Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změna v roce 2022 ve výpočtu penále OSVČ za neuhrazené zdravotní pojištěni

Nehrazené či chybně hrazené zdravotní pojištění znamená pro OSVČ a nejen pro ně, i v roce 2022 velmi nepříjemný problém.  Je důležité si uvědomovat, že za každý den nehrazení zdravotního pojištění vždy nabíhá penále z prodlení, které zvyšuje částku dluhu a navíc od 1. 1. 2022 se změnil způsob výpočtu tohoto penále.

Změna v roce 2022 ve výpočtu penále OSVČ za neuhrazené zdravotní 2.jpg
Datum článku: 07. 03. 2022

Penále u zdravotního pojištění  v roce 2022 je 0,0322% za každý den, kdy pojistné zaplaceno není, nebo je hrazeno chybně

Správnou a včasnou platbu zdravotního pojištění si OSVČ musí hlídat i v roce 2022. Uvedená platba patří k základním povinnostem, které musí mít podnikatel každý měsíc řádně splněny.

Nehrazení zdravotního pojištění nebo nesprávná výše úhrady vždy znamená mít u zdravotní pojišťovny dluh a s ním spojené penále. Penále nabíhá vždy za každý den, kdy pojistné není uhrazeno nebo je uhrazeno v nesprávné výši a postih se nezastaví, dokud není celá částka řádně zaplacena.

Sazba zdravotního pojištění se v roce 2022 proti minulým letům nezměnila a je stále 13,5% z výše aktuální průměrné mzdy. OSVČ musí za každý měsíc roku 2022 odvést povinně zálohu alespoň v minimální výši, která činí 2627 Kč.

Zdravotní pojišťovny dlužné pojistné samozřejmě vymáhají, dokonce to mají povinně uloženo zákonem a činí tak samozřejmě i v uvedeném roce. Od 1. 1. 2022 se navíc změnil způsob výpočtu penále u daného pojištění. V zákoně 592/1992 o veřejném zdravotním pojištění došlo ke změně v § 18 a výše penále se odvozuje podle výše úroků z prodlení, která odpovídá ročně výši reposazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Konkrétně to znamená, že uvedené penále od 1. 1. 2022 je 0,0322% z dlužné částky za každý den, kdy je dluh neuhrazen.

Dlužné pojistné je dlužník vždy povinen uhradit

Dlužné pojistné včetně penále je dlužník povinen vždy uhradit zdravotní pojišťovně, u které dluh vznikl. Pohledávky za nezaplacené pojištění či pojištění zaplacené v nesprávné výši pojišťovny vymáhají po dlužnících dlouhodobě často exekučně. Změnou zdravotní pojišťovny či spoléháním na promlčení se problém dlužníka ještě více zkomplikuje a nevyřeší.

Pokud už k dluhu dojde je nutné co nejdříve kontaktovat nejbližší pobočku pojišťovny dle bydliště dlužníka a zjistit si přesnou výši dluhu i čeho se dluh týká. Pokud má dlužník k dispozici potřebné finanční prostředky, měl by celý dluh ve vlastním zájmu, co nejrychleji uhradit. Pokud dlužník nemá na zaplacení celého dluhu, měl by si ve vlastním zájmu co nejrychleji požádat o možnost postupného splácení.

Nevymáhá se jedině, pokud je dlužné pojistné za kalendářní rok nižší než 50 Kč za jeden rok a penále se nevymáhá, pokud je nižší než 100 Kč za celý rok.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

U stavebního spoření možná skončí státní podpora, a co bude dál?

U stavebního spoření možná skončí státní podpora, a co bude dál?

Datum článku: 24. 08. 2022

Stavební spoření je v ohrožení, respektive v ohrožení je příspěvek státu, který je střadatelům vyplácen,…

Více informací
Novela o ochraně spotřebitele má přinést lepší vymahatelnost povinností podnikatelů

Novela o ochraně spotřebitele má přinést lepší vymahatelnost povinností podnikatelů

Datum článku: 19. 08. 2022

Ochraně spotřebitele je nutné stále věnovat pozornost i v oblasti zákonných úprav, aby odpovídala aktuálním…

Více informací
Řízení už v sedmnácti s dohledem nebo řidičák na zkoušku jsou novinky v silničním zákoně zřejmě platné od roku 2024

Řízení už v sedmnácti s dohledem nebo řidičák na zkoušku jsou novinky v silničním zákoně zřejmě platné od roku 2024

Datum článku: 25. 07. 2022

Intenzivně se chystá novelizace silničního zákona, která by měla posílit bezpečnost na silnicích, ale přesto dát…

Více informací
Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Datum článku: 21. 07. 2022

Inflační veletoče a neustálý prudký nárůst cen znovu od července 2022 změnily výši nezabavitelného minima pro…

Více informací