Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

I v roce 2023 může OSVČ projít bez postihu podání daňového přiznání bez datové schránky, ale nelze na to spoléhat

Většina OSVČ již jistě přinejmenším zaznamenala, že rok 2023 ji automaticky nadělí hned brzy po svém začátku datovou schránku a bude nutné přes uvedené zařízení povinně komunikovat s úřady a zejména s úřadem finančním. Uvedené tedy současně přináší nevyhnutelnou povinnost podávání elektronického přiznání k dani. Může ještě i v roce 2023 projít podnikateli bez pokuty i přiznání v papírové formě?

I v roce 2023 může OSVČ projít bez postihu podání daňového přiznání bez datové schránky, ale nelze n 2.jpg
Datum článku: 13. 01. 2023

Pro počátek povinnosti podání přiznání k dani z příjmů v roce 2023 jedině datovou schránkou je rozhodující, kdy bude datová schránka aktivována ať už podnikatelem či automaticky

Povinnost všech podnikatelů podávat přiznání k dani pouze elektronicky s použitím datové schránky je již ukotvena v Daňovém řádu a její účinnost se rozběhla od 1. 1. 2023. Uvedená povinnost se vztahuje na všechny podnikající osoby bez výjimky a vztahuje se tedy i na ty nejmenší OSVČ i na OSVČ podnikající na vedlejší činnost i na podnikatele s přerušenou podnikatelskou činností.

Datové schránky od uvedeného 1. 1. 2023 zřizuje Ministerstvo vnitra ČR ze zákona automaticky všem podnikajícím osobám, které schránku ještě nemají nebo ji aktivně nepoužívají. Na to, že se nově datová schránka automaticky zřídí i podnikatelům, kteří datovku sice mají, ale neaktivní nebo si schránku nechali v minulosti zrušit, již upozornily i tyto stránky. Uvedené znamená, že datovou schránku bude mít každý podnikatel zřízenu státem, ať ji chce či nikoli a bude mít povinnost přes dané zařízení také se státem elektronicky komunikovat. Pokud podnikatel nebude uvedené povinnosti plnit, bude samozřejmě příslušným způsobem sankcionován. Protože podávání daňových přiznání, nejen toho k dani z příjmů, patří mezi základní povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu, tak je logické, že i tato povinnost musí být splněna prostřednictvím datové schránky a u velké části podnikatelů už to bude muset být i v roce 2023, to znamená u přiznání k dani z příjmů podávaném za rok 2022.

Jak naznačují řádky výše, podnikateli se však může ještě i letos podařit podat uvedené přiznání bez sankcí i v klasické papírové verzi. Rozhodujícím faktorem pro to, zda už bude muset být podání splněno jedině přes datovou schránku, nebo bude ještě regulérně přijato podání v klasické papírové verzi, bude zaktivnění oné státem zřízené datové schránky.

Pokud již podnikatel v době podávání přiznání v roce 2023 bude mít aktivní datovou schránku, tak musí být podání jedině elektronické, ale pokud schránka ještě aktivní nebude, může projít podání přiznání papírovou formou

Pokud již podnikatel v době podání přiznání v roce 2023 bude mít aktivní datovou schránku, musí podat přiznání jedině v elektronické podobě, protože jiná forma přiznání u něho nebude úřadem akceptována. Pokud OSVČ s aktivní datovou schránkou v roce 2023 podá přiznání jinak než v elektronické formě, nebude na takové podání brán zřetel a povinnost bude nesplněna a pokutována.

Pokud podnikatel v době podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023 ještě státem zřízenou datovou schránku mít nebude, nebo schránka bude ještě neaktivní ve lhůtě pro aktivaci a nebude mít současně jinou aktivní datovou schránku zřízenou již dříve z vlastní vůle, bude moci ještě povinnost podání uvedeného přiznání splnit na papírovém formuláři.

Datové schránky zřizované státem jsou podnikatelům zřizovány postupně v rozmezí od 1. 1. 2023 do konce března 2023 a ve stejné lhůtě jsou rozesílány i přístupové údaje k těmto schránkám. Přístupové údaje jsou podnikatelům zasílány klasickou poštou na adresu trvalého bydliště. Od chvíle doručení přihlašovacích údajů má podnikatel ze zákona lhůtu 15 dnů na provedení prvního přihlášení do datové schránky. Po uplynutí dané lhůty se datová schránka aktivuje automaticky. Od chvíle, kdy se datová schránka aktivuje, ať už přičiněním podnikatele nebo automaticky, tak už se podnikatel povinnosti elektronického podání nevyhne a neprojde ani argument, že do schránky nebylo možné se dostat.

Nikde však není stanoveno, že podnikatel musí s podáním přiznání k dani z příjmů v roce 2023 čekat na zřízení oné povinné datové schránky. Pokud se podnikatel rozhodne podat toto přiznání v papírové formě a dříve než mu bude datová schránka zřízena učinit, tak může a nečiní tím nic proti zákonu. Když se uvedené podání stihne ve lhůtě pro podání papírové formy přiznání a zároveň před aktivací povinné datové schránky, budou věci v pořádku.

Lhůta pro podávání papírové formy přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023 běží do 3. dubna 2023.

Povinnost elektronické formy přiznání může být již z dřívějška a spěch za každou cenu může přinést problémy

Připomínáme podnikatelům, že spěch s podáním přiznání kvůli vyhnutí se podání elektronickému, může přinést kromě stresu i další nepříjemné problémy.

Povinnost elektronické formy podání přiznání k dani z příjmů zde pro mnohé podnikatele byla stanovena zákonem již dávno před rokem 2023 a záležitostí s povinnými datovými schránkami. Pokud by někdo z těchto podnikatelů na to, že musí podat přiznání elektronicky, tak jej sankce za nepodání přiznání stejně nemine a povinnost bude muset správně splnit stejně.

Příliš brzy podávané přiznání k dani z příjmů může také znamenat, že povinnost bude třeba splnit ještě jednou, aby přiznání správně sedělo do vyhrazené lhůty a navazovalo na termíny lhůt navazujících povinností.

A v neposlední řadě u všech záležitostí platí, že v přílišném spěchu vzniká mnohem více chyb, které je následně potřeba napravovat a opravná či dodatečná přiznání se již elektronickému podání přes datovou schránku nevyhnou. Protože,  když už OSVČ datovou schránku mít bude a to bude mít nejpozději do konce března u každého podnikatele, budou se muset i všechna opravná či dodatečná přiznání k dani činit přes datovou schránku.

Na přiznání  podávané v elektronické formě datovou schránkou je více času než na papírovou verzi a platí to i v roce 2023

Důležitá věc, na kterou by si podnikatelé měli v souvislosti s elektronickým podáváním přiznání vzpomenout je to, že elektronické podání má určen pozdější termín, než papírová verze a je na něj tudíž více času, což platí i v roce 2023.

Již v minulých dvou letech platilo, že na přiznání k dani z příjmu elektronicky bez pomoci daňového poradce byl čas až do 2. května. Stejné pravidlo zůstává i v roce 2023, což znamená, že právě podnikatelé podávající přiznání k dani z příjmů prostřednictvím datové schránky bez asistence poradce mají na splnění čas až do 2. května 2023, což je poslední den lhůty.

Pokud bude podnikateli s podáním přiznání pomáhat daňový poradce, musí být podání také elektronické, ale lhůta na splnění je až do 1. 7. 2023

I v roce 2023 samozřejmě platí, že se podnikatel nemusí trápit s daňovým přiznáním sám, ale může za něho věc řešit daňový poradce I v daném případě musí být podání elektronické a lhůta na splnění je až do začátku července 2023.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací