Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Elektronizace pracovněprávních dokumentů má více výhod než nevýhod

Elektronizace i v oblasti pracovněprávní agendy sílí, přechází na ni stále více zaměstnavatelů a police prohýbající se v kancelářích pod tíhou papírových dokumentů se uvolňují. Menší zaměstnavatelé, ale přesto ještě někdy dávají papírové dokumentaci před elektronickou přednost s poukazem na to, že je pro ně elektronická dokumentace příliš nákladná a nepotřebná záležitost. Jak to tedy s uvedenou věcí vlastně je?

Elektronizace pracovněprávních dokumentů má více výhod 2.jpg
Datum článku: 14. 09. 2022

Dokumentace v elektronické podobě je proti papírové přehlednější, skladnější i více chráněná

V dnešní době stále rychlejšího technologického postupu, kdy jsou nejrůznější elektronická zařízení už běžnou součástí denního konání téměř všech generací, je i dokumentace všeho druhu v elektronické podobě jevem nejen stále rozšířenějším, ale i potřebným.

Mít firemní dokumentaci včetně personální v elektronické podobě se vyplatí nejen velkým firmám, ale i živnostníkům. Důležité je myslet na to, že dokumentaci ohledně zaměstnanců je ze zákona povinné delší dobu, než jiné materiály pečlivě uchovávat čili archivovat. A právě v archivaci má elektronizace dokumentů ty největší přednosti.

Dokumentaci ohledně zaměstnanců musí zaměstnavatel povinně uchovávat v přehledném čitelném stavu 10 a někdy více let. Personální dokumentace ve firmě musí být dohledatelná i o zaměstnancích, kteří již firmu opustili i třeba z důvodu odchodu do důchodu. Uchovat tyto doklady tak, aby byly stále dobře čitelné, zabezpečené a kdykoli po ruce, je mnohem těžší v papírové verzi než v elektronické. Problém u papírových dokladů a nejen těch personálních může být i s rychlým dohledáním a elektronická forma má tudíž opět jednoznačně navrch. I ve stovkách elektronických dokladů lze nalézt potřebné během pár minut včetně konkrétních odstavců či vět.

Dalším segmentem, kde elektronizace má stále nezastupitelnější úlohu je zabezpečení. Ochrana osobních údajů je dnes záležitostí, na kterou zákon klade stále větší důraz. Kontrol správného zacházení a zabezpečení citlivých údajů přibývá a přibývat bude. Samozřejmě i elektronická data je třeba držet v bezpečí, ale jde to mnohem rychleji a důsledněji než u papírové formy dokumentace. Nejen personální počítače, ale i tablety či mobilní telefony je možné, kromě základního ochranného softwaru vybavit takovou ochranou dat, jakou například podnikatel ke své činnosti potřebuje.

Úskalím při elektronizaci dokumentů včetně těch personálních může být jejich doručování zaměstnancům, náklady na zajištění elektronického podepisování a náklady na to, aby proces elektronizace byl nastaven k bezchybnému fungování oněch dokumentů

Jakkoli předchozí řádky ukazují elektronizaci dokumentace jako nesporně přínosnou záležitost, tak samozřejmě určitá úskalí, hlavně při zavádění elektronického systému a přechodu z papírové formy nastat mohou. Samozřejmě se věc na začátku neobejde bez investic menších či větších finančních prostředků, aby záležitost mohla fungovat. Pokud má být v elektronické formě zaměstnanecká dokumentace je třeba mít zařízení pro elektronické podepisování. Nutné bude také nastavit elektronický systém procesů zaměstnavatele tak, aby elektronické podepisování bylo možné. A dalším zádrhelem může být nutnost doručování některých dokumentů zaměstnancům, jen určitým zákonem předepsaným způsobem, kde elektronická cesta zatím není možná. Situace i na poli zákonem stanovených pravidel se mění a postupuje a dá se předpokládat, že i tento problém se postupující elektronizací přirozeně vyřeší úpravou oněch zákonných pravidel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Na podporu velkých firem ohledně energií vyčlení vláda 30 miliard Kč

Na podporu velkých firem ohledně energií vyčlení vláda 30 miliard Kč

Datum článku: 16. 09. 2022

V pondělí představila vláda svůj plán na to, jak zastropováním vysokých cen energií pomůže domácnostem…

Více informací
Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Datum článku: 12. 09. 2022

Na první pohled se může zdát, že největší problémy, které dnes firmy musí řešit, jsou vysoké ceny energií…

Více informací
Nejedna firma se chystá ještě během září 2022 přidat zaměstnancům na stravování

Nejedna firma se chystá ještě během září 2022 přidat zaměstnancům na stravování

Datum článku: 09. 09. 2022

I když většina firem v současné době zvažuje výdaje více než kdy dříve, přesto se nejedna chystá ještě teď…

Více informací
Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

Datum článku: 08. 09. 2022

V dnešní době má již není výjimkou studium a získávání odborné profesní způsobilosti našich občanů…

Více informací