Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dočerpání dovolené kratší než polovina směny na konci roku

I když se v roce 2021 vypočítává dovolená nově z odpracovaných hodin nikoli dnů a její čerpání se tedy stanoví taktéž v hodinách, musí toto čerpání vždy upraveno tak, aby splňovalo svůj základní účel tedy odpočinek zaměstnance. Dovolená musí být i nadále čerpána ve větších celcích nejméně v rozsahu jedné směny. Výjimečně může být čerpána polovina směny a zákon pamatuje i na situaci, kdy na konci roku zbývá k dočerpání méně než polovina jedné směny.

Dočerpání dovolené kratší než polovina směny na  2.jpg
Datum článku: 16. 11. 2021

Zůstatek dovolené kratší než polovina směny na konci roku lze se souhlasem zaměstnance určit k dočerpání nebo převést do roku následujícího

I když jak je řečeno výše se v roce 2021 změnil způsob stanovení a čerpání dovolené ze dnů na hodiny. Má uvedený postup zákonem nastavená jasná pravidla a v žádném případě nesmí docházet k rozmělnění dovolené do miniaturních celků, které by ze své podstaty neposkytly zaměstnanci náležitou dobu k zotavení.

Nadále platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel rozvrhem čerpání dovolené, v němž vždy dbá na sladění potřeb podniku a oprávněných zájmů zaměstnance. Stále platí ustanovení zákoníku práce, že dovolená má být čerpána, pokud je to možné v celku. Pokud je dovolená čerpána po částech, pak musí být zaměstnanci umožněno v celku vyčerpat z dovolené nejméně dva týdny, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak.

Pro čerpání dovolené v kratších úsecích je však velmi důležité nové ustanovení v § 218 odstavec 6 zákoníku práce, kde je jednoznačně stanoveno, že pouze se souhlasem zaměstnance může zaměstnavatel určit zaměstnanci dovolenou v rozsahu kratším než je délka jedné směny zaměstnance, nejméně však musí jít o jednu polovinu směny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené za kalendářní rok, která je kratší než polovina jedné směny.

Uvedené ustanovení tedy jasně říká, že pokud jde o zbývající dovolenou, kratší než je polovina pracovní směny zaměstnance je možné na konci roku určit zaměstnanci k dočerpání, ale jen pokud zaměstnanec s uvedeným dočerpáním souhlasí.

Pokud by zaměstnanec s dočerpáním uvedené zbývající části dovolené na konci daného roku nesouhlasil nebo z provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo pro překážky v práci na straně zaměstnance nebylo možné čerpání této dovolené, pak bude nutné tento zbytek dovolené převést zaměstnanci do následujícího roku. Převedení zbytku dovolené zákon sice jednoznačně nestanoví, ale uvedený postup je jediným možným řešením situace právě pro případy, kdy není souhlas ze strany zaměstnance nebo není možné dočerpání této dovolené právě z provozních důvodů.

Převod  dovolené je důležité řádně zaznamenat a zaznamenat i důvod proč k němu dochází, aby bylo možné jej bez problémů zdůvodnit případné kontrole z inspekce práce.

Zůstatek dovolené je nutné uvedeným způsobem vyřešit nemůže dojít k zániku ani k promlčení a k proplacení jen při konci pracovního poměru

O zbytek řádné dovolené v žádném případě nesmí zaměstnavatel zaměstnance připravit a je třeba uvedenou záležitost se zaměstnancem vyřešit některým z výše uvedených způsobů.

Zbývající dovolená ani, když jde pouze o několik hodin, v žádném případě nezaniká ani se nepromlčuje a její proplacení je možné jen v jediném případě a to pokud by s koncem roku končil současně i pracovní poměr zaměstnance u daného zaměstnavatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Datum článku: 09. 11. 2023

Agentury práce se při své činnosti často dopouštějí chyb i nedodržování zákonů. Z uvedeného důvodu se chystá…

Více informací
Nový zákon o účetnictví od roku 2025 posílí výkaznictví i pružnost postupů

Nový zákon o účetnictví od roku 2025 posílí výkaznictví i pružnost postupů

Datum článku: 08. 11. 2023

Nový zákon o účetnictví, který má začít platit od roku 2025 a má účetnictví zásadně proměnit, se intenzivně…

Více informací