Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Převedení části dovolené z jednoho roku do druhého na žádost zaměstnance, bude od roku 2021 možné, ale jen při splnění určité podmínky

V ustanoveních zákoníku práce nebude o změny od 1. 1. 2021 zrovna nouze. Nastudovat si tyto změny by měli nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. Velké novinky budou totiž hlavně v oblasti, která se týká dovolené zaměstnanců. Záležitost se bude týkat třeba také převodu dovolené z jednoho roku do druhého, když o to zaměstnanec požádá.

Převedení části dovolené z jednoho roku do druhého na žádost zaměstnance, bude od roku 2021 možné, ale 2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2020

Převádění dovolené na žádost zaměstnance z jednoho roku do druhého by v roce 2021 ze zákona neměl být problém, ale reálně být může

Převádění dovolené z jednoho roku do druhého, tak jak by si přál zaměstnanec a jak by mu to vyhovovalo, není v současnosti snadné. Zákon takovou možnost zatím povoluje pouze v situaci, když zaměstnavatel včas nevyužije svého práva určit zaměstnanci dovolenou. Zákoník práce nyní říká, že pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání dovolené nebo její části, která nebyla vyčerpána v roce, za který náleží, nejpozději do 30. 6. roku následujícího, pak má zaměstnanec právo rozhodnout si o dočerpání této dovolené sám a zaměstnavateli pouze s předstihem alespoň dvou týdnů oznámí, že si tuto dovolenou dočerpá. Jinak ohledně dovolené dosud platí, že o jejím čerpání rozhoduje zaměstnavatel a čerpání má zaměstnanci rozvrhnout tak, aby celá dovolená byla vyčerpána v roce, za který náleží.

Povinnost určit zaměstnanci vyčerpání celé dovolené v roce, za který náleží, nemusí být podle zákona splněna jen ze dvou zásadních důvodů:

  • pokud takovému čerpání brání naléhavé překážky na straně zaměstnavatele, které ohrožují chod firmy nebo,
  • z důvodů závažných překážek na straně zaměstnance například dlouhodobá pracovní neschopnost, mateřská či rodičovská dovolená či dlouhodobé ošetřovné.

Od roku 2021 po změně zákoníku práce zde bude pro zaměstnance nová možnost. Budou si moci na základě žádosti, kterou si k zaměstnavateli podají, převést část dovolené do roku následujícího. Jenže jak už to u změny zákonů bývá, bude mít i tato novinka při realizaci v praxi háček. Není totiž část dovolené jako část dovolené. Je zde totiž dovolená náležející ze zákona u různých profesí různě dlouhá, a pak je zde u mnoha zaměstnanců i dovolená navíc, poskytovaná firmami v rámci firemních strategií nadstandardně nad základní výměru. A právě některá část na žádost zaměstnance převést do následujícího roku půjde, kdežto jiná nikoli.

Na žádost zaměstnance bude možné od roku 2021 převádět pouze dovolenou přesahující základní výměru

Co tedy bude od roku 2021 ohledně možnosti převádění dovolené do dalšího roku jinak a o co si tedy bude moci zaměstnanec požádat?

Základní prvky ohledně rozhodování o dovolené zůstávají stejné. O čerpání dovolené a možnostech jejího případného převodu i nadále bude rozhodovat zaměstnavatel. Samozřejmě tak jako dosud má zaměstnavatel povinnost přihlížet při rozvrhování dovolené k zohlednění oprávněných zájmů zaměstnance. I nadále bude hlavním úkolem zaměstnavatele rozvrhovat dovolené tak, aby je zaměstnanci vyčerpali v období, za něž náleží.

Změna je v nově vloženém ustanovení v § 218 zákoníku práce. Tato změna stanoví, že s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance a pokud si zaměstnanec písemně požádá, může mu být část dovolené za kalendářní rok, na kterou mu v daném kalendářním roce vzniklo právo a která přesahuje zákonný rámec 4 týdny u pedagogických pracovníků 6 týdnů, převedena do následujícího roku.

Zjednodušeně řečeno požádat si o převod dovolené do dalšího roku budou moci pouze ti zaměstnanci, kteří mají více dovolené, než tu, kterou musí ze zákona vzhledem ke své profesi dostat.

Zaměstnanci, kterým budou i v roce 2021 náležet pouze čtyři či šest nebo jiný počet týdnů standardní dovolené určené zákonem, o převod dovolené nebudou moci žádat. Žádat si budou moci pouze ti, kteří mají dovolené více, než určuje paragraf. Dlužno podotknout, že většina zaměstnanců ví a má tu zkušenost, že v případě čerpání dovolené mnohé již v současnosti záleží i na vstřícnosti zaměstnavatele a vzájemné dohodě a toto bude s velkou pravděpodobností platit i nadále.

Převádět na žádost zaměstnance půjde až dovolenou náležející za rok 2021. Na dovolenou za rok 2020 se nová pravidla ještě nevztahují

Zaměstnanec, který bude mít zájem danou novinku vyzkoušet v praxi a bude si chtít o převod dovolené do dalšího roku požádat, musí mít strpení a požádat si až v roce 2022, dříve to totiž nepůjde.

Nová pravidla ohledně dovolených začnou sice platit od 1. 1. 2021, ale uvedená situace s možností převodu dovolené do dalšího roku se týká až dovolené, na kterou vznikne zaměstnanci právo právě za rok 2021. Na dovolenou, která náleží za rok 2020, se toto nové pravidlo ještě nevztahuje a zaměstnanec tedy žádat nemůže.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací