Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Faktický pracovní poměr je poměr uzavřený bez pracovní smlouvy případně dohody, ale i tento vztah podléhá zákoníku práce

Pracovní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci mohou vznikat nejrůznějšími způsoby. Většina těchto vztahů vzniká, tak jak z právního hlediska má, a to na základě platně uzavřené pracovní smlouvy o pracovním poměru mezi zaměstnavatelem či zaměstnancem nebo na základě uzavření některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Ale na straně druhé pracovní poměr může vzniknout dokonce i bez pracovní smlouvy, tedy jako takzvaný pracovní poměr faktický což je však velmi nezodpovědná záležitost pro obě strany pracovního vztahu a velké problémy může přinést zejména zaměstnavateli.

Faktický pracovní poměr je poměr uzavřený bez pracovní smlouvy případně dohody, ale i tento vztah  2.jpg
Datum článku: 04. 06. 2021

Faktický pracovní poměr uzavřený bez platné pracovní smlouvy či dohody je pro zaměstnavatele nebezpečným krokem, který většinou způsobuje nepříjemnosti končící u soudů

Jak napovídá úvod tohoto článku i pracovně právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se dá uzavírat různými způsoby. Těmito různými způsoby je tentokrát myšleno, že to jde, tak jako mnoho věcí, nejen způsobem žádaným a určeným přesnými zákonnými pravidly, ale bohužel je zde i cesta nedoporučovaná, kdy nevznikne platný pracovněprávní vztah, ale přesto dochází k výkonu sjednané práce. Uvedený postup je neodpovědným a rizikovým jednáním, jak toho, kdo zaměstnává, tak toho, kdo uloženou práci přijímá a koná. V případě dané spolupráce se totiž jedná o takzvaný faktický pracovní poměr, což znamená právem nekvalifikovaný vztah, který oběma stranám může způsobit závažné komplikace, zejména pokud dojde k pracovnímu úrazu, má být řešena náhrada škody či když se řeší ukončení této spolupráce.

Faktický pracovní poměr je totiž pracovní poměr, který nevznikl na základě platné pracovní smlouvy a nevznikl ani na základě některé ze zákonem uznávaných dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ. V případě faktického pracovního poměru nevzniká smluvní pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tedy vztah podložený smluvně či dohodou, jak jej uznává zákon. V daném případě jde z hlediska práva o vztah právně nekvalifikovaný, který vzniká tím, že fyzická osoba pracuje pro zaměstnavatele bez pracovní smlouvy, čili koná pro tohoto zaměstnavatele s jeho vědomím a dle jeho pokynů závislou práci ačkoli mezi nimi nevznikl platný pracovněprávní vztah zajištěný právě pracovní smlouvou či některou z výše uvedených dohod. V daném případě se tedy ze zákona nejedná o pracovní poměr vzniklý jako pevně provázaný komplex práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale jedná se pouze o dílčí právem neaprobovaný faktický vztah.

Uvedené však neznamená, že právo nechává daný faktický vztah bez povšimnutí. Právo naopak říká, že i v případě faktického pracovního poměru jde o pracovněprávní vztah, který podléhá pracovněprávním předpisům a zaměstnanci v tomto pracovním poměru, náleží z velké části stejná práva a povinnosti jako zaměstnancům, kteří mají poměr podložen pracovní smlouvou či některou dohod konaných mimo pracovní poměr.

Zaměstnanec při faktickém pracovním poměru se může u zaměstnavatele domáhat svého práva na mzdu, náhradu škody za úraz i nároku na dovolenou, ale s neplatným ukončením pracovního poměru ani u soudů nepochodí

Zásadní je, že i zaměstnanec pracující v uvedeném faktickém pracovním poměru má právo za svou práci na mzdu za fakticky vykonanou práci, ale má i právo na dovolenou či na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance. A je zde i právo na náhradu škody, za níž odpovídá zaměstnavatel včetně odškodnění pracovního úrazu.

Co však zaměstnanci při faktickém pracovním poměru nevzniká, jsou nároky, které se vztahují k neplatnému ukončení pracovněprávního vztahu. Což v realitě znamená, že uvedený vztah může zaměstnavatel kdykoli se zaměstnancem ukončit a zaměstnanec se nemůže bránit tím, že uvedený vztah byl ukončen neplatně. Protože nároky z neplatně ukončeného pracovního poměru lze podle zákona uplatňovat jen u pracovního poměru platně vzniklého na základě platné pracovní smlouvy nebo dohod. Klíčovou roli pro daný postup zde totiž hraje neplatnost při zániku pracovního poměru a nikoli při jeho vzniku a faktický pracovní poměr právně vlastně neexistuje, nevznikl platnou pracovní smlouvou, tudíž nemůže být rozvázán čili ukončen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací