Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Menší podnikatelé mají více šancí dovolat se neplatnosti obchodního ujednání

Malým a středním podnikatelům přináší rok 2023 větší šanci jak se bránit při nevýhodném obchodním ujednání a dovolat se případné neplatnosti daného kroku. Pomůže jim v tom loni novelizovaný občanský zákoník, který pomatuje nejen na ochranu spotřebitelů, ale v daném směru právě i na ochranu podnikatelů.

Menší podnikatelé mají více šancí dovolat se neplatnosti obchodn 2.jpg
Datum článku: 09. 01. 2023

Novela občanského zákoníku k ochraně spotřebitelů současně zavedla i přísnější pravidla pro sjednávání obchodních vztahů mezi podnikateli ohledně splatnosti ceny a úroků z prodlení

Nejen spotřebitelé potřebují spravedlivou ochranu proti nekalému jednání obchodníků ohledně nastavení cenových pravidel. Stejnou ochranu právě v jednoznačně zákonem nastavených pravidlech potřebují i samotní podnikatelé pro svá obchodní jednání a rok 2023 by měl přinést zlepšení pro obě jmenované skupiny. Zmíněné zlepšení má přinést nedávná velká novelizace občanského zákoníku ohledně ochrany spotřebitelů, která začala být účinná od 6. ledna 2023.

O nutnosti nastavení silnější jednoznačné ochrany spotřebitelů proti nekalému jednání obchodníků zejména v oblasti stanovení regulérních cen se hovoří již dlouho dosti hlasitě a činí se k tomu i potřebné kroky z hlediska zákonů. O čem se však příliš nemluvilo, je to, že aby mohla fungovat ochrana spotřebitelů, musí být současně nastavena i správná a spravedlivá pravidla pro jednání samotných obchodníků. Nejednou totiž už při sjednávání obchodních vztahů mezi podnikateli může dojít k nesprávnému a dokonce protizákonnému ujednání v obchodních smlouvách dojde k nesprávnému sjednání podmínek ohledně splatnosti cen i nastavení a ustanovení úroků z prodlení.

Podle pravidel platných před novelizací se do uvedených potíží dostávali velmi snadno malí a střední podnikatelé, kdy pro ně při jednání s většími partnery byly nastavovány příliš dlouhé doby splatnosti a k tomu neúměrně nízké úroky ve prospěch silnější protistrany. Následkem uvedeného jednání se pak slabší strana vztahu snadno dostávala do potíží a tato situace, následně přinášela negativa, jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele.

Výše zmíněná novelizace občanského zákoníku z listopadu roku 2022 tedy bude chránit nejen spotřebitele, ale i drobné podnikatele. Podnikatelé totiž změnou pravidel dostali právní možnost jak se proti pro ně nevýhodným ustanovením v obchodních smlouvách bránit.

Právě drobní podnikatelé mají nově více možností jak se dovolat nevýhodnosti smluvního ujednání i náhrady nákladů při uplatnění pohledávky

Změny v občanském zákoníku zavádí jednoznačná pravidla pro určení splatnosti ceny a stanovení výše úroku při neplnění povinnosti a odchýlení se od pravidel správně nastaveného obchodního ujednání. Občanský zákoník ukotvil maximální dobu splatnosti ceny na 60 dní a tuto hranici nelze bez postihu přestoupit, ale současně platí, že uvedené maximum je použitelné v odůvodněných závažných situacích a za normálních podmínek je cena splatná do 30 dnů od doručení faktury. Pokud ve smluvním ujednání mezi podnikateli dojde, k odchýlení se od zákonného ustanovení ohledně úroků z prodlení poškozený podnikatel se bude moci snáze dovolat neplatnosti daného smluvního vztahu a samozřejmě i náhrady s tím spojených nákladů zejména náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Občanský zákoník nově stanoví, že pokud je smluvní ujednání podnikatelů nastaveno tak, že v sobě nemá ukotveno či vylučuje právo na úroky z prodlení nebo v sobě nemá zakotveno právo podnikatele na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, pak je takové ujednání neplatné, protože je uzavřeno se zvláště nevýhodnými podmínkami a proti zásadám správného obchodního styku.

Novelizovaný občanský zákoník tedy ukládá přímo povinnost věnovat nevýhodnosti smluvních podmínek u obchodních smluv ze strany soudů pečlivou pozornost, a pokud se podnikatel takové nevýhodnosti dovolává a jsou shledány prvky zvláště nevýhodného obchodního ujednání, které jsou v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, tak má být takové jednání soudně zhodnoceno jako neplatné.

Na straně druhé, ale samozřejmě i pro podnikatele platí, že je třeba obchodní vztahy dojednávat vždy s maximální pozorností a pečlivostí a snažit se vždy zamezit případným nesprávnostem či porušování pravidel. Tam kde k porušení pravidel při obchodní smlouvě dojde, je pochopitelně důležité mít i jednoznačný důkaz, že podmínky předmětné obchodní smlouvy byly sjednány skutečně neplatně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací