Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance i širokou veřejnost. I když koncepce daných změn se mnohde ještě dotváří, pojďme ony dveře alespoň pootevřít a podívat se co se chystá a na co se připravit například v oblasti daňových povinností, ale i jinde.

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající 2.jpg
Datum článku: 07. 12. 2022

Změny v daních a odvodech se chystají v daňovém balíčku i samostatně

Daňový balíček 2023 chystá změny nejen v oblasti DPH

Jak je již v posledních letech tradicí i na rok 2023 nachystala vláda daňové změny jak formou většího balíčku, tak i v jednotlivých opatřeních. Daňový balíček se soustředí zejména na změny v oblasti DPH, kterých bude hned několik. Zvýší se limit pro povinnost registrace k DPH, což automaticky vnese změny do používání režimu paušální daně, protože daný režim bude moci používat širší okruh podnikatelů s vyššími příjmy. Ulevující změna bude i v oblasti lhůt a pokut svázaných s kontrolním hlášením k DPH. Další položkou v daném balíčku je třeba prodloužení rychlejšího odepisování majetku nebo důležitá úprava v daňovém řádu, aby běžní občané nepodnikatelé nemuseli povinně podávat daňové přiznání elektronicky.

Nové dani z nadměrných zisků se nevyhnou největší energetické či petrolejářské firmy ani velké banky

Jisté už také je že rok 2023 přinese novou povinnost odvodu daně z nadměrných zisků pro největší firmy v energetice, petrolejářském průmyslu či bankovnictví. Jedná se o odvod 60% z příjmů navíc nad běžnou odvodovou povinnost k dani z příjmů pro firmy, kterým současná válečná a ekonomická krize přináší více výhod než těžkostí. Peníze z uvedené daně získané mají naopak sloužit k podpoře domácností a malých i středních firem, na které současná nepříznivá ekonomicko-válečná krizová situace dopadá často zničující silou.

OSVČ musí i v roce 2023 zvýšit povinné zálohy na zdravotní i sociální pojištění

I v roce 2023 si OSVČ musí hlídat správný a včasný odvod povinného zdravotního i sociálního pojištění, což znamená upravit částku minimální zálohy tak, aby platba odpovídala danému roku. Zvýšit bude nutné obě zálohy. Na Zdravotní pojištění při podnikání na hlavní činnost musí za každý měsíc roku 2023 odejít nově částka 2722 Kč. Minimální zálohu na sociální pojištění je třeba v roce 2023 zvýšit na částku 2944 Kč měsíčně. OSVČ podnikající na vedlejší činnost na zdravotní pojištění měsíční zálohy neplatí a pojistné doplatí jednou ročně po podání přehledů, ale i zde je třeba počítat s tím, že doplácená částka bude vyšší než v roce předešlém. Sociální pojištění při vedlejší činnosti se sice hradí jen při překročení určitého příjmového limitu, ale ti, kdo daný limit překročí, musí povinnou zálohu zaplatit také a ve správné výši, která v roce 2023 musí být 1178 Kč každý měsíc podnikání.

Nemocenské pojištění OSVČ se bez zvýšení zálohy také neobejde

Platba nemocenského pojištění sice není pro OSVČ povinná, ale pokud si podnikatel toto pojištění hradí a chce zůstat pojištěn i dále, musí od lednové zálohy 2023 zvýšit platbu na částku 168 Kč měsíčně.

Nová oznamovací povinnost čeká hned od začátku roku 2023  provozovatele sdílené ekonomiky

Na novou povinnost v roce 2023 se musí připravit i podnikatelé podnikající prostřednictvím sdílené ekonomiky respektive provozující platformy daného podnikání. Provozovatelé těchto platforem budou mít od ledna 2023 zákonnou povinnost oznamovat správci daně příjmy, které prostřednictvím těchto platforem realizují prodejci.

Všechny OSVČ i další podnikající osoby budou mít od ledna 2023 povinně zřízenu datovou schránku, které se po dobu podnikání nezbaví

Většina podnikatelů již také ví, že od ledna 2023 budou mít povinně automaticky zřízenu datovou schránku a budou muset dané zařízení při podnikání používat, což znamená komunikovat s úřady a institucemi jedině elektronicky prostřednictvím tohoto zařízení. Pokud by se chtěl podnikatel této povinnosti vyhnout, bude mu samozřejmě hrozit postih za neplnění povinnosti. Pokud podnikatel datovou schránku v minulosti měl a zrušil ji, bude mu zřízena schránka nová, od níž se půjde osvobodit jedině skončením s podnikáním. Pro fyzické osoby, které nepodnikají, nakonec datové schránky povinné nebudou.

Významná změna v oblasti daní přijde pro fyzické osoby ohledně podání přiznání k dani z příjmů. Přiznání bude potřebné až při příjmech 50 000 Kč a vyšších za celý rok

Skokově vzhůru se v roce 2023 posune pro fyzické osoby limit ohledně povinného podávání přiznání k dani z příjmů. Což znamená, že povinnost podání uvedeného přiznání bude mít méně lidí. Limit poskočí ze současné částky 15 000 Kč hrubých ročních příjmů na částku 50 000 Kč. Kdo z fyzických osob bude mít zdanitelné hrubé příjmy za celý rok do 50 000 Kč, přiznání se nebude muset děsit.

 

Nejrůznější změny čekají v roce 2023 zaměstnavatele i zaměstnance

Možnost využít zvýhodněné pojistné na zaměstnance přinese zaměstnavatelům novou oznamovací povinnost

Pro získání nějaké výhody či bonusu je vždy třeba něco splnit. A stejné pravidlo bude platit i pro zaměstnavatele, kteří budou chtít v roce 2023 využít novou možnost zvýhodněného sociálního pojistného na některé skupiny zaměstnanců. Zaměstnavatelé, kteří budou chtít uvedenou výhodu užívat, budou muset povinně předem ČSSZ nahlásit, že chtějí tuto výhodu využít na některého ze zaměstnanců zaměstnávaného na kratší úvazek, který patří do skupiny zaměstnanců, na něž lze uvedené zvýhodněné pojistné uplatnit.

Náhrada mzdy a nemocenská se nemocným zaměstnancům zvýší

Protože se i v roce 2023 zvýší průměrná vyplácená mzda i všeobecný vyměřovací základ stoupnou s nimi tak jako každý rok i redukční hranice používané k výpočtu náhrad mzdy i nemocenské v případě pracovní neschopnosti zaměstnanců. Pro zaměstnavatele to znamená vypočítávat náhrady mzdy z jiných veličin a pro zaměstnance to znamená, že v nemoci dostanou v roce 2023 o trochu více peněz než v roce 2022.

Vzrostou i náhrady mzdy za ztrátu výdělku a náhrady pozůstalostní v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnance

O trochu vyšší peněžní částky dostanou v roce 2023 také zaměstnanci, kteří v zaměstnání utrpí vážnější úraz, nebo jim bude diagnostikována nemoc z povolání. Vyšší finanční podporu dostanou též případní pozůstalí v případě, že zaměstnanec na následky pracovního úrazu či nemoci z povolání zemře. K uvedeným změnám dojde proto, protože se, od 1. 1. 2023 ze zákona opět zvyšují náhrady vyplácené zaměstnancům případně jejich blízkým v popsaných situacích.

Pro zaměstnané nebo podnikající starobní důchodce se chystá nová sleva na sociálním pojištění

Nová výhoda v podobě slevy na sociálním pojištění se od července chystá pro zaměstnané nebo i podnikající důchodce, kteří zůstanou i ve starobním důchodu ekonomicky aktivní a budou současně s pobíráním důchodu dále zaměstnáni nebo budou podnikat jako OSVČ.

Více podporovat zaměstnanost znevýhodněných zaměstnanců i vyšší kvalifikaci zaměstnanců slibuje i MPSV

Také Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje věnovat podpoře zaměstnávání zvláště znevýhodněných skupin zaměstnanců zvýšenou pozornost a podporu. Podpořit se ministerstvo chystá i aktivity směřující k vyšší kvalifikaci zaměstnanců. Dlužno podotknout, že znevýhodněnými zaměstnanci z hlediska pracovního uplatnění zdaleka nejsou jen zaměstnanci s postižením, ale patří sem i zaměstnanci kolem 55 let věku, zaměstnanci, kteří jsou rodiči malých dětí či zaměstnanci s potřebou péče o blízké s postižením.

Snáze by se zaměstnancům, kteří to potřebují, měla hledat práce na zkrácený úvazek či práce na home office

Stát avizuje podporovat v roce 2023 zaměstnavatele, kteří se budou snažit hledat cesty k zaměstnávání výše uvedených zaměstnanců, kteří mají nějakou specifickou potřebu a nemohou například z důvodů péče o děti či blízké pracovat na běžnou týdenní pracovní dobu, ale potřebují práci na zkrácený úvazek nebo pracovat z domova.

Podpora v nezaměstnanosti se ale možná sníží

Z výše uvedených řádků jasně vyplývá, že se stát chce zaměřit na co největší podporu zaměstnanosti napříč zaměstnaneckým spektrem od studentů, rodičů malých dětí až po osoby s postižením a starobní důchodce. Na straně druhé však nepřichází povzbudivá zpráva pro nezaměstnané. U podpory v nezaměstnanosti se totiž uvažuje v roce 2023 o snížení vyplácené částky nebo zkrácení podpůrčí doby.

 

Další změny pro širokou veřejnost

Důchody v roce 2023 vzrostou někomu navíc o výchovné

Samozřejmé bývá na začátku roku zvýšení důchodů. Rok 2023 nebude v daném směru výjimkou. Průměrně se důchody zvýší o 850 korun a důchodcům, kteří se část života věnovali výchově dětí a v zaměstnání si proto nemohli zajistit příznivější výdělek, vzrostou tentokrát důchody navíc o výchovné 500 Kč za každé vychované dítě.

Zvýšení mezd zejména minimální mzdy je v plánu také, ale zde se bohužel znovu nepříjemně podepíše inflace

Se zvýšením mezd se v roce 2023 navzdory nepříznivé ekonomické situaci počítá také. Minimální mzda stoupne pravděpodobně o 1100 korun. A většina firem pokud to jen trochu bude možné, by ráda mzdy a platy svých pracovníků zvýšila i mimo minimum protože si uvědomují, jak důležitým motivačním prvkem právě odměňování penězi je. Na straně druhé ani firmy, kterým se daří, nebudou moci odměny svým pracovníkům zvýšit tolik jako třeba v letech předcovidových. Všude je totiž nezbytné šetřit a zrádná inflace bude příjmy okusovat také ještě i v roce 2023.

Příspěvek na bydlení vzroste od ledna 2023 už poněkolikáté

Důležitá je v současné ekonomické a inflačně nepříznivé situaci také sociální podpora státu formou dávek. Podpora, s jejímž zvýšením se od ledna 2023 počítá je příspěvek na bydlení. Měla by se zvýšit samotná částka dané podpory a současně by se dávka měla dostat k ještě širšímu okruhu potřebných.

O 200 Kč měsíčně stoupnou přídavky na děti

Další podporou, která od ledna 2023 vzroste, je měsíční podpora rodin s nízkými příjmy a nezaopatřenými dětmi přídavkem na děti. Přídavky na děti vzrostou o 200 Kč všem, kdo mají a budou mít na uvedenou dávku nárok, ať už jim budou přídavky náležet v nižší či vyšší verzi.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Datum článku: 26. 09. 2023

Jakákoli podpora se v dnešní ekonomicky náročné době podnikatelům hodí ještě více než kdykoli v době…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací