Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Formuláře dokládající účel cesty jsou na 21 dnů při cestách mimo okres nutností avšak i v rámci okresu je dobré doklad mít

Z důvodů stále se zhoršující epidemické situace související s onemocněním COVID-19 zavedla vláda ČR od půlnoci z 28. února 2021 na prvního března zásadní omezení pohybu obyvatel. Občané mohou konat jen cesty nutné z důvodů pracovních, zajištění základních životních potřeb či důvodů zdravotních. Pokud občan z uvedených důvodů potřebuje cestovat mimo hranice okresu, ve kterém bydlí, neobejde se bez formuláře, kterým v případě kontroly doloží účel cesty. Doklad o místě bydliště a o účelu cesty se hodí i při pohybu v rámci místa bydliště.

Formuláře dokládající účel cesty jsou na 21 dnů při cestách mimo okres nutností avšak i v rámci okresu je  2.jpg
Datum článku: 01. 03. 2021

Od pondělí 1. března 2021 je při opuštění domova důležité mít u sebe doklad o tom, kde bydlíte a pro opuštění okresu i doklad o účelu cesty mimo okres

Osobní i další doklady jsou vždy velmi důležitými dokumenty, které dokazují naši identitu, příslušnost k určitému místu či nejrůznější práva. Doklady je třeba mít u sebe ve chvíli, kdy je nutné doložit zásadní skutečnosti úředním osobám a složkám zajišťujícím kontrolu nad dodržováním zákonů a pořádku v zemi.

Uvedené platí více než kdy dříve od pondělí 1. března 2021 po dobu následujících jedenadvaceti dnů pro všechny občany ČR. Po uvedené období vláda zásadně omezila volný pohyb osob. Občané se mohou vzdalovat z domova jen z důležitých důvodů cest do zaměstnání, pro obstarávání nutných, nákupů, za účelem návštěvy lékaře, vyřízení úředních záležitostí či konání zdravotních procházek či individuálních sportovních aktivit.

Vždy když občan bude opouštět z některého z uvedených důvodů domácnost, bude důležité mít u sebe alespoň nějaký doklad, který prokáže, že se pohybuje na území obce, kde má trvalé bydliště, případně má jeho přítomnost jiný výše uvedený účel to znamená, cestuje za zaměstnáním, výkonem služebních, povinností, k lékaři, zajištění nezbytné pomoci blízkým, za účelem sousedské výpomoci a v podobných nezbytných záležitostech.

Pokud občan při své cestě překračuje hranice okresu, musí mít povinně vždy nějaký formulář, kterým doloží účel své cesty například potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce nebo čestné prohlášení, v němž bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Doklad je třeba předložit při případné kontrole policii či kontrole, které budou dohlížet na dodržování uvedených opatření.

Formuláře lze vytisknout z webu Ministerstva vnitra nebo je možné použít jiné dokumenty dokládající účel cesty žádanka na ošetření u lékaře či podobný doklad

Doklady, kterými osoba bude při případné kontrole dokazovat, proč cestuje nebo se pohybuje, na území jiného okresu musí být vždy takový, aby si kontrolní orgán případně mohl účel ověřit. To znamená, že doklad by měl vždy obsahovat sídlo a telefonní číslo zaměstnavatele, žádanka od lékaře adresu a kontakt na uvedeného lékaře. Podobné je to i v případě čestného prohlášení, kterým bude občan dokládat svoji účast například na pohřbu příbuzného či jiné podobné povolené záležitosti.

Formuláře potvrzení zaměstnavatele pro zaměstnance na cestování do práce i čestné prohlášení si lze stáhnout na webu Ministerstva vnitra ČR nebo si případně může zaměstnavatel vytvořit i vlastní dokument tohoto typu s potřebnými údaji.

Nelze libovolně přejíždět ani třeba na chatu či za sportem nebo příbuznými

Uvedené omezení pohybu je skutečně zásadní, jeho dodržování bude kontrolováno a jedinec musí skutečně zvažovat, co je závažnou potřebou a čeho se musí na uvedené období vzdát.

Není povoleno mezi okresy pravidelně přejíždět na chalupu ani za příbuznými či přítelkyní/přítelem, pokud se nejedná o poskytnutí nezbytně nutné pomoci případně sousedské výpomoci. Jak je uvedeno výše potřebu pomoci, doprovod k lékaři atd., je nutné vždy doložit.

Pokud jedinec chce uvedené období omezení pohybu trávit na své soukromé chatě či chalupě nebo na uvedeném zařízení svých přátel, může tak učinit, ale musí se na uvedené chatě či chalupě zdržovat po celou dobu trvání uvedeného omezení.

Individuální sportovní aktivity a procházky v přírodě jsou povoleny každému pouze na území obce, kde trvale bydlí, popřípadě obce, kde má dotyčná osoba objekt k rekreaci, na němž se po dobu omezení zdržuje, viz výše.

Opatření se vztahuje i na očkované a lidi, kteří již COVID prodělali a za nedodržování hrozí pokuta až 20 000 Kč

Výše popsaná pravidla a opatření platí pro všechny osoby na území ČR včetně osob, které jsou již očkovány nebo nemoc COVID-19 prodělaly. Nedodržování uvedených nařízení znamená pokutu na místě 10 000 Kč nebo až 20 000 Kč při správním řízení. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Ošetřovné při částečném návratu dětí do škol

Ošetřovné při částečném návratu dětí do škol

Datum článku: 09. 04. 2021

Otázka krizového ošetřovného na děti zůstává pro zaměstnané rodiče stále aktuální záležitostí, i když je…

Více informací
Zdravotní pojištění zaměstnance musí být odvedeno i při překážkách v práci na straně zaměstnavatele vždy nejméně z minimálního vyměřovacího základu

Zdravotní pojištění zaměstnance musí být odvedeno i při překážkách v práci na straně zaměstnavatele vždy nejméně z minimálního vyměřovacího základu

Datum článku: 07. 04. 2021

Odvody zdravotního pojištění za zaměstnance musí zaměstnavatelé, pokud nemají udělenu nějakou mimořádnou…

Více informací
Platba elektronických dálničních známek komplikuje život účetním

Platba elektronických dálničních známek komplikuje život účetním

Datum článku: 29. 03. 2021

Zařadit platbu podnikatele za elektronickou dálniční známku do účetnictví, není pro účetní úplně snadné,…

Více informací
Pracovní pohovory a zaškolování zaměstnanců online či v osobním kontaktu?  Ideální je kombinace obou forem

Pracovní pohovory a zaškolování zaměstnanců online či v osobním kontaktu? Ideální je kombinace obou forem

Datum článku: 25. 03. 2021

Řádění epidemie, které trvá už rok, donutilo zaměstnance i zaměstnavatele používat online postupy i v situacích,…

Více informací