Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Které položky si lze odečíst od základu daně a uplatnit je v daňovém přiznání

Většina z nás má zcela jasno v tom, že daň z příjmů nám sníží nejrůznější slevy a zvýhodnění podle naší momentální sociální rodinné i zdravotní situace. Snížit, ale můžeme už samotný základ daně ze kterého se patnáctiprocentní daň z příjmu vypočítá. Co je daňový základ a o které položky ho můžeme snížit?

Které položky si lze odečíst od základu daně a uplatnit je v daňovém přiznání.jpg
Datum článku: 05. 02. 2015

Základ daně z příjmů pro daňové přiznání fyzických osob je tvořen dílčími základy daně tedy souhrnem všech příjmů a výdajů na jejich dosažení. Patří sem:

  • příjmy ze závislé činnosti( zaměstnání)
  • příjmy a výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • příjmy z kapitálového majetku,
  • příjmy a výdaje z pronájmu,
  • ostatní příjmy. Do základu daně se nezapočítávají příjmy již zdaněné nebo od daně osvobozené.

Od základu daně je možné podle ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů odečíst nezdanitelné položky. Patří sem úroky z hypotečního úvěru, pojistné na penzijní připojištění i pojistné na soukromé životní pojištění, poskytnuté dary(bezúplatná plnění), příspěvky odborům i příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Úroky z hypotečního úvěru

Našimi pomocníky při snižování základu daně se stanou zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, které nám pomáhají s financováním bytových potřeb. Bytové potřeby konkrétně definuje zákon o daních z příjmů v § 15 v odstavci 3. K nároku na odpočet je nutné doložit potvrzení o poskytnutém ůvěru na bytové potřeby.

Pojistné na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Poplatníci, kteří jsou účastni na penzijním připojištění a uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření od prosince 2012, si mohou za rok 2014 odečíst zaplacené pojistné, ale maximálně do částky 12 000 Kč.
Dále je možné odečíst si příspěvky zaplacené poplatníkem na pojistném sjednaném na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění. Poplatník ale v tomto případě musí dodržet dvě důležité podmínky smlouvy a to, že: výplata plnění je možná až po 60 kalendářních měsících,
ale současně až v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let věku.

Soukromé životní pojištění

Obdobná situace jako u penzijního připojištění je také u soukromého životního pojištění. Abychom toto pojištění mohli uplatnit pro daňové přiznání.

  1. Musí být dodržena maximální hranice odečtu 12 000 Kč.
  2. Výplata se může uskutečnit nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy, ale zároveň ne před dovršením 60 roku věku poplatníka.

V případě, že se jedná o pojistnou smlouvu s pevně sjednanou částkou pro případ dožití, platí že pro pojistnou dobu od 5 do 15 let musí být sjednána částka alespoň 40 000 Kč. U pojistné doby nad 15 let musí jít o částku alespoň 70 000 Kč.

Poskytnuté dary fyzických osob neboli bezúplatná plnění

Při snižování základu daně můžeme uplatnit také dary poskytnuté na charitativní a dobročinné účely. Abychom si tímto skutkem mohli skutečně snížit základ daně, musí opět být splněny jisté podmínky:

  1. Hodnota poskytnutého daru musí být nejméně 1000 Kč.
  2. Nebo musí hodnota daru přesáhnout 2% ze základu daně.

Pro uplatnění stačí splnit jednu z těchto podmínek. Od roku 2014 je nově zákonem stanovena hranice pro maximální výši odpočtu. Je to nyní celkem 15% ze základu daně.
Základ daně nám sníží též bezplatný odběr krve a také případné darování orgánu. Hodnota jednoho odběru krve je 2000 Kč. Darování orgánu je vyčísleno hodnotou 20 000 Kč. I zde je potřeba mít potvrzení transplantačního centra nebo poskytovatele zdravotních služeb.

Zaplacené příspěvky odborům

Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci se též mohou promítnout do snížení daňového základu. Zaměstnanec si může odečíst za skutečně zaplacené příspěvky až 1,5% ze základu daně maximálně 3000 Kč za zdaňovací období.

Příspěvky za zkoušky

Ze základu daně je možné odečíst též výdaje za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani uplatněny jako výdaj. Odpočet je maximálně 10 000 Kč u zdravého poplatníka. U poplatníka s invaliditou jde o částky 13 000 Kč a 15 000 Kč v případě těžkého zdravotního postižení.

Závěrem je třeba zdůraznit, že každý z nároků na odpočet je třeba doložit potvrzením příslušných výše uvedených institucí, kde byly hrazeny úroky, plněny podmínky a poskytnuto bezúplatné plnění.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Při uplatnění odpočtu na výzkumný projekt je zásadní jeho bezchybnost

Při uplatnění odpočtu na výzkumný projekt je zásadní jeho bezchybnost

Datum článku: 04. 10. 2017

O tom, že je možné si daňově uplatnit i výzkumný a vývojový projekt, čtenáři našich stránek již vědí.…

Více informací
Časté chyby při vyplňování daňového přiznání

Časté chyby při vyplňování daňového přiznání

Datum článku: 24. 03. 2017

Termín k podání daňového přiznání za uplynulý rok se neodvratně blíží. Se stoupající nervozitou také…

Více informací
Vyplňte si daňové přiznání za rok 2016 sami. Pomůže vám chytrý formulář.

Vyplňte si daňové přiznání za rok 2016 sami. Pomůže vám chytrý formulář.

Datum článku: 13. 03. 2017

Pokud nechcete utrácet za vyplňování daňového přiznání za loňský rok, máme pro vás to pravé řešení. Chytré…

Více informací
Nejčastější chyby při podání daně z příjmu

Nejčastější chyby při podání daně z příjmu

Datum článku: 02. 03. 2017

Ne každý daňový poplatník dokáže vyplnit daňové přiznání bez jediné chybičky. Za svůj omyl však každý…

Více informací