Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K vypořádání dluhu nezbytně musí věřitel poskytnout dlužníkovi údaje pro platbu

Vypořádávání dluhu nebývá nikdy příjemná záležitost a většinou sebou nese i nepříliš dobré vztahy mezi dlužníkem a věřitelem. Pokud však obě strany uvažují jen trochu racionálně a chtějí, aby záležitost byla pokud možno, co nejdříve vyřízena jak náleží, tedy, aby věřitel dostal své peníze a dlužník se splacením zbavil nepříjemné nálepky dlužníka, je nezbytná spolupráce čili součinnost obou stran.

K vypořádání dluhu nezbytně musí věřitel poskytnout dlužníkovi údaje 2.jpg
Datum článku: 07. 09. 2022

Aby dlužník mohl dluh splácet, musí mu věřitel sdělit údaje kam platbu posílat, buď číslo bankovního účtu, nebo adresu pro zaslání peněz poukázkou.

Jak je naznačeno výše, tak ať už jsou při řešení dluhových problémů vztahy mezi dlužníkem a věřitelem jakkoli napjaté, měli by si obě strany uvědomit, že v zájmu vyřešení situace musí alespoň nezbytně spolupracovat. Tato nezbytná spolupráce spočívá v tom, že věřitel musí dlužníkovi poskytnout možnost, aby mohl plnit svoji povinnost čili splácet dluh. Tato záležitost spočívá v poskytnutí údajů nutných k uskutečnění platby. Jednoduše řečeno, pokud věřitel chce, aby mi dlužník vrátil peníze co nejdříve, musí mu také bez zbytečných průtahů sdělit číslo bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány bankovním převodem. V případě že věřitel nemá bankovní účet, je třeba sdělit dlužníkovi poštovní adresu, kam může peníze poslat poštovní poukázkou.

Pozor v případě, že mají být dlužené peníze zasílány poštovní poukázkou, může být s úhradou vyšší dlužené částky problém, protože je zde zákon 254/2004 o omezení plateb v hotovosti, který dovoluje v hotovosti posílat platby jen do částky 270 000 Kč, což znamená, že pokud je třeba provést platbu ve vyšší částce, bude nutné volit jiný způsob řešení, s největší pravděpodobností bezhotovostní platbu na bankovní účet.

Pokud má tedy dlužník věřiteli uhradit dluh vyšší než oněch 270 000 Kč, musí mít věřitel sám zájem na tom, aby situaci ze své strany řešil a poskytl dlužníkovi co nejdříve číslo bankovního účtu, na nějž mu má peníze poslat. Pokud si věřitel situaci s bankovním účtem nevyřeší a nesdělí dlužníkovi, kam mu má úhradu dluhu v bezhotovostní formě zaslat, není povinností dlužníka částku dluhu dělit a posílat ji po částech, tak aby vyhověl limitu zákona a mohl včas splnit svůj závazek.

Dlužník nemůže být s dluhem v prodlení, pokud mu věřitel na přímou výzvu nesdělí číslo bankovního účtu, na nějž má dlužené peníze poslat, což potvrdil i Nejvyšší soud

Aby se dluhová situace co nejdříve bez zbytečných průtahů a v souladu s platnými právními předpisy vyřešila je vždy samozřejmě i v zájmu dlužníka. Znamená to, že i dlužník se musí aktivně snažit o onu nutnou spolupráci s věřitelem. Pokud se věřitel sám nemá k tomu, aby mu sdělil údaje nutné k platbě dluhu čili číslo bankovního účtu u peněžního ústavu nebo v případě menších dluhů onu adresu pro zaslání peněz poukázkou, musí dlužník věřitele sám písemně vyzvat, aby mu uvedené údaje sdělil.

Pokud však věřitel na přímou výzvu dlužníka, údaje, tedy číslo účtu dlužníkovi nesdělí, nemůže být dlužník v prodlení s plněním dluhu, pokud částka překračuje výše uvedený bankovní limit, protože zákon v daném případě nakazuje, že nesmí peníze poslat jinak než bezhotovostně převodem z účtu na účet. Pokud nastane uvedená situace, nemůže být dlužník v prodlení s plněním dluhu, ani v případě, že má splácet dluh nařízený soudně exekučně.

Uvedené potvrdil i Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých rozhodnutí již v roce 2016. Pokud tedy dlužník ani na výzvu nedostane od věřitele údaje pro uskutečnění bezhotovostní platby, nemůže, pokud je částka dluhu nad výše uvedeným limitem povinnost splnit čili dluh uhradit. Komplikace a prodlení v dané situaci vznikají právě nesoučinností, která však není ze strany dlužníka, ale naopak ze strany věřitele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Datum článku: 20. 01. 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní…

Více informací
Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Datum článku: 18. 01. 2023

O tom, že výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci je pro onoho zaměstnance vždy velmi nepříjemná záležitost,…

Více informací
U smluvní pokuty musí být jednoznačně řečeno, co jistí a čemu slouží

U smluvní pokuty musí být jednoznačně řečeno, co jistí a čemu slouží

Datum článku: 16. 01. 2023

Smluvní pokuta slouží v případě smluvních vztahů, nejen obchodních, jako pojistka splnění určitého dohodnutého…

Více informací