Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

E-maily bez elektronického podpisu, kdy na ně musí úřad reagovat a kdy ne

Na některé e-maily, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem nemusí úřady reagovat a chyby se přitom nedopouští, umožňuje to nová metodika ministerstva vnitra.

E-maily bez elektronického podpisu kdy na ně musí úřad reagovat a kdy ne.jpg
Datum článku: 27. 05. 2015

Úřady již mají jasné pokyny jak vyřizovat e-maily v případě chybějícího elektronického podpisu. Jsou jasně stanoveny případy, kdy nepřítomnost elektronického podpisu nemá na vyřizování dané věci žádný vliv. A naopak jsou situace, kdy je vhodné v zájmu podatele i nekomplikovaného jednání obou stran, podatele poučit o nutnosti doplnění uvedeného podpisu v souvislosti s vyřizováním dané záležitosti. Poučení podatele ovšem není úředníkům stanoveno jako povinnost.

E-maily na které musí úředníci zareagovat bez ohledu na elektronický podpis

Žádost o informace zaslaná elektronickou poštou nemusí obsahovat elektronický podpis žadatele a i přes tuto skutečnost je žádostí řádnou a úřad ji musí vyřídit způsobem, který mu ukládá zákon. Uvedená žádost však musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny.
Podnět je i bez elektronického podpisu podnětem řádným, úřad se jím musí zabývat a vyřídit jej zákonem stanoveným způsobem.

E-maily na které má vliv přítomnost elektronického podpisu

Elektronické podání vybavené elektronickým podpisem se stává subjektem řádného podání v okamžiku, kdy dorazí na podatelnu příslušného úřadu nebo na jinou jeho elektronickou adresu. Uvedené neplatí v okamžiku, kdy se podání nedostane do dispozice úřadu. Podání je možné učinit také bez elektronického podpisu. Ale v uvedeném případě pak musí být potvrzeno případně doplněno řádným způsobem, jinak tento úkon podáním není.
Podání bez elektronického podpisu, které nebude v zákonné pětidenní lhůtě řádně doplněno či potvrzeno, se nestane podáním ve smyslu správního řádu a nemá tak žádné procesní účinky.
Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu k doplnění nebo potvrzení tohoto úkonu řádným způsobem.
Poučováním podatele o nutnosti potvrzení či doplnění úkonu, který není vybaven elektronickým podpisem, je však vhodné, pokud je toto reálně možné s ohledem na princip dobré správy. V takovém případě je potřeba podatele poučit v takovém čase a způsobem, který mu umožní stihnou onu lhůtu pěti dnů od doručení formálně vadného úkonu pro nápravu uvedené věci. Nedostatek poučení může mít vliv na běh lhůt, ale nejedná se o nesprávný úřední postup.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Hromadné rušení matrik v obcích nebude, ale změní se jejich financování

Hromadné rušení matrik v obcích nebude, ale změní se jejich financování

Datum článku: 29. 05. 2018

Kvůli nejistotě kolem existence matrik v obcích a jejich financování, plánují dnes starostové několika menších…

Více informací
E-faktura nedělá problémy firmám, ale veřejné správě

E-faktura nedělá problémy firmám, ale veřejné správě

Datum článku: 19. 10. 2017

Elektronická komunikace a elektronické účetní doklady jsou stále přirozenější realitou dneška. Mnohde už si…

Více informací
Chyba úředníků nesmí trestat důchodce

Chyba úředníků nesmí trestat důchodce

Datum článku: 21. 09. 2017

Chybovat je lidské a může se tak stát i při výpočtu důchodu, ale důchodce za ni nesmí trpět, pokud na ní nenese…

Více informací
Tvrdost pokut vzešlých z GDPR by úřadům měla zmírnit novela

Tvrdost pokut vzešlých z GDPR by úřadům měla zmírnit novela

Datum článku: 01. 09. 2017

Vyladit tuzemské podmínky ochrany osobních údajů s evropskou právní úpravou GDPR, tak aby citlivým údajům byla…

Více informací