Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doplatek zdravotního pojištění do minima někdy být musí a jindy ne

Zdravotní pojištění musí být odváděno u každého zaměstnance zaměstnavatelem vždy a ve správné výši. V případě příjmů nižších než je stanoven vyměřovací základ někdy musí zaměstnavatel povinně provádět dopočet a doplácet pojistné zaměstnanci do zákonného minima, ale tato povinnost není u zaměstnanců s nízkým příjmem vždy.

Doplatek zdravotního pojištění do minima někdy být  2.jpg
Datum článku: 02. 06. 2022

Zaměstnavatel si musí pohlídat správnost odvodů na zdravotní pojištění zaměstnanců, a kde je to potřeba provést dopočet a doplatek do zákonného minima

Už několikrát bylo na těchto stránkách řečeno, že každý občan této země musí mít nějakým způsobem vyřešen odvod zdravotního pojištění alespoň v nezbytné výši. Správný odvod zdravotního pojištění zaměstnance řeší vždy zaměstnavatel. Zaměstnavatel se musí postarat, aby pojistné ve výši 13,5 procenta a v příslušné lhůtě odešlo z příjmu u každého zaměstnance, ať už je příjem vyšší nebo nízký.

Jak je zmíněno výše, má zaměstnavatel u některých zaměstnanců s nízkými příjmy provádět dopočet a doplatek pojistného na zdravotní pojištění do zákonného minima. Za každého zaměstnance má zaměstnavatel povinnost odvést příslušné zdravotní pojišťovně každý měsíc celkem částku 13,5 procenta z hrubé mzdy respektive z minimálního vyměřovacího základu zaměstnancova příjmu. Vždy 9 procent z uvedené celkové částky hradí zaměstnanci zaměstnavatel a 4,5 procenta na toto pojistné strhává povinně každému zaměstnanci. Pokud je tedy příjem zaměstnance nižší, než je zákonem stanovený minimální vyměřovací základ a současně se nejedná o zaměstnance, u něhož by nemusel být dodržen minimální vyměřovací základ nebo o zaměstnance, u něhož by byl minimální základ dodržen u jiného zaměstnavatele, tak musí být proveden dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu nebo do poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Danou povinnost ukládá zaměstnavatelům zákon o povinném pojistném na zdravotní pojištění § 3 odstavce 9 a 10.

Doplatek a dopočet pojistného na zdravotní pojištění se neprovádí úplně u všech zaměstnanců s nízkým příjmem

Povinnost dopočtu a doplatku zdravotního pojištění se nemusí týkat úplně každého zaměstnance s nízkými příjmy, to znamená ne úplně vždy a u každého zaměstnance si musí zaměstnavatel s touto povinností dělat starosti. Jsou totiž opět zákonem dány situace, kdy dopočet a doplatek u zaměstnance netřeba řešit.

Povinnost dopočtu a doplatku pojistného do minima není, pokud má zaměstnavatel u daného zaměstnance doloženo, že:

Je státním pojištěncem a platí za něho zdravotní pojištění stát a neplatí pro něho minimální vyměřovací základ.

Pokud daný zaměstnanec současně pracoval ještě u dalšího zaměstnavatele, který mu potvrzením doložil, že za něho pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu odvedl.

Pokud zaměstnanec doložil, že současně při zaměstnání ještě podniká jako OSVČ a odvádí zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Zaměstnavatel samozřejmě musí řešit i případné nesrovnalosti kolem pojistného, proto je důležité  zaměstnancům připomínat nahlašování případných změn ohledně zdravotního pojištění

Z výše uvedených řádků jednoznačně plyne, že zaměstnavatel má klíčovou odpovědnost za to, aby pojistné na zdravotní pojištění bylo u každého zaměstnance odvedeno tak, jak ukládá zákon. Pokud vzniknou nesrovnalosti a za uvedeného pojištěnce je odváděno pojistné ještě někým dalším, například je zaměstnanec zaměstnán ještě i u dalšího zaměstnavatele nebo se stane státním pojištěncem a je zaplaceno pojistné vyšší, je nutné situaci srovnat do pořádku. U každého přijímaného zaměstnance by si měl zaměstnavatel hned zjistit, jak je to s jeho zdravotním pojištěním a vyžádat si čestné prohlášení o tom, že nemá dané pojištění hrazeno státem, není samoplátce ani OSVČ a pojistné za něho neodvádí ani jiný zaměstnavatel, a že pokud by v dané oblasti došlo ke změnám, tak mu je zaměstnanec nejpozději do osmi dnů nahlásí. Povinnost nahlašování změn ohledně zdravotního pojištění zaměstnavateli mají zaměstnanci ze zákona, ale mnozí na ni zapomínají, nebo o ní nevědí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Datum článku: 01. 07. 2022

Za cesty do a ze zaměstnání utratí nejeden zaměstnanec nemalou položku. I to může být někdy důvod, proč se…

Více informací
Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Změna v přidanění zaměstnaneckých vozidel od července 2022

Změna v přidanění zaměstnaneckých vozidel od července 2022

Datum článku: 27. 06. 2022

Možnost bezplatného používání vozidla zaměstnavatele nejen ke služebním ale i soukromým účelům znamená pro…

Více informací
Zdravotní a sociální pojištění a práce v zahraničí

Zdravotní a sociální pojištění a práce v zahraničí

Datum článku: 21. 06. 2022

Letní období láká třeba jen k vyzkoušení práce v zahraničí ještě více než jiná část roku. Vždy když se…

Více informací