Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jednotný přístup ohledně DPH u zpětného finančního leasingu platí od dubna 2022

Oblasti daní svědčí vždy spíše pevně daná pravidla. Pokud je někde možná variabilita může snadno docházet k nejistotám, nesprávným postupům i případným chybám. Dvojí přístup se objevoval také u zpětného finančního leasingu a DPH s ním souvisejícího. Od 1. dubna 2022 však došlo ke změně a přístup k uplatňování daně z přidané hodnoty se sjednotil, a tudíž u smluv uzavíraných od 1. dubna platí jediný správný postup.

Jednotný přístup ohledně DPH u zpětného finančního leasingu plat 2.jpg
Datum článku: 25. 05. 2022

U smluv zpětného finančního leasingu platí od 1. dubna 2022 v aplikování DPH jen jeden přístup a na záležitost se hledí jako na finanční službu

Zpětný finanční leasing je zejména pro podnikatele možností jak získat v určité chvíli potřebné finanční prostředky, které chybí, pomocí nějaké věci, kterou podnikatel naopak má a může ji odprodat leasingové společnosti. Leasingová společnost předmět od podnikatele odkoupí, poskytne za něj finanční prostředky a současně daný předmět na základě leasingové smlouvy témuž podnikateli pronajme k užívání. Jako předmět zpětného finančního leasingu podnikatelé využívají nejčastěji automobil používaný v podnikání, výrobní stroje hmotný majetek a podobné záležitosti využívané v podnikání.

Vždy když jde o koupi a prodej je třeba řešit správně také záležitost daně z přidané hodnoty správné uplatňování nároku na odpočet a podobně.

Jak je popsáno výše, tak princip zpětného finančního leasingu je v tom, že leasingová společnost převezme do svého vlastnictví nějakou věc od budoucího nájemce této věci a vzápětí danou věc poskytne témuž člověku tedy nájemci do užívání prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu. Z hlediska DPH byl zpětný finanční leasing až do konce letošního března pojímán jako dva samostatné úkony dvě transakce. První transakcí, bylo nabytí věci předmětu leasingu leasingovou společností od nájemce do vlastnictví, a jako druhá transakce se hodnotila samotná operace poskytnutí věci nájemci zpět do užívání formou finančního leasingu. Při uvedeném vnímání věci se také uplatňovaly dva postupy ohledně DPH. Při prvním postupu byla situace vnímána tak, že zde dojde dvakrát ke zdanitelnému plnění s DPH na výstupu jednak při uzavření kupní smlouvy a druhou zdanitelnou záležitostí bylo poskytnutí odkoupeného vozu, majetku atd. zpět do užívání nájemce. Ovšem byl zde i druhý pohled na záležitost DPH u dané situace. Uvedený druhý přístup říká, že z pohledu DPH jde v uvedeném případě pouze o jedno uplatnění odpočtu DPH, k němuž dochází při dodání zboží. Poskytnutí smlouvy o finančním leasingu je už finanční službou leasingové společnosti, která je plněním daňově osvobozeným respektive o finanční činnost bez nároku na odpočet.

Generální finanční ředitelství a Komora daňových poradců se ztotožnili s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie pod označením C 201/18, kde je navrženo posuzovat zpětný leasing z pohledu DPH jako jednu jedinou transakci. V dané souvislosti KDP ČR i GFŘ uvedli, že od 2. dubna 2022 se bude v záležitosti zpětných leasingů aplikovat uvedený přístup Soudního dvora EU a zpětný leasing pro účely DPH bude jedinou transakcí.

U smluv uzavřených před  datem 1. dubna bude Finanční správa v souvislosti s DPH ještě tolerovat i dřívější postup, ale smlouvy uzavřené po prvním dubnu už musí být z hlediska DPH nový postup

Zásadním úkolem zpětného finančního leasingu je zajištění financování majetku a nikoli přeprodávání majetku mezi jeho uživatelem a leasingovou společností a danému úkolu musí také odpovídat postup ohledně DPH.

U smluv ohledně zpětného finančního leasingu uzavřených 1. dubna 2022 nebo později už musí být vždy použit nový postup a zpětný finanční leasing musí být ohledně DPH hodnocen jako jediná transakce, která je finanční službou. U smluv uzavřených před prvním dubnem 2022 bude Finanční správa ještě tolerovat předešlý přístup.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací