Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Faktický pracovní poměr je poměr uzavřený bez pracovní smlouvy případně dohody, ale i tento vztah podléhá zákoníku práce

Pracovní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci mohou vznikat nejrůznějšími způsoby. Většina těchto vztahů vzniká, tak jak z právního hlediska má, a to na základě platně uzavřené pracovní smlouvy o pracovním poměru mezi zaměstnavatelem či zaměstnancem nebo na základě uzavření některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Ale na straně druhé pracovní poměr může vzniknout dokonce i bez pracovní smlouvy, tedy jako takzvaný pracovní poměr faktický což je však velmi nezodpovědná záležitost pro obě strany pracovního vztahu a velké problémy může přinést zejména zaměstnavateli.

Faktický pracovní poměr je poměr uzavřený bez pracovní smlouvy případně dohody, ale i tento vztah  2.jpg
Datum článku: 04. 06. 2021

Faktický pracovní poměr uzavřený bez platné pracovní smlouvy či dohody je pro zaměstnavatele nebezpečným krokem, který většinou způsobuje nepříjemnosti končící u soudů

Jak napovídá úvod tohoto článku i pracovně právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se dá uzavírat různými způsoby. Těmito různými způsoby je tentokrát myšleno, že to jde, tak jako mnoho věcí, nejen způsobem žádaným a určeným přesnými zákonnými pravidly, ale bohužel je zde i cesta nedoporučovaná, kdy nevznikne platný pracovněprávní vztah, ale přesto dochází k výkonu sjednané práce. Uvedený postup je neodpovědným a rizikovým jednáním, jak toho, kdo zaměstnává, tak toho, kdo uloženou práci přijímá a koná. V případě dané spolupráce se totiž jedná o takzvaný faktický pracovní poměr, což znamená právem nekvalifikovaný vztah, který oběma stranám může způsobit závažné komplikace, zejména pokud dojde k pracovnímu úrazu, má být řešena náhrada škody či když se řeší ukončení této spolupráce.

Faktický pracovní poměr je totiž pracovní poměr, který nevznikl na základě platné pracovní smlouvy a nevznikl ani na základě některé ze zákonem uznávaných dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ. V případě faktického pracovního poměru nevzniká smluvní pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tedy vztah podložený smluvně či dohodou, jak jej uznává zákon. V daném případě jde z hlediska práva o vztah právně nekvalifikovaný, který vzniká tím, že fyzická osoba pracuje pro zaměstnavatele bez pracovní smlouvy, čili koná pro tohoto zaměstnavatele s jeho vědomím a dle jeho pokynů závislou práci ačkoli mezi nimi nevznikl platný pracovněprávní vztah zajištěný právě pracovní smlouvou či některou z výše uvedených dohod. V daném případě se tedy ze zákona nejedná o pracovní poměr vzniklý jako pevně provázaný komplex práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale jedná se pouze o dílčí právem neaprobovaný faktický vztah.

Uvedené však neznamená, že právo nechává daný faktický vztah bez povšimnutí. Právo naopak říká, že i v případě faktického pracovního poměru jde o pracovněprávní vztah, který podléhá pracovněprávním předpisům a zaměstnanci v tomto pracovním poměru, náleží z velké části stejná práva a povinnosti jako zaměstnancům, kteří mají poměr podložen pracovní smlouvou či některou dohod konaných mimo pracovní poměr.

Zaměstnanec při faktickém pracovním poměru se může u zaměstnavatele domáhat svého práva na mzdu, náhradu škody za úraz i nároku na dovolenou, ale s neplatným ukončením pracovního poměru ani u soudů nepochodí

Zásadní je, že i zaměstnanec pracující v uvedeném faktickém pracovním poměru má právo za svou práci na mzdu za fakticky vykonanou práci, ale má i právo na dovolenou či na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance. A je zde i právo na náhradu škody, za níž odpovídá zaměstnavatel včetně odškodnění pracovního úrazu.

Co však zaměstnanci při faktickém pracovním poměru nevzniká, jsou nároky, které se vztahují k neplatnému ukončení pracovněprávního vztahu. Což v realitě znamená, že uvedený vztah může zaměstnavatel kdykoli se zaměstnancem ukončit a zaměstnanec se nemůže bránit tím, že uvedený vztah byl ukončen neplatně. Protože nároky z neplatně ukončeného pracovního poměru lze podle zákona uplatňovat jen u pracovního poměru platně vzniklého na základě platné pracovní smlouvy nebo dohod. Klíčovou roli pro daný postup zde totiž hraje neplatnost při zániku pracovního poměru a nikoli při jeho vzniku a faktický pracovní poměr právně vlastně neexistuje, nevznikl platnou pracovní smlouvou, tudíž nemůže být rozvázán čili ukončen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací