Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mění se pravidla pro daňovou kontrolu při podnikání na digitálních platformách

Podnikání na základě digitálních platforem přibývá, dokonce se dá jednoznačně říci, že vzkvétá, ale uvedenému trendu je nutné přizpůsobit i oblast daňové kontroly daného podnikání a dokonce i kontroly mezinárodní. Z uvedeného důvodu se do této kontrolní činnosti začleňují nová pravidla mezinárodní směrnice EU DAC 7.

Mění se pravidla pro daňovou kontrolu při podnikání na digitálníc 2.jpg
Datum článku: 14. 04. 2022

Změna mezinárodních daňových kontrolních pravidel u podnikání na digitálních platformách bude znamenat i určité nové povinnosti pro dotčené podnikatele

Jak říká úvod článku, podnikání prostřednictvím online platforem se rok od roku rozšiřuje. Uvedený způsob podnikání se stále více prohlubuje a usnadňuje také přeshraniční podnikatelské aktivity. Tomuto vývoji je však třeba nutně uzpůsobovat taktéž příslušnou mezinárodní legislativu včetně legislativy daňové.

Uzpůsobení mezinárodních pravidel se pochopitelně nevyhne ani oblasti daňových kontrol. Z toho důvodu i vláda ČR nedávno schválila další novelizaci v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní a touto novelizací do tuzemských zákonů implementuje směrnici DAC 7, která umožní efektivnější daňovou kontrolu podnikání prostřednictvím sdílených platforem čili subjektů jako Bolt, Uber, Airbnb a dalších podobných. Nové kontrolní mechanismy pomohou orgánům daňové správy členských států EU ke správnému doměření daně z příjmů u popsaných firem.

Kontroly se budou soustředit do čtyř hlavních oblastí digitálního podnikání a sledovat dodržování daňových pravidel ohledně poskytování nemovitých věcí, poskytování dopravních prostředků a další činnost.

Také firmám v dané souvislosti přibude nová povinnost, budou muset vždy jednou do roka do 31. ledna hlásit správě daně prodejce (uživatele platforem) a příjmy a výdaje, které jim při dané činnosti vznikají. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací