Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mění se pravidla pro daňovou kontrolu při podnikání na digitálních platformách

Podnikání na základě digitálních platforem přibývá, dokonce se dá jednoznačně říci, že vzkvétá, ale uvedenému trendu je nutné přizpůsobit i oblast daňové kontroly daného podnikání a dokonce i kontroly mezinárodní. Z uvedeného důvodu se do této kontrolní činnosti začleňují nová pravidla mezinárodní směrnice EU DAC 7.

Mění se pravidla pro daňovou kontrolu při podnikání na digitálníc 2.jpg
Datum článku: 14. 04. 2022

Změna mezinárodních daňových kontrolních pravidel u podnikání na digitálních platformách bude znamenat i určité nové povinnosti pro dotčené podnikatele

Jak říká úvod článku, podnikání prostřednictvím online platforem se rok od roku rozšiřuje. Uvedený způsob podnikání se stále více prohlubuje a usnadňuje také přeshraniční podnikatelské aktivity. Tomuto vývoji je však třeba nutně uzpůsobovat taktéž příslušnou mezinárodní legislativu včetně legislativy daňové.

Uzpůsobení mezinárodních pravidel se pochopitelně nevyhne ani oblasti daňových kontrol. Z toho důvodu i vláda ČR nedávno schválila další novelizaci v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní a touto novelizací do tuzemských zákonů implementuje směrnici DAC 7, která umožní efektivnější daňovou kontrolu podnikání prostřednictvím sdílených platforem čili subjektů jako Bolt, Uber, Airbnb a dalších podobných. Nové kontrolní mechanismy pomohou orgánům daňové správy členských států EU ke správnému doměření daně z příjmů u popsaných firem.

Kontroly se budou soustředit do čtyř hlavních oblastí digitálního podnikání a sledovat dodržování daňových pravidel ohledně poskytování nemovitých věcí, poskytování dopravních prostředků a další činnost.

Také firmám v dané souvislosti přibude nová povinnost, budou muset vždy jednou do roka do 31. ledna hlásit správě daně prodejce (uživatele platforem) a příjmy a výdaje, které jim při dané činnosti vznikají. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Datum článku: 25. 11. 2022

Opatrovník je oficiálně stanovená osoba, která má za úkol hájit oprávněné zájmy fyzické osoby a v některých…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Datum článku: 21. 11. 2022

Na vyřízení invalidního důchodu či příspěvku na péči se dnes čeká i měsíce kvůli nedostatku posudkových…

Více informací
Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Datum článku: 16. 11. 2022

Struktura rodných čísel v současné podobě měla již koncem roku 2023 zaniknout a měla být nahrazena novými rodnými…

Více informací