jasně stanovit, jak se bude uvedená záležitost řešit. Je možné věc vyřešit tak, že zaměstnavatel v uvedené dohodě podepíše, že zaměstnavatel splní za zaměstnance tuto povinnost stejně jako jindy a zaměstnanec následně tu část, kterou je povinen platit za sebe, což je 4,5 procenta odvede na účet firmy. Zde právě záleží na jednoznačně jasném stanovení podmínek, aby nedošlo k nedorozuměním a pozdějším sporům a třeba i k vymáhání peněz.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Datum článku: 29. 07. 2022

I když je insolvence zákonným způsobem, jak se trvale zbavit dluhů, není dlužníky ani zdaleka využívána tolik, jak…

Více informací
Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Plošné zvyšování platů všem zaměstnancům není podle ministra v současnosti možné

Plošné zvyšování platů všem zaměstnancům není podle ministra v současnosti možné

Datum článku: 22. 07. 2022

Vláda ČR v současné době čelí velkému tlaku zejména ze strany odborů na co nejrozsáhlejší zvyšování…

Více informací
Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní  podporu v nezaměstnanosti

Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti

Datum článku: 22. 07. 2022

Jsou situace, kdy může být pro zaměstnance podání výpovědi jediným řešením nějakého závažného problému.…

Více informací