Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jeden týden práce s dětmi na táboře může za určitých podmínek zaplatit stát

Léto se opět kvapem blíží a s ním i dětské tábory, na které se těší a chystají nejen děti a mládež, ale také všichni, kdo se budou o děti a vše kolem starat, aby daný tábor přinesl ty nejkrásnější nezapomenutelné zážitky. Velká část lidí, kteří tuto záslužnou práci dělají, ji dělá zcela bezplatně nebo jen za symbolickou odměnu pořádající organizace. Připomínáme však, že jeden týden takové práce může za určitých podmínek zaplatit i stát.

Jeden týden práce s dětmi na táboře může za určitých podmínek 2.jpg
Datum článku: 15. 06. 2022

Práce na dětském táboře v roce 2022 může být alespoň týden hrazena státem, pokud tábor pořádá právnická osoba s alespoň pětiletou historií v dané činnosti

Jak je uvedeno výše práce na dětských táborech, ale i jiných obdobných akcích pro děti včetně sportovních soustředění a výcviků je nejen krásná, ale vždy také záslužná a mimořádně odpovědná činnost nejen v případě oddílových vedoucích a všech instruktorů, vychovatelů, zdravotníků, ale i jejich zástupců pro věci hospodářské. Všichni jmenovaní si proto zaslouží, kromě díků šťastných dětí a spokojených rodičů i určitou odměnu finanční a tuto odměnu už jim nemusí poskytovat jen pořadatel tábora, ale od loňského roku i stát prostřednictvím jednoho týdne placeného volna u zaměstnavatele.

Od loňského roku je v zákoníku práce úprava, která přiznává výše uvedeným pracovníkům na dětských táborech, kteří jsou jinak zaměstnanci a na danou činnost si berou v práci volno, jeden týden takového volna placeného čili s náhradou mzdy od zaměstnavatele.

Znamená to, že zaměstnavatel zaměstnanci, který takové volno čerpá, proplácí za jeden týden náhradu odpovídající průměrné mzdy nebo platu. Výše této náhrady vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se náhrada mzdy vyplácí. V roce 2022 se náhrada vypočítává z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až 3 čtvrtletí roku 2021 a vychází se tedy z částky 37 047 Kč. O peníze na výplatu takovéto náhrady si zaměstnavatel požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Uvedené peníze na náhradu jsou poskytnuty po prokázání, že zaměstnanec koná uvedenou záslužnou činnost prospěšnou veřejnému zájmu u organizace, která je právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku nejméně pět let a práce s mládeží je pro ni hlavní činností.

Zaměstnanec, který si o uvedené volno u zaměstnavatele žádá, musí doložit splnění podmínek pro proplacení a udělení volna

Pokud chce zaměstnanec, který zaměstnavatele žádá o volno pro práci na dětském táboře, využít uvedenou možnost a mít týden tohoto volna proplacen, musí o to zaměstnavatele požádat a doložit mu doklad, že jsou splněny podmínky nároku dle § 203a zákoníku práce uvedené výše. Popsané volno s uvedenou náhradou mzdy může být poskytnuto na jeden týden v roce. Kromě tohoto týdne však může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci na práci s dětmi ještě další dva týdny volna, které už jsou ale volnem neplaceným. Připomínáme, že pokud zaměstnanec o uvedené volno žádá, tak ať už má být placené či neplacené, musí splňovat taktéž podmínku, že se práci s mládeží věnuje soustavně a bezplatně nejméně už jeden rok před tím, než o uvolnění požádá.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací
Jen převedení na jinou práci při změně zdravotní způsobilosti zaměstnance nestačí

Jen převedení na jinou práci při změně zdravotní způsobilosti zaměstnance nestačí

Datum článku: 08. 03. 2023

Každý zaměstnavatel má z ustanovení zákoníku práce povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců a nikdy nesmí…

Více informací
Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Datum článku: 01. 03. 2023

O tom, že při vypracování pracovního posudku musí být zaměstnavatel velmi profesionální, hlídat si ustanovení…

Více informací