Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu

I když vyplňování přehledů pro zdravotní pojišťovny asi nepatří k nejoblíbenějším činnostem osob samostatně výdělečně činných. Nelze se této povinnosti vyhnout. Pojďme se podívat jak na to a kde dávat pozor.

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu.jpg
Datum článku: 25. 02. 2015

Všechny OSVČ na něž se vztahuje povinnost podat daňové přiznání za příslušné zdaňovací období, musí následně do jednoho měsíce od tohoto úkonu vyplnit a podat také příslušný přehled pro zdravotní pojišťovnu.V letošním roce musí být tento krok učiněn do 4.května 2015. V případě že přiznání zpracovává daňový poradce musí být přehled odevzdán do 3.srpna 2015.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích se vztahuje na všechny osoby, které v předchozím roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost i v případě, když tato činnost trvala jen po část roku. Povinnost se týká i těch, kteří neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do limitu, kdy nemusí podávat daňové přiznání. Osoby, které nepodávají daňové přiznání musí odevzdat přehled pro příslušnou zdravotní pojišťovnu do 8.dubna 2015

Vlastní vyplňování přehledu

OSVČ si mohou vybrat zda budou vyplňovat klasický papírový formulář nebo zvolí elektronickou verzi. Elektronické formuláře po zadání příslušných údajů samostatně provedou mnohé výpočty a ušetří tím čas.

První část obsahuje identifikační údaje. Velmi důležité je zde uvést číslo pojištěnce, které se shoduje s rodným číslem. Dále je potřebné zde zaškrtnout jak jsou placeny zálohy a nezapomeňte zde vyplnit také e-mailovou adresu usnadní to komunikaci mezi vámi a pojišťovnou.

Druhá část je na vyplňování nejsložitější a často zde může docházet k chybám. Proto je důležité se této části věnovat více než jiným.
V této části pojištěnec uvádí měsíce ve kterých nebyl povinen jako pojištěnec platit zálohy, protože byl celý měsíc nemocen a pobíral nemocenskou z nemocenského pojištění nebo byl celý měsíc zaměstnán a odvody za něj činil zaměstnavatel.

Dále se v této části uvádí měsíce, ve kterých nebyl stanoven minimální vyměřovací základ, protože pojištěnec po celý tento měsíc splňoval některou z níže uvedených skutečností. Uvedené skutečnosti jsou.

  1. Plátcem pojistného byl stát, pojištěnec patřil do skupiny státních pojištěnců byl student, důchodce, rodič pobírající rodičovský příspěvek.
  2. Pojistné bylo z minimálního vyměřovacího základu v zaměstnání.
  3. Byly celý měsíc pobírány nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ.
  4. OSVČ byla celý měsíc osobou s těžkým tělesným nebo smyslovým postižením a je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  5. Bylo dosaženo věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale dotyčná OSVČ nesplnila další podmínky pro jeho přiznání.
  6. OSVČ pečovala osobně, celodenně a řádně o jedno dítě do sedmi let věku nebo o dvě a více dětí do patnácti let věku. Celodenní péče není splněna, když dítě bylo umístěno v předškolním zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně nebo dítě školou povinné bylo umístěno v zařízení na dobu přesahující školní vyučování. O celodenní péči se nejedná také v případě, že OSVČ umístí dítě do zařízení s celotýdenním nebo celoročním pobytem.

Při vypočítávání měsíců po které trvala výdělečná činnost se počítá i měsíc kdy výdělečná činnost začala, i když podnikání začínalo v půli nebo dokonce jen několik dnů před koncem měsíce. Pokud se vypočítávají měsíce k minimálnímu základu, počítají se pouze ty měsíce, když některá ze skutečnosti trvala celý kalendářní měsíc.

K chybám může dojít také v části čtvrté a páté tiskopisu, kde se doplní zadané příjmy a výdaje a opět se zde bude operovat s počtem měsíců výdělečné činnosti a počtem měsíců kdy platil minimální vyměřovací základ a doplní se zde zaplacené zálohy. Zde je opět výhoda v elektronickém formuláři, který po zadání dat příslušné částky, jako třeba doplatek zálohy sám dopočítá.

V případě vypočítaného přeplatku je nutné uvést, jak s přeplatkem naložit, jestli má být dále použit k úhradě záloh nebo jej chcete vyplatit. Vyplňování se zakončí tím, že se zaškrtne příslušné pole pro stanovení záloh na další období a je hotovo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Datum článku: 04. 06. 2020

Nemocenská je dávkou, která v situaci posledních týdnů a měsíců zajímá daleko větší část národa než kdykoli…

Více informací
Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Datum článku: 25. 05. 2020

Finanční správa upozorňuje žadatele o kompenzační bonus pro OSVČ na opakovaný problém, kdy se o uvedenou podporu…

Více informací
Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Datum článku: 22. 05. 2020

Každá činnost má svůj rub i líc a i v případě vyplácení pomoci a podpor je důležité kontrolovat, zda…

Více informací
Úvěrový program Covid III už je schválen vládou

Úvěrový program Covid III už je schválen vládou

Datum článku: 20. 05. 2020

Podnikatelé, kteří řeší finanční problémy vzniklé následky Koronaviru, mají naději, že se na ně dostane…

Více informací