Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Menší podnikatelé mají více šancí dovolat se neplatnosti obchodního ujednání

Malým a středním podnikatelům přináší rok 2023 větší šanci jak se bránit při nevýhodném obchodním ujednání a dovolat se případné neplatnosti daného kroku. Pomůže jim v tom loni novelizovaný občanský zákoník, který pomatuje nejen na ochranu spotřebitelů, ale v daném směru právě i na ochranu podnikatelů.

Menší podnikatelé mají více šancí dovolat se neplatnosti obchodn 2.jpg
Datum článku: 09. 01. 2023

Novela občanského zákoníku k ochraně spotřebitelů současně zavedla i přísnější pravidla pro sjednávání obchodních vztahů mezi podnikateli ohledně splatnosti ceny a úroků z prodlení

Nejen spotřebitelé potřebují spravedlivou ochranu proti nekalému jednání obchodníků ohledně nastavení cenových pravidel. Stejnou ochranu právě v jednoznačně zákonem nastavených pravidlech potřebují i samotní podnikatelé pro svá obchodní jednání a rok 2023 by měl přinést zlepšení pro obě jmenované skupiny. Zmíněné zlepšení má přinést nedávná velká novelizace občanského zákoníku ohledně ochrany spotřebitelů, která začala být účinná od 6. ledna 2023.

O nutnosti nastavení silnější jednoznačné ochrany spotřebitelů proti nekalému jednání obchodníků zejména v oblasti stanovení regulérních cen se hovoří již dlouho dosti hlasitě a činí se k tomu i potřebné kroky z hlediska zákonů. O čem se však příliš nemluvilo, je to, že aby mohla fungovat ochrana spotřebitelů, musí být současně nastavena i správná a spravedlivá pravidla pro jednání samotných obchodníků. Nejednou totiž už při sjednávání obchodních vztahů mezi podnikateli může dojít k nesprávnému a dokonce protizákonnému ujednání v obchodních smlouvách dojde k nesprávnému sjednání podmínek ohledně splatnosti cen i nastavení a ustanovení úroků z prodlení.

Podle pravidel platných před novelizací se do uvedených potíží dostávali velmi snadno malí a střední podnikatelé, kdy pro ně při jednání s většími partnery byly nastavovány příliš dlouhé doby splatnosti a k tomu neúměrně nízké úroky ve prospěch silnější protistrany. Následkem uvedeného jednání se pak slabší strana vztahu snadno dostávala do potíží a tato situace, následně přinášela negativa, jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele.

Výše zmíněná novelizace občanského zákoníku z listopadu roku 2022 tedy bude chránit nejen spotřebitele, ale i drobné podnikatele. Podnikatelé totiž změnou pravidel dostali právní možnost jak se proti pro ně nevýhodným ustanovením v obchodních smlouvách bránit.

Právě drobní podnikatelé mají nově více možností jak se dovolat nevýhodnosti smluvního ujednání i náhrady nákladů při uplatnění pohledávky

Změny v občanském zákoníku zavádí jednoznačná pravidla pro určení splatnosti ceny a stanovení výše úroku při neplnění povinnosti a odchýlení se od pravidel správně nastaveného obchodního ujednání. Občanský zákoník ukotvil maximální dobu splatnosti ceny na 60 dní a tuto hranici nelze bez postihu přestoupit, ale současně platí, že uvedené maximum je použitelné v odůvodněných závažných situacích a za normálních podmínek je cena splatná do 30 dnů od doručení faktury. Pokud ve smluvním ujednání mezi podnikateli dojde, k odchýlení se od zákonného ustanovení ohledně úroků z prodlení poškozený podnikatel se bude moci snáze dovolat neplatnosti daného smluvního vztahu a samozřejmě i náhrady s tím spojených nákladů zejména náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Občanský zákoník nově stanoví, že pokud je smluvní ujednání podnikatelů nastaveno tak, že v sobě nemá ukotveno či vylučuje právo na úroky z prodlení nebo v sobě nemá zakotveno právo podnikatele na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, pak je takové ujednání neplatné, protože je uzavřeno se zvláště nevýhodnými podmínkami a proti zásadám správného obchodního styku.

Novelizovaný občanský zákoník tedy ukládá přímo povinnost věnovat nevýhodnosti smluvních podmínek u obchodních smluv ze strany soudů pečlivou pozornost, a pokud se podnikatel takové nevýhodnosti dovolává a jsou shledány prvky zvláště nevýhodného obchodního ujednání, které jsou v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, tak má být takové jednání soudně zhodnoceno jako neplatné.

Na straně druhé, ale samozřejmě i pro podnikatele platí, že je třeba obchodní vztahy dojednávat vždy s maximální pozorností a pečlivostí a snažit se vždy zamezit případným nesprávnostem či porušování pravidel. Tam kde k porušení pravidel při obchodní smlouvě dojde, je pochopitelně důležité mít i jednoznačný důkaz, že podmínky předmětné obchodní smlouvy byly sjednány skutečně neplatně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Datum článku: 26. 09. 2023

Jakákoli podpora se v dnešní ekonomicky náročné době podnikatelům hodí ještě více než kdykoli v době…

Více informací
V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací