Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Elektronické podpisy budou od roku 2016 jiné

Ekektronizace a elektronická komunikace už je neodmyslitelnou součástí našich životů. Tento sektor se však trvale a rychle mění a stejně flexibilní tedy musí být i ti kdož elektronickou komunikaci profesně musí nebo i pouze neprofesně chtějí využívat. V polovině roku 2016 přijdou změny a podnikatelé i nepodnikatelé se s nimi budou muset vyrovnat.

Elektronické podpisy budou od roku 2016 jiné.jpg
Datum článku: 14. 12. 2015

Elektronické podpisy odpovídající EU, ale jaké to budou ještě není jasné

Stejně jako mnoho jiných důležitých věcí musí se i elektronická komunikace v rámci EU sjednotit. Elektronická komunikace, identifikace i služby musí být v rámci EU nejen jednoznačně srozumitelné a rychlé, ale prioritou je především jednotné a vysoké zabezpečení národních systémů při jejich vzájemné funkčnosti a provázanosti. To má zajistit jednotné nařízení eIDAS pro danou problematiku se kterým se musí popasovat i náš stát. Abychom se v tomto ohledu mohli k unijní rodině přiřadit, budeme muset udělat nejrůznější administrativní a legislativní úpravy a změny ve fungování a používání elektronické komunikace.

Do 1.7.2016 se musí sladit e-podpisy pak přijde ke slovu použití e-průkazů

Do prvního července 2016 si všichni podnikatelé i fyzické osoby, které chtějí a budou chtít používat elektronický podpis musí pořídit takový, který je zaštítěn kvalifikovanou certifikační autoritou a je tudíž po všech stránkách důvěryhodný.
Velká komplikace je však v tom, že zatím není jednoznačně stanoveno, kdo všechno bude uvedenou neochvějnou důvěru užívat, a tedy bude moci být poskytovatelem těchto podpisů. Půjde zřejmě o I.CA a další i komerční subjekty. Právnické osoby budou navíc využívat ke komunikaci i elektronické pečetě a tady zatím leží onen kámen úrazu. Bude potřeba co nejrychleji striktně a srozumitelně stanovit uvedené „povolané, vyvolené poskytovatele“ certifikačních služeb. Firmy i úřady potřebují mít co nejdříve jasno jakým podpisem, u právnických osob pečetí je třeba vybavit příslušný dokument, jako je třeba kontrolní hlášení k DPH, aby obsahovalo ten správný druh identifikace a tím pádem prošlo a byla splněna příslušná daňová povinnost.
Komplikovanější bude i použití elektronických faktur, které doposud mohou mít jednotnou identifikační podpisovou značku bez odlišení pro fyzické i právnické osoby. Jenže uvedený postup již od července příštího roku možný nebude a právnické osoby budou muset tento dokument opatřit onou pečetí, aby byl platný a přijatelný. Jak už je uvedeno výše není zatím zcela zpřesněn postup elektronické identifikace podnikajících subjektů. Co však jisté je, že rok 2016 se blíží a pokud se problém rychle nevyřeší nervozita podnikatelů poroste, což podnikání ani stabilizaci daňového systému neprospěje.

Další otázkou s nejistou jasností je zavedení elektronického občanského průkazu, který má být od roku 2018 postaven při identifikačním procesu osoby na stejnou úroveň jako jeho papírový protějšek a právnické i fyzické osoby musí být na území celé EU jednoznačně identifikovatelné ať předloží tu či onu formu dokladu.
Až se uvedenou situaci podaří zvládnout a všechny snahy jsou směrovány k tomu, aby udaným termínům bylo vyhověno pak již soudy ani orgány státní správy nebudou moci elektronickou komunikaci a dokumentaci odmítat pro nedůvěryhodnost a elektronická i papírová komunikace i podpisy budou rovnocenné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňové přiznání v roce 2018, kdo je musí podávat a do kdy

Daňové přiznání v roce 2018, kdo je musí podávat a do kdy

Datum článku: 05. 02. 2018

I v roce 2018 musí mnoho občanů splnit povinnost vůči správě daní a podat na finančním úřadě daňové…

Více informací
E-faktura nedělá problémy firmám, ale veřejné správě

E-faktura nedělá problémy firmám, ale veřejné správě

Datum článku: 19. 10. 2017

Elektronická komunikace a elektronické účetní doklady jsou stále přirozenější realitou dneška. Mnohde už si…

Více informací
Nové čipové občanské průkazy a Portál občana usnadní úřední komunikaci

Nové čipové občanské průkazy a Portál občana usnadní úřední komunikaci

Datum článku: 19. 07. 2017

Vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí a hlavně získávání výpisů z rejstříků má být…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude ve dvou verzích

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude ve dvou verzích

Datum článku: 07. 10. 2016

Čím měně administrativy, tím volněji může daňový poplatník dýchat a snáze dostojí všem svým povinnostem.…

Více informací