Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohoda o provedení práce v roce 2022 se více vyplatí státním pojištěncům s podepsaným prohlášením k dani

Dohoda o provedení práce je dlouhodobě oblíbené řešení pracovněprávních vztahů z hlediska daňových a odvodových povinností u zaměstnavatelů i zaměstnanců. Rok 2022 však opět trochu mění situaci kvůli citelnějšímu zvýšení odvodů na zdravotní pojištění i vyšší daňové slevě na poplatníka. V případě uvedených dohod už nemusí být stejná výhodnost jako v období předchozím, výhodnost hodně záleží na individuální situaci poplatníka, výši výdělku i podepsání či nepodepsání prohlášení k dani.

Dohoda o provedení práce v roce 2022 se více vyplatí státním pojištěncům s podepsaným prohlá 2.jpg
Datum článku: 16. 06. 2022

U dohod o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč je i v roce 2022 potřeba myslet na zdravotní pojištění, a pokud není řešeno jinak platit je jako samoplátce

Dohody o provedení práce mají některá svá specifická pravidla, která se nemění ani v roce 2022. Jenže samotný fakt, že se něco nemění, ještě nemusí být výhodný, ale může být naopak nevýhodou, protože se naopak změní situace jiná a přesně to se v případě uvedených dohod může stát. Jednoduše řečeno, pracovní vztah postavený na dohodě o provedení práce, může být pro stejného člověka v roce 2022 méně výhodný, než byl před rokem, protože si vydělá o dost méně peněz, i když jeho odměna bude úplně stejná jako v roce předešlém. Hned na počátku je nutné říci, že méně než před rokem budou mít z dohod o provedení práce všichni, protože razantně stouply platby na zdravotní pojištění, které se za každého musí vždy nějakým způsobem zdravotní pojišťovně pravidelně odvádět.

Nejnižší výdělek přinesou v roce 2022 DPP těm, kdo si musí sám odvádět zdravotní pojištění, měsíčně si vydělá maximálně 10 000 Kč hrubého a nemůže u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani z příjmu fyzických osob.

Pojďme se však podívat na věc pěkně popořádku. To co v případě práce na dohodu o provedení práce čili DPP platí stále a nemění se ani v roce 2022, je, že nesmí být překročen limit 300 hodin práce za celý rok u jednoho zaměstnavatele. Více hodin při práci na uvedenou dohodu zkrátka zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat nesmí. S uvedenou záležitostí jsou však zaměstnanci i zaměstnavatelé u této formy dohody zvyklí a počítají s ní při uzavírání daného vztahu automaticky.

Další záležitost, která i v roce 2022 pro DPP platí a proč se k uzavírání uvedených dohod poměrně často přistupuje při drobném zaměstnávání, je, že při hrubém výdělku 10 000 měsíčně nebo menším nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec řešit povinné odvody zdravotního ani sociálního pojištění. Jenže aby se o odvod zdravotního pojištění, nemusel zaměstnavatel ani zaměstnanec starat, je potřeba, aby jeho odvod byl vyřešen jiným způsobem, třeba tím že jej zaplatí stát. Sociální pojištění se nemusí odvádět z dané částky nízkého výdělku proto, že je zde splněn limit vyměřovacího základu, při němž nemusí být sociální pojištění odváděno. Čili pokud se z DPP nemusí odvádět uvedené pojistné na zdravotní ani sociální pojištění, odvádí se pouze daň z příjmu ve výši 15 procent a celá záležitost je vyřešena. Daň z příjmu do 10 000 Kč měsíčně včetně může být odvedena srážkou, pokud zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani nebo může být odvedena daň zálohová, pokud je podepsáno prohlášení k dani. O sražení či odvedení zálohové daně se stará vždy zaměstnavatel. Příjem se nemusí nikde hlásit ani kvůli němu podávat přiznání k dani. Pokud má tento zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, odvede zaměstnavatel zálohovou daň, ale zároveň uplatní pro zaměstnance základní slevu na poplatníka a může být uplatňován i nárok na další daňové slevy a zvýhodnění ve prospěch zaměstnance. V případě srážkové daně daňové slevy uplatňovat nelze.

Složitější však situace je, pokud uvedený pracovník na dohodu nemá vyřešeno zdravotní pojištění. Není tedy pojištěncem, za něhož platí pojištění stát ani za něho pojištění neodvede jiný zaměstnavatel a není ani OSVČ. V uvedeném případě nastává situace, kdy si zaměstnanec pracující na dohodu musí hradit měsíčně zdravotní pojištění sám, alespoň v minimální výši. Minimální výše zdravotního pojištění pro samoplátce čili OBZP je samozřejmě v roce 2022 vyšší než v roce předchozím a činí 2187 Kč každý měsíc. Z uvedeného hrubého výdělku tak zaměstnanci nakonec zůstane po nutnosti úhrady zdravotního pojištění částka jen kolem 6300 Kč.

V případě podepsaného prohlášení k dani je situace u DPP lepší při příjmu do i nad 10 000 Kč

Situace při práci na dohodu o provedení práce je v roce 2022 pro takového zaměstnance lepší pokud může u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka. Uvedené prohlášení může mít zaměstnanec podepsáno vždy jen u jednoho zaměstnavatele v jednom období.

Pokud tedy zaměstnanec uvedené prohlášení poplatníka na rok 2022 podepsáno má nebo jej nejpozději do poloviny února roku 2023 podepíše tak za něj povinnou daň z příjmu odvede zaměstnavatel, ale současně mu uplatní také nárok na základní slevu na poplatníka, která činí v roce 2022 měsíčně 2570 Kč a ročně 30 840 Kč. Pokud zaměstnanec zaměstnavateli doloží nárok i na další slevy třeba slevu na studenta či zvýhodnění na dítě uplatní se mu i tyto slevy a na dani z příjmu pak zaplatí méně nebo nic, což samozřejmě příznivě ovlivní i výsledný výdělek. Ale pozor i při podepsaném prohlášení poplatníka k dani si musí zdravotní pojištění 2187 Kč poplatník odvést sám jako OBZP pokud není odvedeno státem.

Pokud je odměna z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč čili 10 001 Kč nebo vyšší daň musí být odvedena zálohová a zaměstnavatel se musí postarat i o odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, které už se při této výši příjmu musí vždy odvádět, ať je podepsáno prohlášení nebo ne. Při podepsaném prohlášení je opět možné uplatnit si daňové slevy a získat tím z příjmu více.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Datum článku: 02. 11. 2023

Od 1. listopadu 2023 vstoupila v platnost novela zákona, která prodlužuje poskytování náhradního výživného pro…

Více informací
Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Datum článku: 02. 11. 2023

Během studia, které je v souladu s potřebami zaměstnavatele, má zaměstnanec ze zákona právo na poskytování…

Více informací
Banky budou muset úřadům práce poskytovat údaje o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi

Banky budou muset úřadům práce poskytovat údaje o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi

Datum článku: 01. 11. 2023

Žadatelé o dávky v hmotné nouzi se zřejmě budou muset smířit s tím, že si úřad práce prověří jejich…

Více informací