Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doplatek zdravotního pojištění do minima někdy být musí a jindy ne

Zdravotní pojištění musí být odváděno u každého zaměstnance zaměstnavatelem vždy a ve správné výši. V případě příjmů nižších než je stanoven vyměřovací základ někdy musí zaměstnavatel povinně provádět dopočet a doplácet pojistné zaměstnanci do zákonného minima, ale tato povinnost není u zaměstnanců s nízkým příjmem vždy.

Doplatek zdravotního pojištění do minima někdy být  2.jpg
Datum článku: 02. 06. 2022

Zaměstnavatel si musí pohlídat správnost odvodů na zdravotní pojištění zaměstnanců, a kde je to potřeba provést dopočet a doplatek do zákonného minima

Už několikrát bylo na těchto stránkách řečeno, že každý občan této země musí mít nějakým způsobem vyřešen odvod zdravotního pojištění alespoň v nezbytné výši. Správný odvod zdravotního pojištění zaměstnance řeší vždy zaměstnavatel. Zaměstnavatel se musí postarat, aby pojistné ve výši 13,5 procenta a v příslušné lhůtě odešlo z příjmu u každého zaměstnance, ať už je příjem vyšší nebo nízký.

Jak je zmíněno výše, má zaměstnavatel u některých zaměstnanců s nízkými příjmy provádět dopočet a doplatek pojistného na zdravotní pojištění do zákonného minima. Za každého zaměstnance má zaměstnavatel povinnost odvést příslušné zdravotní pojišťovně každý měsíc celkem částku 13,5 procenta z hrubé mzdy respektive z minimálního vyměřovacího základu zaměstnancova příjmu. Vždy 9 procent z uvedené celkové částky hradí zaměstnanci zaměstnavatel a 4,5 procenta na toto pojistné strhává povinně každému zaměstnanci. Pokud je tedy příjem zaměstnance nižší, než je zákonem stanovený minimální vyměřovací základ a současně se nejedná o zaměstnance, u něhož by nemusel být dodržen minimální vyměřovací základ nebo o zaměstnance, u něhož by byl minimální základ dodržen u jiného zaměstnavatele, tak musí být proveden dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu nebo do poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Danou povinnost ukládá zaměstnavatelům zákon o povinném pojistném na zdravotní pojištění § 3 odstavce 9 a 10.

Doplatek a dopočet pojistného na zdravotní pojištění se neprovádí úplně u všech zaměstnanců s nízkým příjmem

Povinnost dopočtu a doplatku zdravotního pojištění se nemusí týkat úplně každého zaměstnance s nízkými příjmy, to znamená ne úplně vždy a u každého zaměstnance si musí zaměstnavatel s touto povinností dělat starosti. Jsou totiž opět zákonem dány situace, kdy dopočet a doplatek u zaměstnance netřeba řešit.

Povinnost dopočtu a doplatku pojistného do minima není, pokud má zaměstnavatel u daného zaměstnance doloženo, že:

Je státním pojištěncem a platí za něho zdravotní pojištění stát a neplatí pro něho minimální vyměřovací základ.

Pokud daný zaměstnanec současně pracoval ještě u dalšího zaměstnavatele, který mu potvrzením doložil, že za něho pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu odvedl.

Pokud zaměstnanec doložil, že současně při zaměstnání ještě podniká jako OSVČ a odvádí zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Zaměstnavatel samozřejmě musí řešit i případné nesrovnalosti kolem pojistného, proto je důležité  zaměstnancům připomínat nahlašování případných změn ohledně zdravotního pojištění

Z výše uvedených řádků jednoznačně plyne, že zaměstnavatel má klíčovou odpovědnost za to, aby pojistné na zdravotní pojištění bylo u každého zaměstnance odvedeno tak, jak ukládá zákon. Pokud vzniknou nesrovnalosti a za uvedeného pojištěnce je odváděno pojistné ještě někým dalším, například je zaměstnanec zaměstnán ještě i u dalšího zaměstnavatele nebo se stane státním pojištěncem a je zaplaceno pojistné vyšší, je nutné situaci srovnat do pořádku. U každého přijímaného zaměstnance by si měl zaměstnavatel hned zjistit, jak je to s jeho zdravotním pojištěním a vyžádat si čestné prohlášení o tom, že nemá dané pojištění hrazeno státem, není samoplátce ani OSVČ a pojistné za něho neodvádí ani jiný zaměstnavatel, a že pokud by v dané oblasti došlo ke změnám, tak mu je zaměstnanec nejpozději do osmi dnů nahlásí. Povinnost nahlašování změn ohledně zdravotního pojištění zaměstnavateli mají zaměstnanci ze zákona, ale mnozí na ni zapomínají, nebo o ní nevědí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací