Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jeden týden práce s dětmi na táboře může za určitých podmínek zaplatit stát

Léto se opět kvapem blíží a s ním i dětské tábory, na které se těší a chystají nejen děti a mládež, ale také všichni, kdo se budou o děti a vše kolem starat, aby daný tábor přinesl ty nejkrásnější nezapomenutelné zážitky. Velká část lidí, kteří tuto záslužnou práci dělají, ji dělá zcela bezplatně nebo jen za symbolickou odměnu pořádající organizace. Připomínáme však, že jeden týden takové práce může za určitých podmínek zaplatit i stát.

Jeden týden práce s dětmi na táboře může za určitých podmínek 2.jpg
Datum článku: 15. 06. 2022

Práce na dětském táboře v roce 2022 může být alespoň týden hrazena státem, pokud tábor pořádá právnická osoba s alespoň pětiletou historií v dané činnosti

Jak je uvedeno výše práce na dětských táborech, ale i jiných obdobných akcích pro děti včetně sportovních soustředění a výcviků je nejen krásná, ale vždy také záslužná a mimořádně odpovědná činnost nejen v případě oddílových vedoucích a všech instruktorů, vychovatelů, zdravotníků, ale i jejich zástupců pro věci hospodářské. Všichni jmenovaní si proto zaslouží, kromě díků šťastných dětí a spokojených rodičů i určitou odměnu finanční a tuto odměnu už jim nemusí poskytovat jen pořadatel tábora, ale od loňského roku i stát prostřednictvím jednoho týdne placeného volna u zaměstnavatele.

Od loňského roku je v zákoníku práce úprava, která přiznává výše uvedeným pracovníkům na dětských táborech, kteří jsou jinak zaměstnanci a na danou činnost si berou v práci volno, jeden týden takového volna placeného čili s náhradou mzdy od zaměstnavatele.

Znamená to, že zaměstnavatel zaměstnanci, který takové volno čerpá, proplácí za jeden týden náhradu odpovídající průměrné mzdy nebo platu. Výše této náhrady vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se náhrada mzdy vyplácí. V roce 2022 se náhrada vypočítává z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až 3 čtvrtletí roku 2021 a vychází se tedy z částky 37 047 Kč. O peníze na výplatu takovéto náhrady si zaměstnavatel požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Uvedené peníze na náhradu jsou poskytnuty po prokázání, že zaměstnanec koná uvedenou záslužnou činnost prospěšnou veřejnému zájmu u organizace, která je právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku nejméně pět let a práce s mládeží je pro ni hlavní činností.

Zaměstnanec, který si o uvedené volno u zaměstnavatele žádá, musí doložit splnění podmínek pro proplacení a udělení volna

Pokud chce zaměstnanec, který zaměstnavatele žádá o volno pro práci na dětském táboře, využít uvedenou možnost a mít týden tohoto volna proplacen, musí o to zaměstnavatele požádat a doložit mu doklad, že jsou splněny podmínky nároku dle § 203a zákoníku práce uvedené výše. Popsané volno s uvedenou náhradou mzdy může být poskytnuto na jeden týden v roce. Kromě tohoto týdne však může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci na práci s dětmi ještě další dva týdny volna, které už jsou ale volnem neplaceným. Připomínáme, že pokud zaměstnanec o uvedené volno žádá, tak ať už má být placené či neplacené, musí splňovat taktéž podmínku, že se práci s mládeží věnuje soustavně a bezplatně nejméně už jeden rok před tím, než o uvolnění požádá.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací