Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná a může vést samozřejmě k neplnění zákonných povinností a z toho plynoucích sankcí. Pozor na povinnou registraci si v daném případě musí dát jak fyzické osoby, tak i drobní podnikatelé, kteří kromě uvedeného podnikání právě ještě taktéž pronajímají soukromý byt.

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem s 2.jpg
Datum článku: 24. 05. 2023

Z pronajímání soukromého majetku  nemusí vždy vznikat fyzické osobě povinnosti k DPH, ale mnohdy se těmto povinnostem vyhnout nelze

Každý jedinec, který provozuje nějakou ekonomickou činnost, ze které mu plyne nějaký příjem či příjmy si musí dávat pozor, na daňové povinnosti, které mu v takovém případě většinou nastanou, pokud se nevěnuje pouze činnostem, které zákon od daňových povinností výslovně osvobozuje. Daňové povinnosti plynoucí z ekonomické činnosti vznikají fyzickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím nejen vůči dani z příjmů, ale taktéž vůči dani z přidané hodnoty čili DPH. Neplnění těchto povinností samozřejmě vždy přináší problémy s úřady a sankce. Proto je nutné si hlídat vznik těchto povinností jako osoba podnikající i jako osoba soukromá.

Jak napovídá úvod, tak mnoho běžných nepodnikajících občanů často, žije v klamné představě, že DPH a povinnosti ohledně této daně se jich netýkají, pokud nejsou ze zákona podnikající osobou. Ovšem pozor taková představa je nesprávná a může v některých případech vést k dluhům i pokutám za neplnění daňových povinností.

Problém s povinnostmi ohledně DPH může nastat i v případě celkem časté a běžné situace pronájmu soukromé nemovitosti fyzickou osobou čili nepodnikatelem.

K pronajímání vlastní soukromé nemovitosti fyzická osoba sice nepotřebuje podnikatelské oprávnění a nemusí mít nutně ani povinnosti ohledně DPH, pokud z daného pronájmu plyne výhradně nájem zákonem od DPH osvobozený. Poskytovaný nájem však není úplně v každé situaci zákonem od DPH osvobozený a pak samozřejmě vznikne povinnost z daného nájmu odvádět DPH, z čehož může vzniknout následně i povinnost registrace k DPH.

Pokud fyzická osoba má pouze příjmy ze zaměstnání a k tomu příjmy z nájmu soukromého bytu, a tyto příjmy z nájmu jsou z hlediska daně z příjmů, příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, tak je daný pronájem činností osvobozenou od DPH a přímé povinnosti vůči DPH dané fyzické osobě nevznikají. Na straně druhé i uvedené osobě povinnost ohledně DPH vzniknout může, pokud například v souvislosti s oním bytem poskytovaným k pronájmu přijme pronajímatel službu, například nějakou opravu, od osoby neusazené v ČR. S přijetím dané služby opravy se situace pro pronajímající fyzickou osobu ohledně povinností vůči DPH mění a vzniká zde povinnost z přijaté služby odvést DPH a současně se s přijetím této služby pronajímatel stává osobou identifikovanou k dani dle § 6h zákona o DPH.

Podnikající fyzická osoba OSVČ neplátce DPH, která současně pronajímá soukromý byt, si musí dát pozor na výši obratu a s tím spojenou povinnost registrace k DPH.

Podnikajícím fyzickým osobám samozřejmě povinnosti ohledně DPH mohou ze zákona vzniknout mnohem častěji než nepodnikající fyzické osobě, proto si i drobní podnikatelé třeba s nevelkými ročními příjmy z podnikání musí hlídat roční obrat a vše co se jim započítává do ročního obratu příjmů a může mít vliv na  povinnost registrace k DPH.

Jakmile totiž roční obrat příjmů z ekonomické činnosti nebo více ekonomických činností OSVČ překročí určitou zákonem stanovenou hranici čili limit má uvedená osoba povinnost registrovat se k DPH. V roce 2023 je roční limit pro povinnou registraci OSVČ k DPH na částce 2 000 000 Kč ročních příjmů.

Pokud má podnikatel příjmy pod uvedenou hranicí, nevzniká mu povinnost odvádět DPH a je evidován jako neplátce DPH, tak se k DPH se registrovat nemusí. Jak je zmíněno v řádcích výše, každý podnikatel by si měl ve vlastním zájmu výši uvedeného limitu hlídat a při případném překročení se včas registrovat k daným povinnostem.

Zásadní je v takové situaci vědět, co se do uvedeného limitu příjmů započítává a že jsou to kromě příjmů ze samotného podnikání právě i příjmy z pronájmu soukromého majetku, tedy i výše popsaný příjem z pronájmu soukromého bytu. Pokud má tedy OSVČ příjem z podnikání a současně i další příjem z pronájmu soukromého bytu, musí oba tyto příjmy započítat do svého ročního obratu z ekonomické činnosti, protože z pohledu zákona o DPH je příjem z tohoto nájmu také příjmem z ekonomické činnosti, i když jde o nájem, z něhož se vlastní DPH povinně neodvádí. V případě, že součet těchto příjmů přesáhne limit ročního obratu. Vznikne OSVČ povinnost se k DPH registrovat i kdyby dosud byla neplátcem DPH.

Plátcem DPH se OSVČ nestává okamžitě po překročení obratu, ale až druhý měsíc po překročení

Další důležitou věc, kterou by měla OSVČ v souvislosti s povinnostmi k DPH vědět je nejen to, že při překročení limitu obratu se musí povinně registrovat k DPH, ale že se tím také stává povinným plátcem této daně. Plátcem DPH se OSVČ nestává okamžitě od překročení obratu, ale až od prvního dne druhého měsíce, kdy k překročení obratu došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací