Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení za rok 2020 budou OSVČ prodlouženy až do konce června a začátku srpna 2021

Změny lhůt k nejrůznějším podnikatelským povinnostem jsou v době koronavirové bohužel na denním pořádku a je nutné je hlídat. Uvedené se týká i povinnosti OSVČ podávat Přehledy o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a ČSSZ. Lhůty na podání Přehledů za rok 2020 pro obě instituce byly prodlouženy až do konce června a do 2. srpna 2021, ale je třeba si hlídat, co kdy odeslat a odkdy začínají sankce za nesplnění.

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení za rok 2020 budou OSVČ prodlouženy až  2.jpg
Datum článku: 30. 03. 2021

Lhůta na podání Přehledu pro ČSSZ za rok 2020 se prodloužila až do konce června, ale ve stejný den je třeba vypořádat doplatek a pozor na sankce, kdyby prodloužení nestačilo

Povinnost podání Přehledů o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení i zdravotním pojišťovnám se žádné OSVČ nevyhne a musí být ve správné lhůtě splněna i v době koronaviru. Jenže právě dodržení lhůt může být v této těžké době tím nejtěžším úkolem. To že bude prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020, je již nějakou dobu známo. Ohledně prodloužení lhůt pro podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020 je jasno až nyní. Lhůty pro podání uvedených dokumentů jsou sice prodlouženy u obou institucí, ale pozor, termín je u každé jiný a jinak začínají nabíhat také sankce za nesplnění povinnosti.

Lhůta pro odevzdání Přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení za rok 2020 se prodlužuje až do konce června 2021. To znamená, že uvedenou písemnost mohou podnikatelé odevzdat uvedené instituci bez rizika postihu třeba i 30. června, což je ale definitivně poslední den prodloužené lhůty a dokument musí být v tento den již na úřadě. Pokud si podnikatel nechá splnění povinnosti až na tento poslední den, pak bude muset zvolit osobní odevzdání písemnosti přímo na úřadě, aby termín dodržel. Lépe je proto podávat vždy alespoň s malým předstihem tak, aby byla skutečná jistota, že poslední den lhůty bude dokument skutečně ČSSZ mít.

Nejpozději ve stejný den prodloužené lhůty tedy posledního června 2021 musí být uhrazen i případný doplatek na pojistném, pokud podnikateli vznikl.

Pozor pokud však podnikateli nebude ani tato prodloužená lhůta pro splnění podání Přehledu pro správu sociálního zabezpečení stačit, začnou nabíhat sankce za nesplnění povinnosti. Sankce se v daném případě počítají od původního termínu pro splnění, tedy nikoli od 1. července, ale dříve.

Lhůta pro podání Přehledu pro zdravotní pojišťovny se prodloužila až do 2. srpna 2021, na doplatek je čas až do 11. srpna 2021 a sankce zde nabíhají až od konce odloženého termínu

Jak je uvedeno v řádcích výše, prodloužení lhůty na podání Přehledů pro zdravotní pojišťovny i úhrada doplatku a náběh sankcí se oproti ČSSZ liší. U zdravotních pojišťoven je na splnění povinnosti času více. Prodloužená lhůta na podání končí 2. srpna 2021. To znamená v případě osobního podání na úřadě lze podávat Přehled ještě v uvedený den. Případný doplatek je třeba uhradit až do 11. srpna 2021 a sankce za nesplnění povinnosti v prodloužené lhůtě začnou nabíhat až po skončení prodloužené lhůty.

Lhůta pro přehledy podávané při přiznání s poradcem se nijak nemění proti obvyklým postupům a trvá do 2. srpna 2021

Pokud se poplatník rozhodl, že přiznání za rok 2020 za něho vyřeší daňový poradce, přechází na tohoto poradce také podání Přehledů. V takovém případě neplatí nejrůznější varianty prodloužených lhůt, ale standardní klasika.

Přiznání, které bude za poplatníka za rok 2020 podávat daňový poradce, musí být podáno do 1. července 2021 a standardně do jednoho měsíce od podání tohoto přiznání musí být podány oba typy Přehledu jak pro ČSSZ, tak pro zdravotní pojišťovny. To znamená, že přehledy s poradcem musí být podány nejpozději do 2. srpna 2021 a doplatek uhrazen do 11. srpna 2021.

Prodloužené lhůty se nevztahují, na podnikatele, s povinnou auditorem ověřenou účetní závěrkou

Závěrem nezbývá než pro úplnost dodat, že prodloužené lhůty na podání přiznání či Přehledů se netýkají úplně všech podnikatelů. Mimořádné prodloužení lhůt uvedených daňových záležitostí se nevztahuje na podnikatele zejména právnické osoby, které mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Tyto osoby musí mít povinnost přiznání k dani z příjmů splněnu i za rok 2020 v obvyklém termínu do začátku dubna, tedy do 1. dubna 2021. Přehledy o příjmech a výdajích musí být v daném případě odevzdány do měsíce po podání přiznání, a tedy nejpozději do 3. května 2021.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací